Рубрика: Uncategorized

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

14.01.2016թ.

Ձմեռային արձակուրդների աշխատանքներ

1.

108=11X100+8X1

2009=2×1000+9×1

 

134=1×100+3×10+4×1

2090=2×1000+9×10

38907=3×10.000+8×1000+9×100+7×1

 

2.

Լոլիկ-460դր

Վարունգ-140 դր  էժան

Որքան վճարեց միասին

Լուծում

  1. 460-140=320
  2. 460+320=780                                         պատ.   780      դրամ

 

3.

92կմ +238կմ +21կմ =341կմ

8կմ 250մ -4կմ 50 մ   =4կմ 200   մ

 

16կմ420մ   +3 կմ    60մ=19կմ 480 մ

12կմ450մ+44կմ650մ-11կմ305մ=45կմ 11000   մ

24դմ8սմ+14դմ6սմ-5դմ8սմ=33դմ   6   սմ

4.Գծի՛ր ուղղանկյուն,որի երկարությունը հավասար լինի 18սմ, իսկ լայնությունը՝ 2 անգամ երկար է,քան երկարությունը:  Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը և մակերես:

5.Հաշվի՛ր

5216 և  122 թվերի գումարը  /+/

301200 և1897 թվերի տարբերությունը   /-/

2360 և 7 թվերի արտադրյալը   /x/

2040 և 5 թվերի քանորդը  /:/

  1. Դպրոցում սովորում է 4500 աշակերտ:Աղջիկները 122-ով քիչ են տղաներից: Քանի՞ տղա է սովորում այդ դպրոցում:  /Լուծիր գծագրով/
  1. Անան 6 ձու գնելու համար վճարեց 330 դրամ:Այդ նույն ձվերից 8 հատ գնեց նաև Սոնան:  Սոնան  որքա՞ն վճարեց:

 

8.Կովը մեկ օրում ուտում է 20 կգ խոտ:Որքա՞ն խոտ է անհրաժեշտ անասնապահին՝ ամբողջ հունվար ամսվա ընթացքում 5 կովկերակրելու համար:

9.Ավտոմեքենան A-ից  B վայրը անցավ 5 ժամում:Հաշվի՛ր ,թե նա քանի՞ ժամում է անցել A-ից C ճանապարհը՝ գիտենալով,որA-ից C ճանապարհը 140 կմ է,իսկ C- ից B ճանապարհը 210կմ:

10.Տպագրիչը տպագրական հաստոցով 1 ժամում տպագրում է 4000տպագրական թերթ:

Նա օրական պետք տպագրի 32000թերթ:3 ժամ աշխատելուց հետո դեռ քանի՞ թերթ նրան կմնա  տպագրելու:

 

 

11.Տեղադրի՛ր թվաբանական գործողություններ,այնպես որ ստացվի ճշմարիտ հավասարություն:

1 2 3 4 5 6 7 8 9=100

12.4×4 չափի քառակուսու վանդակներում 4 տառ  չորսական այնպես դասավորիր,որ յուրաքանչյուր շարքում, տողում,անկյունագծում տառերը չկրկնվի:

13.Կազմի՛ր  ամենամեծ վեցանիշ թիվը, ունենալով միայն  0,1,2,3,4,5 թվանշանները,

14.Հաշվիր.

4500:300+40×51-450=0

56000:700-+40*7- (2800-2790)=0

15.Արտահայտի՛ր նշված միավորներով.

20մմ=  սմ

54սմ= դմ  սմ

76դմ=  մ  դմ

3467մ=  կմ  մ

500մմ=  դմ

540սմ=  մ  սմ

706դմ=  մ  սմ

4006 մ=  կմ  մմ

240վ=  ր

275ր= ժ  ր

55ժ= օր  ժ

12կմ450մ+44կմ650մ-11կմ305մ=

24դմ8սմ+14դմ6սմ-5դմ8սմ=

4.Գծի՛ր ուղղանկյուն,որի երկարությունը հավասար լինի 18սմ, իսկ լայնությունը՝ 2 անգամ երկար է,քան երկարությունը:  Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը և մակերես:

5.Հաշվի՛ր

5216 և  122 թվերի գումարը  /+/

301200 և1897 թվերի տարբերությունը   /-/

2360 և 7 թվերի արտադրյալը   /x/

2040 և 5 թվերի քանորդը  /:/

  1. Դպրոցում սովորում է 4500 աշակերտ:Աղջիկները 122-ով քիչ են տղաներից: Քանի՞ տղա է սովորում այդ դպրոցում:  /Լուծիր գծագրով/
  1. Անան 6 ձու գնելու համար վճարեց 330 դրամ:Այդ նույն ձվերից 8 հատ գնեց նաև Սոնան:  Սոնան  որքա՞ն վճարեց:

 

8.Կովը մեկ օրում ուտում է 20 կգ խոտ:Որքա՞ն խոտ է անհրաժեշտ անասնապահին՝ ամբողջ հունվար ամսվա ընթացքում 5 կովկերակրելու համար:

9.Ավտոմեքենան A-ից  B վայրը անցավ 5 ժամում:Հաշվի՛ր ,թե նա քանի՞ ժամում է անցել A-ից C ճանապարհը՝ գիտենալով,որA-ից C ճանապարհը 140 կմ է,իսկ C- ից B ճանապարհը 210կմ:

10.Տպագրիչը տպագրական հաստոցով 1 ժամում տպագրում է 4000տպագրական թերթ:

Նա օրական պետք տպագրի 32000թերթ:3 ժամ աշխատելուց հետո դեռ քանի՞ թերթ նրան կմնա  տպագրելու:

 

 

11.Տեղադրի՛ր թվաբանական գործողություններ,այնպես որ ստացվի ճշմարիտ հավասարություն:

1 2 3 4 5 6 7 8 9=100

12.4×4 չափի քառակուսու վանդակներում 4 տառ  չորսական այնպես դասավորիր,որ յուրաքանչյուր շարքում, տողում,անկյունագծում տառերը չկրկնվի:

13.Կազմի՛ր  ամենամեծ վեցանիշ թիվը, ունենալով միայն  0,1,2,3,4,5 թվանշանները,

14.Հաշվիր.

4500:300+40×51-450=0

56000:700-+40*7- (2800-2790)=0

15.Արտահայտի՛ր նշված միավորներով.

20մմ=  սմ

54սմ= դմ  սմ

76դմ=  մ  դմ

3467մ=  կմ  մ

500մմ=  դմ

540սմ=  մ  սմ

706դմ=  մ  սմ

4006 մ=  կմ  մմ

240վ=  ր

275ր= ժ  ր

55ժ= օր  ժ