Рубрика: Uncategorized

Պատմում է Վիլյամ Սարոյանը: Մտքեր և խոհեր

Մեծ ու տարօրինակ Վիլիամ Սարոյանը Սևանի ափին գտնում է մի ծանր, լճի ալիքներից լավ հղկված քար և խնդրում է, որ քարը տեղավորեն մեքենայի մեջ:

-Ամերիկա, Ֆրեզնո պիտի տանիմ,- ասում է գրողը:
-Այդ հսկայական քարն ինչպե՞ս եք տանելու…
-Ինքնաթիռով պիտի տանիմ…
-Ինչու՞ համար…
-Ով որ Հայաստանի դեմ վատ խոսի, անոր գլխուն պիտի զարկեմ քարը,- պատասխանում է Սարոյանը:
Երբ առաջին անգամ դողալով զանգ տվի Բերնարդ Շոուին, ասանկ բան պատահեցավ.
— Պարոն Բերնարդ Շոու, Ձեզի կանհանգստացնե Ուիլյամ Սրո’յըն (այսպես ինձի կըսեին ամերիկացիներ, Սրո’յըն)…
Շատ ամնչցա, երբ Բերնարդ Շոուն ըսավ.
— Որքան գիտեմ, դուն ոչ թե Սրոյըն ես, այլ Սա-րո-յան…
Շատ ամնչցա:

Рубрика: Uncategorized

Ճանապարհ, որը մյուս ճանապարհներին նման չէ

Ճանապարհ որը մյուս ճանապարներին նման չէ1

Ես իմ ճանապարհը պատկերացնում եմ գեղեցիկ դաշտերով,  մաքուր խոտերով, գեղեցիկ ծիածանով,  շոկոլադե ծառերով,  խնամված մրգատու ծառերով, համեղ  բանջարեղեններով և պայծառ արևով:

Рубрика: Uncategorized

Մաթեմատիկա

1.

8,1,2,6.

2.

3893=3×1000+8×100+9×10+3

104=1×100+0x10+4

45004=4×10.000+5×1000+0x100+0x10+4

87806=8×10.000+7×1000+8×100+0x10+6

67100=6×10.000+7×1000+1×100+0x10+0

3.

234567+123=23579

1090+34=1124

234567+1009=235576

121210+23=121233

4.

1+2=3+3=6+4=10+5=15+6=21+7=28+8=36+9=45

5.

637+210=847

6.

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19

17,27,37,47,57,67,77,87,97

7.

1դպ-217աշ.

2դպ-2xավել

երկրորդ դպրոցում որքանով ավելի աշակերտ կա, քան առաջին դպրոցում

———————————————————————————————————-

Ընդամենը քանի աշակերտ կա երկու դպրոցներում?

Լուծում

1)217×2=434

2)434-217=217

3)217+434=651աշ

Պատ.651աշակերտ

8.

132009

3000002

602058

2000047

9.

Երեք ժամ-65կմ

Առաջին ժամ-25կմ

Երկրորդ ժամ-4կմ-ով պակաս

—————————————-

Երորդ ժամ?

Լուծում

1)25-4=21

2)25+21=46

3)65-46=19կմ

Պատ.19կմ:

10.

441;3=147

225;15=15

2665:13=25

5208:24=217

9152:2=4576

11.

0,1,2,10,12,20,21

3,4,5,34,35,43,45,53,54

12.

21+67=88

73+26=99

0+176=176

451-40=411

13.

(3+7)x2)-5=15

(2×3+4):2=5

14.

2ժ=120ր

12Կգ=12000գ

2ց=200կգ

7տ=700կգ

2տարի=24ամիս

14.

1օր-300Կմ

1օր-2անգամ ավել երկրորդ օր.

————————————————————————–

Յուրաքանչյուր օր քանի կմ է անցել:

Լուծում

1)300:2=150Կմ

Պատ.150կմ;

16.

Թագուհի-51տ.

Արաքայազն-3xփոքր.

Արքայադուստր-4տարով փոքր

———————————————-

Քանի տարեկան է արքայադուստրը;

Լուծում

1)51:3=17

2)17-4=13

Պատ.13տարեկան:

17.

Այգում-48ծիրան

Դեղձենիները ծիրանենիրից-6xպակաս

Խնձորենիներ-11-ով ավել դեղձ-ից և ծիրան-ից

——————————————————————-

Քանի խնձորենիներ կա այգում:

Լուծում

1)48:6=8

2)8+48+11=67

Պատ.67խնձորենիներ

18.

Դասարանի -33աշ.17 աղջիկ են մնացած տղա

———————————————————————

Դասարանում աղջիկներն են շատ թե տղաները:

Լուծում

1)33-17=16տղա

Պատ.աղջիկներ:

19.

Աշակերտ կարդաց-5էջ 6օրվա ընթացքում

կարդացել է գրքի կեսը

——————————————————–

Քանի էջ կա գրքում

Լուծում

1)5×6=30

2)30×2=60

Պատ.60էջ:

20.

Հավաքած խաղողը-12զամբյուղներում:

Յուրաքանչյուր զամբյուղ 15կգ

————————————————-

Քանի կիլոգրամ խաղող են հավաքել:

Լուծում

1)12×15=180կգ

Պատ.180կգ:

48.

ա) 5սմ=50մմ

7մ=7000մմ

5սմ 6մմ=56մմ

5մ 55սմ 6մմ=5556մմ

բ) սանտիմետր

5մ = 500սմ

35դմ =350սմ

25մ 7սմ = 257սմ

4 մ 5 դմ 6 սմ = 456 սմ

դ) դեցիմետր

5 մ=50դմ

3կմ =30000դմ

5կմ 2մ=50020դմ

4կմ 6մ 7դմ=40067դմ

դ) մետրերով

5կմ= 5000մ

23 կմ 235 մ=23235մ

318 կմ16մ=318016մ

400կմ 4մ=400004մ

159. 

ա ) 18 օր 5 ժ = 17 օր 29 ժ

14 ժ 20 ր = 13 ժ 80 ր

27 ր 5 վ = 26 ր 65 վ

բ) 24 կմ  52 մ = 23 կմ 1052 մ

28 մ 5 դմ = 27 մ 15 դմ

24 սմ 7 մմ = 23 սմ 17 մմ

գ) 3 տ 500 գ = 2 տ 1500 կգ

24 կգ 200 գ = 23 կգ 1200 գր

27 ց 50 կգ = 26 ց 150 կգ

28.10.2015թ.

4.Արտահայտի՛ր մետրերով՝

5կմ=5000

3 կմ235 մ=3235

31կմ 16մ=31016

40 կմ4 մ=40004

 1. Արտահայտի՛ր սանտիմետրերով ․

5մ=500

5դմ=50

45մ 7սմ=4507

6մ 6դմ 6սմ=   666

6.Արտահայտի՛ր միլիմետրերով․

15սմ=150

27մ=27000

1սմ 6մմ=16

1մ 1սմ 6մմ=1016

08.11.2015թ.

2.Դ ու՛րս  գրի՛ր այն թվանշանները,որոնք գրված են հետևյալ թվերի հարյուրավորների կարգում/ տես օրինակը/

735- 7

196-1

5016-0

302-3

28444-4

3.Հետևյալ թվերը գրի՛ առ կարգային գումարելիների  գումարի տեսքով /տես օրինակը/

ա)3893= 3×1000+8×100+9×10+3×1

բ)104=1×100+0x10+4×1

գ) 45004=4×10000+ 5×1000 + 0 x 100 + 0 x 10 + 4 x 1

դ)800006=8×100000+0x10000+0x1000+0x100+0x10+6×1

ե)671000=6×100000+7×10000+1×1000+0x100+0x10+0x1

4.737 թիվը 210-ով փոքր է մեկ ուրիշ թվից: Գտի՛ր այդ թիվը:

737+210=947

5.Քանի՞ երկնիշ թիվ կա  67-Ի և 79 թվերի միջև:

11 նիշ

6.

I-ին  դպրոց- 321 աշ.

II դպրոց -2x  ավելի.

Երկրորդ դպրոցում որքանով ավելի աշակերտ կա քան առաջինում

——————————————————————————————

Քանի աշակերտ  կա երկու դպրոցներում

լուծում

 1. 321×2=642 աշ.
 2. 642 — 321 =321 աշ.
 3.  642+321=963աշ

Պատ. 321_ով ավել, 963 աշակերտ:

 Հատվածը կլինի 10-3-ը ներառյալ:

Երկու կողմերում էլ թվերի գումարը հավասար կլինի 39-ի:

12.11.2015թ.

Արմինեն գումարել է ուղղանկյան երեք կողմերի երկարությունները և արդյունքում ստացել է 20 սմ: Վարդանն էլ է գումարել այդ ուղղանկյան երեք կողմերի երկարությունները և արդյունքում ստացել է 22 սմ (գործողություններ կատարելիս չեն սխալվել): Գտեք այդ ուղղանկյան պարագիծը:

Լուծում՝ 6 + 8 + 6 + 8 = 28 սմ

Պատասխան 28 սմ

16.11.2015թ.

տոհմածառ

????????
Տոհմածառ
Рубрика: Uncategorized

Autumn

Autumn comes after summer. It brings rains and cold weather. But it is a tasty season, because  there are a lot of fruits in autumn: apples, pears, grapes, plums, watermelons and melons.
Autumn is a beautiful season. The leaves are red, green and yellow and they fall down from the
trees. The days become shorter than in summer. It rains much in autumn. On the first of September the children go to school and the school year begins.

Բառարան

Tasty- համեղ

Season- եղանակ

Leaf, leaves- տերև, տերևներ

Fall down- ընկնել, թափվել

Shorter- ավելի կարճ

Rain- անձրև

On the first day- առաջին օրը

Պատասխանիր հարցերին

 1. When does autumn come? in summer
 2. Is it cold and rainy in autumn?
 3. Why it is tasty season?  yesr
 4. What colors are the leaves in autumn? red,green and yellow.
 5. Are the days shorter or longer (ավելի երկար)?
 6. When do the children go to school? in the September
Рубрика: Uncategorized

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

1.

8,1,2,6.

2.

3893=3×1000+8×100+9×10+3

104=1×100+0x10+4

45004=4×10.000+5×1000+0x100+0x10+4

87806=8×10.000+7×1000+8×100+0x10+6

67100=6×10.000+7×1000+1×100+0x10+0

3.

234567+123=23579

1090+34=1124

234567+1009=235576

121210+23=121233

4.

1+2=3+3=6+4=10+5=15+6=21+7=28+8=36+9=45

5.

637+210=847

6.

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19

17,27,37,47,57,67,77,87,97

7.

1դպ-217աշ.

2դպ-2xավել

երկրորդ դպրոցում որքանով ավելի աշակերտ կա, քան առաջին դպրոցում

———————————————————————————————————-

Ընդամենը քանի աշակերտ կա երկու դպրոցներում?

Լուծում

1)217×2=434

2)434-217=217

3)217+434=651աշ

                                                                                                                         Պատ.651աշակերտ

8.

132009

3000002

602058

2000047

9.

Երեք ժամ-65կմ

Առաջին ժամ-25կմ

Երկրորդ ժամ-4կմ-ով պակաս

—————————————-

Երորդ ժամ?

 Լուծում

1)25-4=21

2)25+21=46

3)65-46=19կմ

                                                                                                                     Պատ.19կմ:

10.

441;3=147

225;15=15

2665:13=25

5208:24=217

9152:2=4576

11.

0,1,2,10,12,20,21

3,4,5,34,35,43,45,53,54

12.

21+67=88

73+26=99

0+176=176

451-40=411

13.

(3+7)x2)-5=15

(2×3+4):2=5

14.

2ժ=120ր

12Կգ=12000գ

2ց=200կգ

7տ=700կգ

2տարի=24ամիս

14.

1օր-300Կմ

1օր-2անգամ ավել երկրորդ օր.

—————————————————————————

Յուրաքանչյուր օր քանի կմ է անցել:

Լուծում

1)300:2=150Կմ

                                                                                Պատ.150կմ;

16.

Թագուհի-51տ.

Արաքայազն-3xփոքր.

Արքայադուստր-4տարով փոքր

———————————————-

Քանի տարեկան է արքայադուստրը;

                Լուծում

                   1)51:3=17

                    2)17-4=13

                                                                                                                        Պատ.13տարեկան:

17.

Այգում-48ծիրան

Դեղձենիները ծիրանենիրից-6xպակաս

Խնձորենիներ-11-ով ավել դեղձ-ից և ծիրան-ից

——————————————————————-

Քանի խնձորենիներ կա այգում:

Լուծում

1)48:6=8

2)8+48+11=67

                                                                                                                 Պատ.67խնձորենիներ

18.

Դասարանի -33աշ.17 աղջիկ են մնացած տղա

———————————————————————

Դասարանում աղջիկներն են շատ թե տղաները:

Լուծում

1)33-17=16տղա

                                                                                                                            Պատ.աղջիկներ:

19.

Աշակերտ կարդաց-5էջ 6օրվա ընթացքում

կարդացել է գրքի կեսը

———————————————————

Քանի էջ կա գրքում

Լուծում

1)5×6=30

2)30×2=60

                                                                                                                       Պատ.60էջ:

20.

Հավաքած խաղողը-12զամբյուղներում:

Յուրաքանչյուր զամբյուղ 15կգ

————————————————-

Քանի կիլոգրամ խաղող են հավաքել:

Լուծում

1)12×15=180կգ

                                                                                                                   Պատ.180կգ:

48.

ա) 5սմ=50մմ

7մ=7000մմ

5սմ 6մմ=56մմ

5մ 55սմ 6մմ=5556մմ

բ) սանտիմետր

5մ = 500սմ

35դմ =350սմ

25մ 7սմ = 257սմ

4 մ 5 դմ 6 սմ = 456 սմ

դ) դեցիմետր

5 մ=50դմ

3կմ =30000դմ

5կմ 2մ=50020դմ

4կմ 6մ 7դմ=40067դմ

դ) մետրերով

5կմ= 5000մ

23 կմ 235 մ=23235մ

318 կմ16մ=318016մ

400կմ 4մ=400004մ

159. 

ա ) 18 օր 5 ժ = 17 օր 29 ժ

14 ժ 20 ր = 13 ժ 80 ր

27 ր 5 վ = 26 ր 65 վ

բ) 24 կմ  52 մ = 23 կմ 1052 մ

28 մ 5 դմ = 27 մ 15 դմ

24 սմ 7 մմ = 23 սմ 17 մմ

գ) 3 տ 500 գ = 2 տ 1500 կգ

24 կգ 200 գ = 23 կգ 1200 գր

27 ց 50 կգ = 26 ց 150 կգ

28.10.2015թ.

4.Արտահայտի՛ր մետրերով՝

5 կմ = 5000

3 կմ235 մ = 3235

31կմ 16մ = 31016

40 կմ 4 մ= 40004

 1. Արտահայտի՛ր սանտիմետրերով ․

5 մ = 500

5 դմ = 50

45 մ 7սմ= 4507

6մ 6դմ 6սմ =   666

6.Արտահայտի՛ր միլիմետրերով․

15 սմ = 150

27մ = 27000

1սմ 6մմ= 16

1մ 1սմ 6մմ= 1016

Рубрика: Uncategorized

Հայաստանն իմ հայրենիքն է․ թեստային աշխատանք

Լրացրեք բաց թողնված բառերը՝

 1. Հայոց երկիրն իր անվանումը ստացել է մեր նախահայր Հայկ  անունից։ Երբ քաջ հսկա Հայկը իր աղեղով և երեքթևյան նետով սպանեց բռնակալ Բելին, դրանից հետո երկիրը նրա անունով կոչվեց Հայք, այսինքն՝ Հայաստան: Իսկ մենք բոլորս Հայկ Նահապետի սե­րունդներն ենք, և այս երկիրը բոլորիս հարազատ տունն է:
 2. Հայաստանի մայրաքաղաքը Երևանն  է, որն աշխարհի հնագույն քաղաքներից է: Այն հիմնադրել է Արգիշտի Ա-ն Քրիստոսի ծննդից առաջ 782 թվականին: Երևանն անվանում են վարդագույն քաղաք, քանի որ շենքերն այստեղ հիմնականում կառուցված են վարդագույն տուֆից:
 3. Հայաստանի խոշոր քաղաքներն են Գյումրին  և Վանաձորը : Մեր երկրի տարածքը այժմ կազմում է մոտ 30 հազար քառակուսի կմ, իսկ բնակչությունը ավելի քան  3 միլիոն է:Հայաստանի Հանրապետության հարևաններն են՝ Թուրքիա, Վրաստանի Հանրապետություն, Ադրբեջանական Հանրապետություն և Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։
 4. Հայաստանի Հանրապետության մարզերը՝10-ն են։ Դրանք են՝ Արագածոտնի, Արարատի, ,Արմավիրի Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Սյունիքի, Վայոց Ձորի, Տավուշի։
Рубрика: Uncategorized

Երաժշտություն

Տղա.
__________Հաբրբա՛ն:

Աղջիկ.
__________Ջանե՜, ջա՜ն:

Տղա.
__________Սիրել եմ սերն երեսին,
__________Անթառամ թերն երեսին.
__________Ով իմ սիրունն ինձ չի տա,
__________Աստըծու կերն երեսին:

Աղջիկ.
__________Հաբրբա՛ն:

Տղա.
__________Ջանե՜, ջա՜ն:

Աղջիկ.
__________Սարի թրթնջուկ թազա.
__________Մեղր ու շաքար քեզ մազա,
__________Ինձ պես նազանի աղջիկ,
__________Քեզ պես տղին ո՞նց սազա:

Տղա.
__________Պզտի՛կ աղջիկ, համ ունիս,
__________Չորեք դիմաց ծամ ունիս.
__________Խունջիկ-մունջի մի՛ անի,
__________Ինձ առնելու կամ ունիս:

Աղջիկ.
__________Գութանը հոլա, հոլա,
__________Գութանիդ տակը քոլ ա.
__________Քանի գժություն անես,
__________Քեզի առնողը տոլ ա:

Տղա.
__________Ձեր տան տակի վար կանեմ,
__________Չար ագռավին քար կանեմ,
__________Թող իմ սիրածն ինձի տան,
__________Գժությունս թարկ կանեմ:

Աղջիկ.
__________Ջուրը իր ճամփով կերթա,
__________Ցողածը վարդի թերթ ա.
__________Ինձ սիրող կտրիճ տղեն
__________Հազարի մեջ մի բերդա:

Տղա.
__________Բուսել ես բաղի միջին,
__________Շամամի թաղի միջին.
__________Գիշեր-ցերեկ միալար
__________Դու ես իմ խաղի միջին:

Աղջիկ.
__________Աշուղի պես խա՛ղ ասա,
__________Բլբուլի պես տա՛ղ ասա.
__________Ինչքան որ գովես՝ արժեմ,
__________Իմ մոր գովակա՛ն փեսա:

Рубрика: Uncategorized

ՀԱԲՐԲԱՆ (Զուգերգ)

Տղա.
__________Հաբրբա՛ն:

Աղջիկ.
__________Ջանե՜, ջա՜ն:

Տղա.
__________Սիրել եմ սերն երեսին,
__________Անթառամ թերն երեսին.
__________Ով իմ սիրունն ինձ չի տա,
__________Աստըծու կերն երեսին:

Աղջիկ.
__________Հաբրբա՛ն:

Տղա.
__________Ջանե՜, ջա՜ն:

Աղջիկ.
__________Սարի թրթնջուկ թազա.
__________Մեղր ու շաքար քեզ մազա,
__________Ինձ պես նազանի աղջիկ,
__________Քեզ պես տղին ո՞նց սազա:

Տղա.
__________Պզտի՛կ աղջիկ, համ ունիս,
__________Չորեք դիմաց ծամ ունիս.
__________Խունջիկ-մունջի մի՛ անի,
__________Ինձ առնելու կամ ունիս:

Աղջիկ.
__________Գութանը հոլա, հոլա,
__________Գութանիդ տակը քոլ ա.
__________Քանի գժություն անես,
__________Քեզի առնողը տոլ ա:

Տղա.
__________Ձեր տան տակի վար կանեմ,
__________Չար ագռավին քար կանեմ,
__________Թող իմ սիրածն ինձի տան,
__________Գժությունս թարկ կանեմ:

Աղջիկ.
__________Ջուրը իր ճամփով կերթա,
__________Ցողածը վարդի թերթ ա.
__________Ինձ սիրող կտրիճ տղեն
__________Հազարի մեջ մի բերդա:

Տղա.
__________Բուսել ես բաղի միջին,
__________Շամամի թաղի միջին.
__________Գիշեր-ցերեկ միալար
__________Դու ես իմ խաղի միջին:

Աղջիկ.
__________Աշուղի պես խա՛ղ ասա,
__________Բլբուլի պես տա՛ղ ասա.
__________Ինչքան որ գովես՝ արժեմ,
__________Իմ մոր գովակա՛ն փեսա: