Մաթեմատիկա

5) Հաշվե՛ք 2 ·|*| – |–6| + 3 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի

փոխարեն տեղադրելով +2, –10, +5, –6, –1, 0 թվերը։

2 x |+2 | – |–6| + 3= 1

2 ·|-10| – |–6| + 3= 17

2 ·|+5| – |–6| + 3= 7

2 ·|-6| – |–6| + 3=9

2 ·|1| – |–6| + 3=-1

2 ·|0| – |–6| + 3=-3

6) Շենքի բարձրությունը 30 մ է։ Նրա երկարությունը բարձրության 180%-ն է, իսկ լայնությունը` 60 %-ը։ Գտե՛ք շենքի ծավալը։

7) Վիճակախաղի 500 տոմսից շահող են 50-ը: 1 տոմս գնելու դեպքում

որքա՞ն է շահելու հավանականությունը:

500:50=10

Պատ. 1\10:

8) Պատկերացրե՛ք 1 կմ երկարությամբ մի գնացք, որն ընթանում է

60 կմ/ժ արագությամբ։ Ինչքա՞ն ժամանակում այդպիսի գնացքը

կանցնի 1 կմ երկարությամբ թունելը։

 

 

Реклама

Домашнее задание: прочитать еще одну историю о Мюнхаузене.

Запомни, как пишутся следующие слова. Запиши их в своем блоге. С пятью из них составь предложения.

вдвоём

ветреный

внутри

впервые

готовить

десерт

иметь в виду

иногда

истина

кабинет

капитан

карнавал

карниз

колено

компания

корабль

коридор

костёрлаборатория

лиловый

матч

металл

наверно

нарочно

несколько

отчаяние

пальто

памятник

пианино

пожалуйста

понимать

пополам

поровну

прогресс

происшествие

 

Я умею играть на пианине.

После обеда я ем своего десерт.

Я капитан корабля.

Внутри коробки был много конфет.

Через несколько дней мой день рождения

Գլուխ քսանյոթերորդ

Գլուխ քսանյոթերորդ

Աշխարհը վատ է կառուցված. թագավորները ժամանակ առ ժամանակ պետք է իրենց վրա փորձեն օրենքները և գթասրտություն սովորեն: — Իսկապե՞ս աշխարհը վատ է կառուցված, և ո՞րն է թագավորների անելիքը:

Թագավորների անելիքը այն է , որ նրանք պետք է օրենքները չխախտեն և ճիշտ կառավարեն աշխարհը: Թագավորները իմ կարծիքով պետք է օգնեն կարիքավորներին, որ նրանք չսկսեն գողություն անել, իսկ եթե գողություն անեն թագավորը ստիպված կլինի օրնենքները խաղտել, և այդ դեպքում թագավորը կտուժի:

 

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.11

  1. Թվարկեք հնդկական և չինական քաղաքակրթությունների ձեռքբերումները:

Հնդկական քաղաքակրթության ձեռքբերումներ-Արդեն Ք.ա. III հազարամյակում Հնդ -կաստանում գոյություն ունեին Մոհենջոդարոյի և Խարապպայի զարգացած երկրագործա-
կան կենտրոնները:  Հնդիկների կարծիքով մարդը առաջացել է աստծո ստեղծած առաջին մարդու՝Պուրուշիի մարմնի որևէ մասից: Ըստ  պատկերացման՝ մարդիկ բաժանվում էին վարնաների՝ հասարակական խմբերի:

Չիական     քաղաքակրթության  ձեռքբերուներ-

  1. Պատմեք արիացիների մասին;

Արդեն Ք.ա. III հազարամյակում Հնդկաստանում գոյություն ունեին Մոհենջո դարոյի
և Խարապպայի զարգացած երկրագործական կենտրոնները: Կային խոշոր քաղաքներ,
նրանք ստեղծել էին սեփական պատկերային գիրը:  Արիացիները քանակությամբ զիջում էին տեղեկացիներին, սակայն ավելի կազմակերպված էին ու մարտունակ:

  1. Համեմատեք Աշոկայի և Ցին Շի Հուանդիի գործունեությունները;
  2. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ արիացի Ձեր հասակակցի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 37-40

Երբ հայ պատմաբանները պատմաանբաններ են, հայերը կարող են եկվոր էլ լինել ու …

Գ/Ֆ «Կայսրը և մարդասպանը»

Առաջադրանքեր(դասարանում)

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքեր(դասարանում)

1) Հաշվե՛ք.

ա) |–3| + |+2| – 4= -5

գ) 4 · |+6|– 3 · |–7| + 2,=

բ) |–28| + |–6| – 25,

դ) 18 · |–8|+ 3 · |+4| – 100։

2) Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք A (–7), B (+2) կետերը եւ գտե՛ք

նրանց հեռավորությունը։ Ճի՞շտ է արդյոք, որ այդ հեռավորությունը

հավասար է C (+7) եւ D (–2) կետերի հեռավորությանը։

Պատ. այո:

3) Հետեւյալ թվերը վերլուծե՛ք պարզ արտադրիչների`

441 = 7x7x3x3

280=  7x4x5x2

1880= 

4608

900= 

4) Տրված են –8 եւ +5 թվերը։ Գտե՛ք այդ թվերի գումարին հակադիր

թիվը։ Ապա գտե՛ք տրված թվերին հակադիր թվերի գումարը։ Ո՞ր

օրենքի հիման վրա կարելի է պնդել, որ ստացված երկու թվերն իրար հավասար կլինեն։

Բնագիտություն

Գինեսի գրքում գրանցված մեդուզայի գլխարկը 2, 28 մ է, իսկ  չանչերը  35. 5 մ, նաև կան մեդուզաներ որոնք օձի նման կարող են թունավոր ձևով խայթել: Մեդուզաները կարող են լինել գունավոր և թափանցիկ գույների:  Ելուստների երկարությունը 56 մ է: Նրանք կարող են ուրիշների  ուշադրությունը գրավել և երբ նրանք մոտենան իրենց   կարող են միանգամից որս անել:

Այս նյութը խորհուրդ կտամ, որ բոլորը նայեն: Շատ հետաքրքիր էր: