Рубрика: English

English

Assignments for  01.12.2020
Present Perfect  1,  

1. Brian / play / football
Brian has played football.
2. Susan / read / her new book
Susan has read her new book.
3. I / find / some money in the street
I have found some money in the street.
4. Mr and Mrs Baker / have / an accident
Mr and Mrs Baker have had an accident.
5. Tom Davis / win / the tennis match
Tom Davis has won the tennis match.
6. Alison Brown / lose / her keys
Alison Brown has lost her keys.
7. Mr Martin / make / breakfast for the boys
Mr Martin has made breakfast for the boys.
8. The girls / bring / some wood for the fire
The girls have brought some wood for the fire.
9. The Snows / complete / a cheap car insurance
The Snows has completed a cheap car insurance.
10. Mrs Black / wash / the dishes
Mrs Black has washed the dishes .

”Which do you enjoy more: earning money or spending money?”

I honestly enjoy earning money, because when I earn money, I rejoice that I was able to earn money at that age. I also like to earn money because I can not buy what I want without earning money. I love earning money because I know no one will stop me from spending my own money.

Рубрика: Իրավունք

Ինչո՞ւ է լռում ՄԱԿ-ը

Սեպտեմբերի 27-ից սկսվեց պատերազմ, որը ոչ մի հայ չի մոռանա երբեք։ ՄԱԿ-ը՝ նույն ինքը <<Միավորված ազգերի կազմակերպություն>>-ը չպետք է լռեր այս իրավիճակում, և պետք է լուծեր այս խնդիրը, որը տարիներ շարունակ լուծման ձև չի ունեցել։ Ցավոք, այս պատերազմի ընթացքում ՄԱԿ-ը չայցելեց այն քաղաքները որոնք հրթիռակոծվել էին, ինչը շատ վատ է, քանի որ շատ մարդիկ փախնում էին, և դա գնալով ավելի էր վատանում։ Փախնելուց բացի՝ շատ մարդկանց սպանում էին՝ անգամ երեխաներին։

Рубрика: Ռուսերեն

Хор Себастацинер

Товарищ Луиза — одна из наших учителей песни. Помимо обучения нас у него есть отдельная группа. Название его хора — «Себастацинер». Хор «Себастацинер» основан в 2013 году. Хор исполняет произведения армянских и зарубежных авторов. Участники хора умные, трудолюбивые, с особым характером, добрые, веселые люди.

Рубрика: Ռուսերեն

Ценность дружбы

Дружба — это очень важная вещь, которую должен чувствовать каждый человек. Например, я не представляю свою жизнь без друзей. У меня 3 лучших друга: Эллен, Гаянэ и Милена. Я знаю Елену 7 лет, Гаяне 5 лет, Милену 2 года.Я также знаю факт, что если дружба длится более 7 лет, эта дружба может длится вечно. Я также предпочитаю иметь немногих, но искренних друзей, чем многих, но ложных.

Рубрика: English

English

Assignments for 25.11.2020
NEF  Student’s Book Vocabulary  Money   slide 148/  Verbs , learn the following verbs
be worth  արժենալ, արժե
borrow – պարտք վերցնել
can’t afford – չի կարող իրեն թույլ տալ
charge-գանձել
cost-արժենալ
earn-վաստակել
inherit- ժառանգել
invest- ներդնել
lend-պարըք տալ
owe մեկին պարտք լինել
save  կուտակել
take out  հանել
waste  վատնել

Reading    My life without money slide23

Рубрика: English

English

Assignments for 24.11.2020
Reading. Read the text,write and learn all the unknown words, make up 5 questions to ask your friends.

Louis Armstrong

Louis Armstrong played jazz, sang jazz and wrote jazz. He recorded hit songs for fifty years and his music is still heard today on television, radio and in movies.

Louis Armstrong was born in New Orleans, in the state of Louisiana on August 4th, 1901. His father was a factory worker and left the family soon after Louis’s birth. Young Louis was desperately poor. He lived with his sister, mother and grandmother in the poorest area of New Orleans known as the Battlefield because of the fighting and shooting that often happened there.

When Louis was eleven years old, he was arrested for firing a gun into the air on New Year’s Eve. He was sent to a reform school, where he learned to play the trumpet in the school’s band. Eighteen months later Louis was back home and already dreaming of the life of a musician. He sold newspapers, unloaded boats and sold coal. However, in the evenings Louis played the trumpet with local groups or went to clubs to listen to jazz bands. He soon became friends with one of the greatest musicians of the time, Joe Oliver, who became young Louis’s teacher. As Louis’s skills developed, he began to perform professionally.

He was soon able to stop working on manual labour jobs and began concentrating full-time on music, playing at parties, dances, and at local cafes. He joined Joe Oliver’s band and moved to Chicago. Later, Louis organised his own band and began to record one of the greatest series of songs in the history of jazz. Louis developed a unique style of singing: he could make his voice sound like a musical instrument and he could make an instrument sound like a singer’s voice. Louis enjoyed singing improvised melodies and rhythms. Armstrong was an easygoing and communicative person. His fellow musicians called him “Satchelmouth” because of his wide smile. Later, it was shortened to “Satchmo”.

Armstrong’s biggest hits came later in his life. In 1964, his version of the song «Hello Dolly» was a top hit around the world. It even replaced a top-selling hit by the hugely popular British group, the Beatles. Three years later, he appeared in the film version of “Hello Dolly” with singer Barbra Streisand. The song “What a Wonderful World”, recorded in 1968, was his final big hit.

Louis Armstrong never finished the fifth grade in school, yet he wrote two books about his life and many stories for magazines. He appeared in more than thirty movies. He composed many jazz pieces. He won several gold records and many other awards. Armstrong performed about three hundred concerts each year, travelling all over the world. He became known as the legend and symbol of jazz.

  1. When was born Louis Armstrong?
  2. How old was Louis when he was arrested?
  3. Which song from Louis Armstrong became very popular?
  4. What was the genre of Louis Armstrong?
  5. How his fellows called him and why?
Рубрика: Վրացերեն

Վրացերեն

Թարգմանություն

Այստեղ կա 5 կենդանի։ Նկարում ամենամեծ կենդանին փիղն է։ Այս նկարը կրկեսում է։ Այս նկարում բոլորը ունեն գունավոր հագուստ։ Բոլոր կենդանիները կանգնած են մեջտեղում, բացի աղվեսից։ Այս նկարը դրական էմոցիաներ է տալիս։

Рубрика: English

English

Assignment for 18.11.2020
Writing . Write a letter to your friend according to the sample NEF Student’s Book slide 18

From: Milena

To: Anahit

Hi Anahit, how are you, can you please tell me about Gayane.

From: Me

To: Milena

Of course.

Gayane is 14 years old. She has long dark brown hair. She has brown eyes, she is very tall. She has one sister and one brother. She loves chocolate, she loves fast food․ Gayane has many friends, we love to go on trips together. She likes English and Literature. Gayane does not like watching movies so much that Gayane and I are very different from each other. Gayane also likes to listen to Russian songs very much and here are interests don’t coincide.