Рубрика: Uncategorized

Հրանտ Մաթևոսյան Հացը

Իմ հայրիկը կացինն առել, գնում էր գոմ սարքելու։ Իմ մայրիկը գոգնոցը կապել, գնում էր հանդ՝ կարտոֆիլ հավաքելու։ Իմ հորեղբայրը եղանն ուսել, գնամ էր սարերում խոտ դիզելու։ Բակում, արևի տակ, ես նստել էի կոճղին և հաց ուտելով կարդում էի քաջագործությունների մասին մի գիրք։
Օրը կիրակի էր։ Դպրոցում հայերենից ես պայծառ «գերազանց»-ներ էի ստանում, ռուսերենից, մաթեմատիկայից, աշխարհագրությունից, բոլոր առարկաներից ես ստանում էի պայծառ «գերազանց»-ներ։ Քաջագործությունների մասին գիրքը լավ գիրք էր։ Իմ հայրիկը լավ հայրիկ էր։ Իմ մայրիկը ինձ շատ էր սիրում։ Իմ հորեղբայրը գեղեցիկ և ուժեղ տղամարդ էր։ Մեր տան քիվի ծիծեռնակները երկնքի կռունկների հետ չվել գնացել էին։ Այգու և անտառի վրա խշշալով աշուն էր իջնում։ Եթե մեր խոզերը կորած չլինեին, այդ պահին աշխարհում ամեն ինչ անչափ գեղեցիկ կլիներ։ Կացինը թևին, գոգնոցը կապած, եղանն ուսին՝ աշխատանքի գնալուց աոաջ նրանք նայում էին ինձ և թաքուն հրճվում, որ իրենց որդին մեծանում է, այտն ահա ձեռքին է դրել և գիրք է կարդում։ Գոգնոցը կապած, իմ մայրիկը մտածեց՝ ասե՞լ թե չասել, և որոշեց չասել, որդուն չխանգարել, որդին թող կարդա ու դառնա գիտնական։ Կացինը թևին, իմ հայրիկը մտածեց՝ խնդրե՞լ թե չխնդրել։ Դարձյալ մտածեց՝ խնդրե՞լ թե չխնդրել, և որոշեց չխնդրել. որդին թող կարդա, հաց ուտելով թող կարդա։ Ես կարդում էի և զգում, որ նրանք ուզում են խոզերի մասին ինձ բան ասել, բայց ես ցույց էի տալիս, թե ոչինչ չեմ զգում, այլ միայն կարդում եմ քաջագործությունների մասին գիրքը, քանի որ լավ է, շատ լավ է, երբ  գրքերի մեջ ուրիշները գնում են, թրջվում են, մրսում են, կովում են, պարտվում են, հաղթում են, և վատ է, անչափ վատ է, երբ ես ինքս եմ գնալու, հոգնելու, գտնելու կամ չգտնելու մեը խոզերը։
Գոմը պետք է անպայման սարքվեր, ձյուներից աոաջ կարտոֆիլը պետք է անպայման հավաքվեր, խոտը պետք է անպայման դիզվեր, ուրեմն հայրիկը, մայրիկը, հորեղբայրը չէին կարող չգնալ ձմեռվանից առաջ գոմը սարքելու, կարտոֆիլը հավաքելու, խոտը դիզելու։ Եվ իմ հայրիկը ինձ ասաց.
— Եթե քեզ մի բան խնդրե՞մ։
Ես գիտեի, թե ինչ է խնդրելու հայրիկը, բայց հարցրի.
— Ի՞նչ խնդրես։
Եվ շատ մեծ ամոթ էր, որ գիտեր, սակայն չիմանալու էի տալիս նրա խնդրանքը։
— Մեր խոզերը Պարզ բացատում տեսնող է եղել,— ասաց իմ հայրիկը։
— Ո՞վ է տեսել,— հարցրի ես։
— Անտառապահը։
— Ե՞րբ է տեսել,— հարցրի ես։
— Երեկ իրիկուն։
Ես կարողացա չհարցնել՝ «ինչո՞ւ է տեսել»։ Ես հարցրի.
— Պարզ բացատը որտե՞ղ է։
— Դու կարծեմ լավ գիտես, թե որն է Պարզ բացատը։
— էն հեռո՞ւն։
Նա չպատասխանեց, և ես հասկացա, որ նա ինձանից մի քիչ նեղանում է։ Ես հարցրի.
— Ուզում ես գնամ գտնեմ բերե՞մ մեր խոզերը։
— Ես ոչինչ էլ չեմ ուզում,— ասաց նա։
— Մեր խոզերը Պարզ բացատում տեսնող է եղել, հետո՞,— ասացի ես։
Աոանց աատասխանի նա շուռ եկավ գնալու։
— Լավ,— ասացի ես,— կգնամ։ Բայց եթե էնտեղ չլինեն՝ ի՞նչ անեմ։
— Չգիտեմ։
Նա իրոք նեղանում էր, որովհետե ինքը չէր կարող փնտրելու գնալ, իսկ ես տալիս էի ալարկոտ անբանի հարցեր։
— Ներողություն,— ասաց նա,— գիրքդ կարդա, ներողություն։
— Լավ,— ասացի ես,— հետքերը կգտնեմ, հետքով էլ իրենց կգտնեմ։
Աշնան արևը մեղմորեն ջերմ էր։ Աշնան մեղմ արևի մեջ գեղեցիկ էին ծիծեռնակների լուռ բները, այգու խնձորենիները, որոնք ղեռ ունեին մի երկու խնձոր, իմ մայրիկի մեղմ ժպիտը, շիկավուն շանը, որ պառկել էր իմ ոտքերի մոտ ու ննջում էր, և աքաղաղի կարմիր կատա՛րը, և կեռասի ծառը, որ հանկարծ սկսեց ծվծվալ։ Ես նայեցի այգուն, տեսա կեռասի ծառը և դեղնափորիկ թռչունին, որ այդքան ուշ աշունով ծառին կեռաս էր գտել և զարմանքից ծվծվում էր։ Ես հասկացա, որ աշնան մեղմ արևի մեջ ամեն ինչ թախծոտ ու գեղեցիկ է և միակ տգեղը ես եմ, որովհետև ձևացնում եմ, թե գրքի պատճառով չէի ուզում մեր խոզերը փնտրելու գնալ։
Ես, ուրեմն, ասացի.
— Գիրքը խոզերի մոտ կկարդամ։
— Շնորհակալ կլինեմ,— ասաց իմ հայրիկը։— Ուզում ես՝ շունը թող մնա հավերին պահակ, ուզում ես՝ հետդ տար։ Շնորհակալություն,— կրկին ասաց նա, և ես մի քիչ ամաչեցի։
— Լավ,— ասացի ես,— շունը հետս կտանեմ։
Նրանք ինձ հագցրին բրդե տաք ու փափուկ սվիտեր, որ մայրիկն էր երեկոները գործել ինձ համար, հագցնել տվին ռետինե սոսկերով թեթև կոշիկներ, որպեսզի կաշվե կոշիկներով խոտերի վրա հանկարծ չսայթաքեմ, և ինձ նայեցին գուրգուրանքով, քանի որ սվիտերն ինձ շատ էր սազում, և ես իրենց որդին էի։
— Հիմա՞ գնամ,— ասացի ես։
— Քո և հորեղբոր ճանապարհը մինչև Կույր աղբյուր նույնն է, հորեղբոր հետ մինչև Կույր աղբյուր գնա, էնտեղից կթեքվես Թփուտ կածանով դեպի Պարզ բացատ։
Շունը չէր ուզում գալ։ Ես  նորից կանչեցի,  նա դանդաղ ելավ ու ծուլորեն հետևեց մեզ։ Նա ճանաչում էր Դիմաց անտառի գող ուրուրին, Դիմաց անտառի գող ուրուրը ճանաչում էո նրան։ Նրանք վաղուցվա ծանոթներ էին։ Դիմաց անտառի գող ուրուրը չէր ճախրում բազեի պես բաց ու բարձր, նա մեր հավերին մոտենում էր թփից թուփ և ծառից ծառ անցնելով, գրեթե սողալով։ Շունը ղարձյալ կանգ առավ։ Ես տեսա գորշ ուրուրի գողունի թռիչքը թփուտից թփուտ, բայց մտածեցի, որ շանը տանում եմ նույնքան կարևոր գործի, ինչքան կարևոր է հավերի հսկողությունը, և սուլոցով կանչեցի շանը։ Նա մեր ետևից գալիս էր ակամա, ապա, երբ գյուղից դուրս էինք եկել, և մոռացել էր ուրուրի մասին, ուրախ վնգստոցով առաջ սլացավ ու գնաց։ Նա կարոտել էր անտառին, խոզերին, վազքին, հոգնածությանը։
Տանը իմ գրասեղանն էր, լուսամփոփի ջերմ ու շոյող լույ-սը, իմ փոքրիկ գրադարանը, ռադիոյի մեղմ երգը և, իմ թախտին, ուղտի բրդից գործած հաստ շալը՝ ցերեկային նիրհի համար։ Անտառում արջերն էին, փղերը, վագրերը, հովազները, սատանաները, դևերը և հրեշները, մեր խոզերից և իմ ազնվությունից բացի, բոլորն էլ անտառում էին, և ես գնում էի դանդաղ, իմ հորեղբորից ետ մնալով։ Ես բացել էի գիրքը և գնում էի գրքին նայելով, իբր թե չեմ կարողանում կտրվել գրքից և ետ եմ մնում կարդալու պատճառով։
Կույր աղբյուրի մոտ, որտեղ ճամփաբաժանն էր, շունը կանգնել էր և սպասում էր մեզ։ Աղբյուրը Կույր էր կոչվում, որովհետև իր խորքերից նա մանրահատիկ ավազ էր հանում, ավազը փակում էր նրա ակը։ Աղբյուրը դարձյալ լցվել էր մանրահատիկ ավազով ու տիղմով, փակ ակունքի ետևում, գետնի տակ աղբյուրը գուցե խեղդվում էր։
Իմ հորեղբայրը նայում էր արդեն ճահիճ դարձող աղբյուրին։ Հանդի իր պայուսակից նա հանեց հանդի իր ուտելիքը, խաշած հավը կիսեց, փաթաթեց լավաշ հացի մեջ, այդ փա¬թեթը փաթաթեց թերթով և դրեց իմ թևի տակ։ Եվ գլխով ցույց տվեց Պարզ բացատի կածանը։
—  Ուզում եմ ջուր խմեմ,— ասացի ես։
— Պարզ բացատի աղբյուրից կխմես,— ասաց նա,— մեծ կաղնու տակ է, գնացեք։
Ուրախ կլանչոցով շունը նետվեց դեպի կածան։ Մի պահ ես էլ ուրախացա ու վազեցի։ Խաշամը խշխշում էր խլացնելու չափ ուժգին ու չոր։ Այդ խշխշոցն էր, երբ վազում էի՝ իմ ականջներում միայն այդ խշխշոցն էր։ Խաշամը հասնում էր ծնկներիս։ Երբ կանգ էի աոնում՝ լուո լռություն էր, այդ լռության ու լույսի մեջ հազիվ լսելի սվսվալով օրորվում էին թափվող տերևները։ Սև մոշահավը կչկչոցով թոավ իմ ոտքերի տակից, և դարձյալ խոր լռություն էր։ Ինձ թվում էր, թե ես լսում եմ անտառի խաղաղ շնչառությունը։
Ես ետ նայեցի։ Իմ հորեղբայրը ծնկել էր աղբյուրի մոտ և ինչ-որ բան էր անում։ Մի քիչ էլ խորանալով անտառի մեջ՝ ես դարձյալ ետ նայեցի։ Ինձ թվաց, թե հորեղբայրն արդեն գնացել է, բայց չէր գնացել, դեռ կռացած էր աղբյուրի վրա և դժվար էր նկատվում, քանի որ հողագույն էին և՛ ճանապարհը, և՛ նրա հագուստը։ Ես նստեցի ծառի ետևը և, որպեսզի ինքս ինձ խաբեմ, թե որևէ բան եմ անում, բացեցի սխրագործությունների մասին գիըքը։ Գիրքը, սակայն, ես չէի կարդում, գրքի վրա կռացած՝ ես սպասում էի, թե իմ հորեղբայրը երբ է հեռանալու վերադարձի ճանապարհից։ Նա հիմա նստել էր աղբյուրի մոտ, ծխում էր և, ինչպես ինձ էր թվում, նայում էր անտառի մեջ ինձ։ «Օրինակ՝ ինչո՞ւ ես էդպես պարապ  նստել,— մտածեցի ես,— խոզ գտնելը ձեր գործն է, գիրք կարդալը՝ իմ. ես ահա կարդում եմ իմ գիրքր, իսկ դուք պարապ նստել եք»։ Եվ որպեսզի ինքս ինձ ավելի խաբեմ, ես ականջներս փակեցի մատներով ու նայեցի միայն գրքին։ Իբր թե կարդում եմ, իբր թե միայն կարդում եմ։
Հեոավոր թույլ խշխշոց էր լսվում։ Ես հայացքս գրքից բարձրացրի և ականջներս բացեցի, խշխշոցը շատ ուժեղ էր և շատ մոտիկ։ Բայց ես չհասցրի վախենալ, որովհետև նույն պահին էլ տեսա մեր շանը։ Նա թափով կպավ ինձ, ցատկեց, նորից ցատկեց, վնգստաց ու կանչեց դեպի Պարզ բացատ։ Որպեսզի նա նորից չկլանչի ու խշխշացնի, ես իմ հացի կեսը տվեցի նրան, և նա ծաոի ետևը ինձ մոտ նստեց ու սպասեց, թե էլ ինչ եմ տալու։
Հավի սպիտակ թել-թել մսերը ես կերա, ոսկորը տվեցի նրան։ Վզի կաշին ես կերա, ոսկորը տվեցի նրան։ Մի քիչ դժվար էր ուտվում, որովհետև ես չէի գնացել խոզերը փնտրելու, բայց ես ուտում էի։ Հավի չտեսնված համով ոտը ես կերա, ոսկորը տվեցի շանը։— էս էլ քեզ,— ասացի։
Աղբյուրի մոտ հիմա մարդ չկար։ Ես կածանով իջա դետի ճանապարհ։ — Գնացինք,— ասացի ես շանը։ Նա նայում էր ինձ և տեղից չէր ելնում, նա չէր հավատում, որ արդեն ետ ենք դաոնում։
— Քո գործն է,— ասացի ես,— եթե ուզում ես մնալ՝ մնա։
Ես իջա ճանապարհ՝ աղբյուրի մոտ։ Աղբյուրի ավազանում հիմա ցեխ ու տիղմ չկար, նրա ակը հիմա կույր չէր։ Աղբյուրը հիմա բխում էր աոատ ու ազատ, վարարությունից ուղղակի պարում էր։ Նրա քարե կապույտ ավազանը լիքն ու պարզ էր։ Նրա մաքուր հայելու մեջ ես տեսա իմ կուշտ ու հիմար դեմքը, ես ինձնից մի քիչ ամաչեցի, բայց շատ էի ծարավ, կռացա ջուր խմելու։ Ես չհասցրի հասկանալ, որ այդ աղբյուրին ես արժանի չեմ՝ երբ արդեն ջուր էի խմում… Որ այդ աղբյուրը, որ հավի այդ միսը, որ այդ շունը, որ անտառի այդ խշշոցը, որ այդ հայրիկը, որ այդ մայրիկը, որ այդ բոլորը շատ լավն են, իսկ ես շատ վատը՝ դրա մասին ես չէի մտածում, ես կում աո կում խմում էի այդ ջինջ ջուրը։ Ես ամենևին չէի մտածում, որ այդ աղբյուրը իմը չէ, ինձ չի պատկանում։ Ես մի կուշտ խմեցի և գոհ էի։
Անտառից ես խոտոց լսեցի, դա կարծես թե խոզի ձայն էր, ես մի քիչ դարձյալ ամաչեցի, բայց շարունակեցի գնալ դետի տուն՝ դեպի իմ թախտը, իմ գրասեղանը, իմ տաքուկ անկյունը։
Երբ գյուղին բավական մոտեցել էի, տեսա, որ շունը դան-դաղ գալիս է իմ ետևից։
—  Չէիր ուզում՝ չգայիր,— ասացի ես շանը,— քեզ ո՞վ ստիպեց, քեզ ոչ ոք էլ չստիպեց։
Ուրուրը հավ գողացել էր թե չէր գողացել՝ ես չիմացա։ «Հավերի հարցը մայրիկին է վերաբերում, թող մայրիկն էլ ստուգի՝ ուրուրը հավ թռցրել է թե չի թոցրել,— մտածեցի ես։— Աշխարհագրության իմ դասը գիտեմ, պատմության իմ դասը գիտեմ, մաթեմատիկայի իմ խնդիրը…»
Հայրիկը նստել էր թախտի եզրին և ժպտում ու տնքում էր։ Նրա մեջքն, ուրեմն, նորից ցավում էր։ Բայց թե ինչու էր ժպտում՝ ես չէի կարողանում հասկանալ։
— էդ ռադիոն էդ ի՞նչ է երգում,-  հարցրեց նա։
— Կոմիտաս։
— Ինքը գրե՞լ է, թե ինքը երգում է։
— Ինքը գրել է, ինքը կոմպոզիտոր է։
Նա ժպտում էր, ապա ասաց.
— Ապրես, որ պատմությունն էդքան լավ ես սովորում։
— Ո՞վ ասաց։
— Ուսուցիչները եկել, ինձ օգնում էին։ Վաղվա դասերդ գիտե՞ս։
— Գիտեմ։
— Շնորհակալություն,— ասաց նա։— էդ ոչինչ, որ խոզերը չես գտել, ես հիմա կգնամ կբերեմ։
— Հիմա մութ է,— ասացի ես։
— Գելը երեկ գիշեր Մուշեղի խոզերն անտառում ջարդել է, վախենում եմ մերոնց էլ վնասի։
Նա ամեն վայրկյան ուզում էր թախտից ելնել և չէր ելնում։ Նա չէր ուզում թիկնել, բայց, ի վերջո թիկնեց։
—  Որ պառկում եմ՝ չի  ցավում,— ասաց  նա։— Միայն Պա՞րզ բացատը նայեցիր, թե ուրիշ տեղեր էլ փնտրեցիր։
— Պարզ բացատը նայել եմ,— ասացի ես։
— Ուրեմն, էլ Պարզ բացատ չեմ գնա,— ասաց նա,— ափսոս, ես հույս ունեի, թե էնտեղ կլինեն։
— Չգիտեմ,— ասացի ես,— կածանը խաշամով ծածկված էր, իմ նայածը չգիտեմ Պա՞րզ բացատն էր, թե մի ուրիշ բացատ:
—  Բացատի եզրին մի մեծ կաղնի՞ կար։
— Մի մեծ կաղնի կար, կաղնու տակ մի աղբյուր կար,— ասացի ես։
Ցավից ծամածռվելով նա ելավ միանգամից և փնտրեց գլխարկը։ Նա այնքան էր հոգնած, որ չէր հասկանում, որ գլխարկը ձեռքին է։
— Ափսոս, որ Պարզ բացատում չեն եղել,— ասաց նա,— ուրեմն հեռացել, հասել են խոր բացատ։
— Քո մեջքը ցավում է,- ասացի ես։
Նա ծաղրեց իր ցավը.
— Որ մթան մեջ աչքդ լարում ես՝ ցավը մոռացվում է։
— Ես քեզ հետ գալիս եմ,— ասացի ես։
Նա ինձ շոյեց.
— Դու էսօր շատ ես ման եկել, հաց կեր, մի քիչ հանգստացիր ու քնիր։
Երբ նա թաղվում էր մթան մեջ, ես բարձր ասացի.
— Ես էլ եմ գալիս։
— Ո՛չ,— կտրուկ ասաց նա,— դու գիրքդ կարդա։
Մթան մեջ՝ հաչոցով ու փափուկ թափով մի բան անցավ. շունն էր, գնում էր իմ հայրիկի հետ փնտրելու, հեռու անհայտություններում գտնելու, բերելու մեր խոզերը, որոնց միսը ամբողջ ձմեռ ես պետք է ուտեի, որոնց գնով ես պետք է հագնեի տաք վերարկու, ունենայի դահուկներ, դահուկային կոշիկներ, փափուկ վզնոց, ականջակալ գլխարկ…
Մայրիկը ընթրիքի սեղան էր փռում։ Ռադիոն կամացուկ երգում էր։ Գրասեղանին շոյիչ կաթնալույս էր մաղում լուսամփոփը։ Սպիտակ սփռոցին մարմրում էր լավ թխած սպիտակ հացը։ Հացի կողքին՝ կարմիր տապակած կարտոֆիլը։ Կարճ բոցերով վառվում էր օջախի փայտը։ Թեյամանը մեղմ չխկչխկում էր։ Եվ թեյի արծաթե գդա՛լն էր շատ գեղեցիկ, և ընկույզի դարչնագույն մուրաբա՛ն, որ փայլփլում էր կաթնալույսի մեջ, և գիշե՛րն էր թավ ու տաք, և տխո՛ւր էր միայնակ ծղրիդի ընդհատ երգը, որ լսվում էր երբեմն սեղանի մոտից, երբեմն՝ օջախի, երբեմն՝ իմ թախտի։ Այդ բոլորը տխուր ու գեղեցիկ էին և ստեղծված էին ինձ համար, բայց ես արժանի չէի դրանք ուտելու, դրանք զգալու, դրանց նայելու, դրանք լսելու։
— Ես հաց չեմ ուտում,— ասացի ես, մտա անկողին և շուռ եկա դեպի պատը։ Եվ բրդի ու փետուրի փափկությո՛ւնն էր ափսոս, և անկողնի ճերմակ մաքրությո՛ւնը։ Մայրս մոտենում էր, ես աչքերս փակեցի։ Նա ծածկեց իմ մեջքը և մրմնջաց.
— Երեխաս էսօր շատ է չարչարվել։

Հարցեր և առաջադրանքներ՝

 1. Քննարկիր հոր և որդու առաջին երկխոսությունը:

Հայրը նրան հանգիստ բացատրելով թե խոզերը կորել են նա հասկանում էր հորը բայց նա ալարում էր  որովհետև շատ ծույլ էր:

2.  Գտիր հակադրություններ՝  ա. շան ազնվության և տղայի անազնվության միջև, բ. տան հարմարավետության և անտառում եղած դժվարությունների միջև, գ. բնության գեղեցկության և մարդու արարքի տգեղության միջև, դ. ավագների աշխատասիրության և տղայի ծուլության միջև:

 

Շունը մարդուն հասկացող և ազնիվ կատարող մարդ էր իսկ տղան ոչ ճիշտ ազնիվ, որոհետև նա խոսք տվեց թե նա կգնա խոզերին փնտրելու բայց նա չգնաց խոզերին փնտրելու:

 

Անտառում նրանք չէին կարող ապրել, որովհետև նրանք ուտելու բան չէին ունենա:

 

Բնությունը ոչ մի բան չի կարող  աղտոտել, որովհետև նա միշտ պետք է մաքուր լինի իսկ մարդու տգեղ արարքի միջև կարող է մի վատ բան լինել և բնությունը կաղտոտվի:

 

Տղան շատ  ծույլ էր, որովհետև ալարում էր ամեն ինչի իսկ մրջյունի պես աշխատասերը կաշխատի  և ծույլ չի դառնա:

 

 1. Ինչո՞վ է կարևոր շան կերպարը պատմվածքում:

4. Բնութագրիր տղային՝ արդարացնելով և մեղադրելով:

Ես տղային ոչ մի կերպով չեմ կարող արդարացնել, որովհետև նա իր խոստումի տերը չեղավ  իսկ մեղադրելով ես հասկացա, որ նա վերջում իր սխալը հասկացավ և հուսով եմ այդպես էլ նա չի անի:

 

 1. Ինչո՞ւ է վերնագրված Հացը:

Որովհետև ամեն մարդ կերավ իր հացը

 1. Ո՞րն է պատմվածքի գլխավոր ասելիքը:

Պատմվածքի վերջին ասելիքը քո արածը ջուրը ընկավ

© 1958 — 2016, Հրանտ Մաթևոսյան

Рубрика: Uncategorized

Թեստ 7

Թեստ 7

 

 

 1. Գտիր այն թիվը, որ հավասար է 8 հազարյակ, 9 հարյուրակ և 5 միավոր կարգային գումարելիների գումարին:

1) 8950                        2) 8905                         3) 9805                      4) 8509             5) 8095

 

 1. Աննան գրեց. «Ես խնդիր եմ սիրում»: Հետո հաշվեց յուրաքանչյուր բառում տառերի քանակը և ստացված թվերը բազմապատկեց: Ի՞նչ թիվ ստացավ:

 

 • 20                         2) 40                            3) 50                            4) 100              5) 1000:
 1. Որքանո՞վ կմեծանա 83051 թիվը, եթե նրա գրության հարյուրավորը փոխարինենք 9-ով:
  1) 9-ով             2) 90-ով                      3) 900-ով                    4) 9000-ով      5) չի փոխվի:

 

 1. Ի՞նչ մնացորդ կստացվի 6897 թիվը 10-ի բաժանելիս:
  1) 7                   2) 97                            3) 6                        4)8                        5) 5:

 

 1. 3683 < 36* 3 արտահայտության մեջ «*» փոխարեն ի՞նչ թվանշան տեղադրենք, որ ճիշտ անհավասարություն ստացվի:
  1) 0 2) 9                   3) 8                     4) 7                5) 6:

 

 1. Ընտրիր այն շարքը, որտեղ թվերը դասավորված են աճման կարգով:
  1) 803456, 45678, 4657, 308458
  2) 356, 456, 789, 2589
  3) 4567, 5467, 39456, 6547
  4) 2839, 35478, 90678, 803

5) 5092, 5690, 4999, 6754:

 1. Եթե 8տ 5 ց 4կգ-ը կիլոգրամներով արտահայտենք, ի՞նչ թիվ կստացվի:
  1) 8540           2) 5804        3) 8504         4) 8405

 

 1. Եթե ժամը  րոպեներով արտահայտենք, ի՞նչ թիվ կստանանք:

1) 36                2) 12                   3)48                      4)24                      5) 30:

 

 1. Սեղանին հնգանյուններ և վեցանկյուններ են դրված: Բոլոր միասին 37 գագաթ ունեն: Քանի՞ հնգանկյուն կա սեղանին:

1) 1                   2) 2                  3) 3                  4) 4                  5) 5:

 

 1. Գծագրում բերված պատկերի ո՞ր մասն է ներկված:

 

 • 2)                   3)                  4)                  5)  :

 

 1. Երբ Աշոտն անցավ տանից մինչև դպրոց ճանապարհի կեսը, մնաց անցնելու 1կմ 600մ: Ինչքա՞ն էր Աշոտենց տանից մինչև դպրոց եղած հեռավորությունը:

16000կմ

 1. 823 և  23  թվերի տարբերությունը փոքրացրու 10 անգամ:

80

 

 1. 4 · 12 + 18 : 6 + 3 = 50 արտահայտության մեջ փակագծեր դիր այնպես, որ ստացվի ճիշտ հավասարություն:

 

 1. Թվերի տրված հաջորդականությունում օրինաչափություն գտիր և գրիր հաջորդ թիվը:


14, 26, 38, 50,62

 

 1. Ուղղանկյան կողմերը 6 սմ և 18 սմ են: Գտիր այդ ուղղանկյան մակերեսը:

S=6×18=108

 1. Քառակուսաձև հողամասի պարագիծը 200մ է: Որքա՞ն է այդ հողամասի մակերեսը:

200:4=50

50×50=2500

 

 1. Պահեստում կար 300 կգ շաքարավազ: Դրանից 7-ական կիլոգրամ լցրեցին 15 հատ տոպրակների մեջ և տարան խանութ: Քանի՞ կիլոգրամ շաքարավազ մնաց պահեստում:

Լուծում

 1. 15×7=105
 2. 300-105=195

 

 

Рубрика: Uncategorized

մաթեմատիկա

 1. Քառակուսու պարագիծը 124 սմ է: Գտիր այդ քառակուսու մակերեսը:

1)124:4=31

2)31×31=961                                    Պատ.961

 

 1. C կետը գտնվում է AB հատվածի վրա: AC հատվածի   երկարությունը 5սմ 6մմ է,  BC հատվածինը՝ 18 սմ: Գտիր  AB  հատվածի   երկարությունը միլիմետրերով:

5սմ 6 մմ+ 18սմ=23 սմ 6մմ

23 սմ 6մմ=236մմ

3.Ուղղանկյան մի կողմը 16սմ է, իսկ մյուս կողմը այդ կողմի եռապատիկն է: Գտիր այդ ուղղանկյան մակերեսը և պարագիծը:

16x 3=48

48×2+16×2=768սմ2′

48×2+16×2=122

 

 
4.Հաշվիր  36700:10+  999×2        արտահայտության  արժեքը:

999×2=1998

36700:10=3670

3670+1998=5668

Рубрика: Uncategorized

Թեստ 16

 

 1. Յոթ հազար վեց թիվը թվանշաններով գրվում է.
 • 706             2) 7600           3) 7060           4) 7006                        5) 6007
 1. Ո՞ր շարքում գրված բոլոր թվերն են բաժանվում և՛ 5-ի, և՛ 2-ի:
 • 155, 375, 415, 785
 • 112, 764, 758, 980
 • 765, 445, 585, 600
 • 160, 220, 200, 800
 • 325, 610, 190, 80
 1. Գումարելիներից մեկը փոքրացրել են 9-ով, իսկ մյուսը թողել են նունը: Ինչպե՞ս կփոխվի գումարը:
 • կմեծանա 9-ով 2) կմեծանա 9 անգամ                       3) կփոքրանա 9-ով                            4) կփոքրանա 9 անգամ                   5) կմնա նույնը:
 1. Ֆիլմի տևողությունը 35 րոպե է: Նրա ցուցադրումը սկսվեց ժամը 13:50-ին: Ե՞րբ ավարտվեց ֆիլմի ցուցադրումը:

1) 14:00           2) 14:40           3) 14:15           4) 14:25          5) 14:30:

 1. Տասը հազարին գումարեցին հազար հետո ստացվածին գումարեցին մեկ: Ստացված թվի գրության մեջ քանի՞ հատ 0 կլինի:
 • 3 2) 4                  3) 2                  4) 1                  5) ոչ մի հատ:
 1. Ամենափոքր եռանիշ թվից 13-ով փոքր թիվն է.
 • 97 2) 87                3) 77                4) 113              5) 103
 1. 7\20   ցենտները կիլոգրամներով արտահայտած կլինի կլինի
 • 70             2) 350              3) 60                4) 35                5) 40:
 1. 3 ժ 46 րոպեն րոպեներով արտահայտած կլինի
 • 216 2) 226              3) 236              4) 246              5) 300:
 1. Քառակուսու պարագիծը 16 սմ է: Գտիր այդ քառակուսու մակերեսը:                                                 1)  256 սմ2        2) 32 սմ2            3) 16 սմ2                     4) 40 սմ2                     5) 400 սմ2:
 2. Գծագրում ներկված չէ պատկերի    5\12-րդ մասը
 1. Հաշվիր 78-ի եռապատիկի և 67-ի տարբերությունը:
 1. Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով. առաջին անդամը 1 է,  երկրորդ անդամը՝ 3, և սկսած երրորդ անդամից յուրաքանչյուր անդամը հավասար է իր նախորդ երկու անդամների գումարին: Գրիր այդ հաջորդականության հինգերորդ անդամը:

Պատ. 9

 1. Հաշվիր 3000 + 50 x (4900 : 7 — 698) արտահայտության արժեքը:

Պատ. 3100.

 1. Վեց պաղպաղակը 1800 դրամ արժեն: Քանի՞ դրամ պետք է վճարել այդպիսի 9 պաղպաղակի համար:

Պատ. 2700.

 1. Մանկապարտեզի խմբում եղած 10 հեծանիվներից երեքը երկակնանի են, իսկ մյուսները երեք ակնանի; Բոլոր հեծանիվները միասին քանի՞ ակ ունեն:

Լուծում

1)  3×2=6

2) 7 x 3= 2100

3) 21+6=27                                               պատ. 27:

 1. Էքսկուրսիա մեկնող երկու խմբերում հավասար քանակով երեխաներ կային: Առաջին խմբից չորս երեխա տեղափոխվեց երկրորդ խումբ: Երկրորդ խմբում քանի՞ երեխա ավելի եղավ, քան առաջին խմբում:

Լուծում

 1. 12+4=16
 2. 4×2=8
 3. 16- 8=8                                         Պատ. 8
 1. Պահեստում կար 500 կգ ալյուր: Դրանից 3-ական կիլոգրամ լցրեցին 80 հատ տոպրակների մեջ և տարան խանութ: Քանի՞ կիլոգրամ ալյուր մնաց պահեստում:

Լուծում

 1. 3×80=240
 2. 500-240=260                                 Պատ. 260 կգ ալյուր
Рубрика: Uncategorized

Թեսթ 17

Թեսթ 17
Ալբերտ Մորավիա

Երբ մտքերը սառչում են օդում

(1-ին մաս)

Պիտի որ իմանա՝ մեզանից միլիոնավոր տարիներ առաջ Բ և Եռում շատ ավելի ցուրտ էր, քան այսօր: Ջերմաստիճանը միլիարդ աստիճան զրոյից ցածր էր, և ամեն ինչ սառչում էր, նույնիսկ՝ մտքերը: Բավական էր մեկը մտածեր. «Ցուրտ է, գրո՛ղը տանի» անմիջապես նրա  գլխավերևում սուր սառցե լուլաներով գրվում էր. . «ցուրտ է, գրո՛ղը տանի»:

Հենց այդ պատճառով էլ Բ և Եռում ոչ ոք չէր համարձակվում մտածել: Բոլորն էլ վախենում էին, որ ուրիշները կկարդան իրենց մտքերը:

Այսպես արջերը, պինգվինները, փոկերը, մարդիկ՝ բոլորը դադարել էին որևէ բան մտածել: Մի խոսքով, Բ և Եռը դարձել էր իսկական հիմարիկների մի աշխարհ:

Դարերից մի դար (երբ ժամանակը դարերով էին հաշվում), մի Ծով Ա. Ցուլ, անշարժ պառկած սառցակտորի վրա, կիսախուփ աչքերով վայելում էր ցուրտը:

Նրա գլխում ոչ մի միտք չկար, բացի մի կարճ «Բա~»-ից: Հենց այդ «Բա~»-ն էլ սառցե տառերով կարված էր նրա գլխավերևում: Թե ի~նչ էր ուզում ասել այդ «Բա~»-ով՝ պարզ չէ:

Հանկարծ ջրից դուրս ցցվեց  Օձ Ա. Ձուկն ու, պոչը խաղացնելով, կանչեց.

-Հե~յ, Ծով Ա. Ցուլ, լսիր, ինչ եմ ասում:

-Ասա՛, լսում եմ,- փնթփնթաց Ծով Ա. Ցուլը:

-Ես մի երկրում եղա, որ կոչվում էր Արևադարձ: Ա~յ թե շոգ էր այնտեղ: Եվ գիտե՞ս, այդ երկրում մտքերը չեն սառչում:

-Ի՞նչ ես ասում:

-Հավատա: Ա՛յ, օրինակ, մեկը քեզ է նայում ու մտածում. «Բայց ի~նչ հաստլիկ է այս Ծով Ա. Ցուլը, հա~…», իսկ դու դա չես էլ իմանում, որովհետև այնտեղ մտքերը չեն սառչում ու մնում են անտեսանելի:

-Այդ ո՞վ է ասում, որ ես հաստլիկ եմ,- նեղացած փնթփնթաց Ծով Ա. Ցուլը:

-Օրինակի համար եմ ասում: Լսի՛ր, արի գլուխներս առնենք-կորչենք Բ և Եռից: Թե իմանաս, ի~նչ հաճելի է, մտածիր՝ ի~նչ ուզում ես: Այդ Արևադարձում ես մի կո~ւշտ մտածեցի:

-Ի~նչ էիր մտածում:

-Տարբեր բաներ:

-Օրինակ:

-Ինչ ուզես: Օրինակ՝ մտածում էի, որ արևը կանաչ է: Կամ երկու անգամ երկու հավասար է հինգի:

-Հա, բայց արևը կանաչ չի: Իսկ երկու անգամ երկուսը հավասար է չորսի:

-Ճիշտ ես ասում: Բայց հրաշալին էլ հենց դա է, որ կարող ես մտածել՝ ինչ ուզես, ու ոչ ոք չի իմանա:

Օձ Ա. Ձուկն այնքան խոսեց ու համոզեց, որ Ծով Ա. Ցուլը համաձայնեց գնալ Արևադարձ կոչվող երկիրը:

Օձ Ա. Ձուկը լողաց առջևից, իսկ Ծով Ա. Ցուլը հետևեց նրան:

Լողացին, լողացին. ջերմաստիճանը միլիարդ աստիճան ցրտությունից փոխվեց միլիարդ աստիճան տաքության: Աստված իմ, ի~նչ շոգ էր: Ծովը եռում էր, ինչպես ջուրը կաթսայում:

Ծով Ա. Ցուլը դեռ ոչինչ չէր մտածում: Միլիոնավոր տարիներ նա չէր մտածել, հիմա էլ կարծես  քնած էր: Լողալիս մեկ-մեկ հարցնում էր.

— Օձ Ա. Ձուկ, դու արդեն մտածո՞ւմ ես:

-Իհարկե:

-Իսկ ի՞նչ ես մտածում:

-Հազար ու մի բան, և բոլորը քո մասին:

-Ի՞նչ ես մտածում իմ մասին:

-Է~, չեմ ասի ասեմ՝ կնեղանաս:

Ծով Ա. Ցուլը տխրեց: Բ և Եռում ոչ ոք ոչ մեկի մասին ոչինչ չէր մտածում: Աստված գիտի, թե Օձ Ա. Ձուկը հիմա իր մասին ինչեր է մտածում: Բամբասկոտ, բութ, երկերեսանի արարած: Հանկարծ Ծով Ա. Ցուլը նկատեց, որ ինքն էլ Օձ Ա. Ձկան մասին է վատ բաներ մտածում:

Այստեղ բոլորը միայն լավ բաներ են ասում. «Բարի գալուստ, ի~նչ գեղեցիկ ես, ի~նչ իմաստուն տեսք ունես, ի~նչ բեղեր են…»: Բայց Ծով Ա. Ցուլը համոզված էր, որ եթե Բ ևԵռում լինեին, օդում սացե տառերով գրված կլիներ.«Միայն դու էիր պակաս այստեղ, անճոռնի~, ա~յ քեզ մռութ, մի սրա բեղերին նայեք…»:

 

 1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դո՛ւրս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:
  այսօր

կարված

անգամ

բեղեր

 

 

 1. Տեքստից դո՛ւրս գրիր տրված բառերի հականիշները:
  ա/ցուրտ             տաք

բ/սոված              կուշտ

գ/ուրախանալ    տխրել

դ/տաքանալ     մրսել

 1. Կազմի՛ր երկու նախադասություն, որ ցուրտ բառը մեկում գործածված լինի ուղիղ, մեկում՝ փոխաբերական իմաստով:
  Այստեղ շատ ցուրտ քաղաք է :

Ճիշտ , որ ծովը ցուրտ է:

Ինչ ցուրտ է այս Արևադարձում :

Ինչ ցուրտ է այս ամառ:

 1. Գտի՛ր գլխավերև բառի բաղադրիչները և դրանցից յուրաքանչյուրով նոր բառ կազմի՛ր:
  գլուխ -գլխացավ
  վերև-վերնահարկ

 

 1. Բացատրի՛ր գլուխ գովել դարձվածքի իմաստը:
  գլուխ գովելու իմաստը պարծենալն է:

 

 1. Տեքստից դո՛ւրս գրիր ընդգծված բառերը՝ դիմացը գրելով տեսակը (պարզ, բարդ, ածանցավոր):

ա/ երկիր-պարզ
բ/ Արևադարձում-բարդ
գ\սառցակտոր-բարդ

դ/ սուր-պարզ

 

 1. Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց գրված է, թե այն ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված:
  ա/պինգվին – գոյական
  բ/սառչել-բայ
  գ/հաճելի-ածական
  դ/Ծով Ա.Ցուլ-բայ
 2. Տեքսից դո՛ւրս գրիր մեկ պարզ նախադասություն:
 3. Ծով Ա. Ցուլը դեռ ոչինչ չէր մտածում:

 

 1. Լրացրո՛ւ հետևյալ ասացվածքները:
  ա/Գյուղ կանգնի գերան կկոտրի
 2. Անունը կա ինքը` չկա:
 3. Այն ի՞նչն է, այն ի՞նչը.
  Առանց ձեռքի,
  Առանց ոտքի
  Դռներ է բացում:
  քամի
 4. Ինչո՞ւ էին Բ և Եռի ապրողները վախենում մտածել:
  որովհետև այնտեղ շատ ցուրտ էր

 

 1. Ի՞նչն էր հրաշալի Արևադարձում:

Որ այնտեղ շատ ցւրտ էր

 

 1. Ի՞նչ էր մտածում Օձ Ա. Ձուկը Ծով Ա.Ցուլի մասին:

Նա վատ բաներ էր տածում Ծով Ա. Ցուլ մասին, որ նա չեր կարողանում նրան ասեր

 

 1. Դու՞ր եկավ քեզ պատմվածքի ավարտը: Ինչո՞ւ:
  Ինձ դուր եկավ պատմվածք վերջը, որովհետև  լավ բառերով էր ավարտվում:

 

 1. Ո՞ր երկրում կուզեիրապրել, Բ և Եռում, թե՞ Արևադարձում, ինչո՞ւ:

 

Ես կուզեի ապրել Արևադարձ քաղաքում, որովհետև այնտեղ   շատ շոգ եղանակ էր:

 

 

 

Рубрика: English

english

1How often (you/see)      do you see   your brother?

2Where    do you work   (you/work)  ?

3Where (he/be)  from? — is he   He’s from Hamburg.

4Where (he/work)  ? —     does  he work   He works in a bank in London.

5Where (they/work)  ?   do they work   — They work in a shop in Liverpool.

6How long (it/take)    does it take    you to drive to work in the mornings?

7Which university (Tom/go)  to?  does Tom go  — He goes to Oxford.

8How much  does the book cost   (the book/cost) ?

9Why (you/smoke)   do you smoke   so much? It’s unhealthy.

10Where   (they/spend)   do they spend    their

 

Рубрика: Uncategorized

Թեստ 18

Թեստ 16

 1. Յոթ հազար վեց թիվը թվանշաններով գրվում է.
 • 706             2) 7600           3) 7060           4) 7006                        5) 6007
 1. Ո՞ր շարքում գրված բոլոր թվերն են բաժանվում և՛ 5-ի, և՛ 2-ի:
 • 155, 375, 415, 785
 • 112, 764, 758, 980
 • 765, 445, 585, 600
 • 160, 220, 200, 800
 • 325, 610, 190, 80
 1. Գումարելիներից մեկը փոքրացրել են 9-ով, իսկ մյուսը թողել են նունը: Ինչպե՞ս կփոխվի գումարը:
 • կմեծանա 9-ով 2) կմեծանա 9 անգամ                       3) կփոքրանա 9-ով                            4) կփոքրանա 9 անգամ                   5) կմնա նույնը:
 1. Ֆիլմի տևողությունը 35 րոպե է: Նրա ցուցադրումը սկսվեց ժամը 13:50-ին: Ե՞րբ ավարտվեց ֆիլմի ցուցադրումը:

1) 14:00           2) 14:40           3) 14:15           4) 14:25          5) 14:30:

 1. Տասը հազարին գումարեցին հազար հետո ստացվածին գումարեցին մեկ: Ստացված թվի գրության մեջ քանի՞ հատ 0 կլինի:
 • 3 2) 4                  3) 2                  4) 1                  5) ոչ մի հատ:
 1. Ամենափոքր եռանիշ թվից 13-ով փոքր թիվն է.
 • 97 2) 87                3) 77                4) 113              5) 103
 1. 7\20   ցենտները կիլոգրամներով արտահայտած կլինի կլինի
 • 70             2) 350              3) 60                4) 35                5) 40:
 1. 3 ժ 46 րոպեն րոպեներով արտահայտած կլինի
 • 216 2) 226              3) 236              4) 246              5) 300:
 1. Քառակուսու պարագիծը 16 սմ է: Գտիր այդ քառակուսու մակերեսը:                                                 1)  256 սմ2        2) 32 սմ2            3) 16 սմ2                     4) 40 սմ2                     5) 400 սմ2:
 2. Գծագրում ներկված չէ պատկերի    5\12-րդ մասը
 1. Հաշվիր 78-ի եռապատիկի և 67-ի տարբերությունը:

 

 

 1. Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով. առաջին անդամը 1 է,  երկրորդ անդամը՝ 3, և սկսած երրորդ անդամից յուրաքանչյուր անդամը հավասար է իր նախորդ երկու անդամների գումարին: Գրիր այդ հաջորդականության հինգերորդ անդամը:

Պատ. 9

 1. Հաշվիր 3000 + 50 x (4900 : 7 — 698) արտահայտության արժեքը:

Պատ. 3100.

 1. Վեց պաղպաղակը 1800 դրամ արժեն: Քանի՞ դրամ պետք է վճարել այդպիսի 9 պաղպաղակի համար:

Պատ. 2700.

 

 1. Մանկապարտեզի խմբում եղած 10 հեծանիվներից երեքը երկակնանի են, իսկ մյուսները երեք ակնանի; Բոլոր հեծանիվները միասին քանի՞ ակ ունեն:

Լուծում

1)  3×2=6

2) 7 x 3= 2100

3) 21+6=27                                               պատ. 27:

 1. Էքսկուրսիա մեկնող երկու խմբերում հավասար քանակով երեխաներ կային: Առաջին խմբից չորս երեխա տեղափոխվեց երկրորդ խումբ: Երկրորդ խմբում քանի՞ երեխա ավելի եղավ, քան առաջին խմբում:

Լուծում

 1. 12+4=16
 2. 4×2=8
 3. 16- 8=8                                         Պատ. 8

 

 1. Պահեստում կար 500 կգ ալյուր: Դրանից 3-ական կիլոգրամ լցրեցին 80 հատ տոպրակների մեջ և տարան խանութ: Քանի՞ կիլոգրամ ալյուր մնաց պահեստում:

 

Լուծում

 1. 3×80=240
 2. 500-240=260                                 Պատ. 260 կգ ալյուր

 

 

Թեստ  18

 

 1. Հինգ հազար վեց հարյուր ութսուներեք թիվը թվանշաններով գրելիս, ո՞ր կարգում է կլինի «3» թվանշան:

 

1)    միավորների              2)    տասնավորների                       3)    հարյուրավորների

 

4)    հազարավորների      5) ոչ մեկում:

 

 

 1. Գտիր ամենամեծ եռանիշ և ամենափոքր քառանիշ թվերի գումարը:

 

1)  1999                    2)  9919                       3)  1099                       4)  1909           5) 999:

 

3.Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի արտադրյալը,  եթե արտադրիչներից մեկը մեծացնենք 5 անգամ, իսկ  մյուսը  թողնենք նույնը:

 

1)  կմեծանա  5 անգամ                2)  կփոքրանա5 անգամ                  3)  կփոքրանա5-ով

 

4)  կմեծանա 5-ով             5) նույնը կմնա:

 

 1. Գտի՛ր 5689 թիվը 10-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը:

 

1)   5             2) 6                  3)   7                4)   9                5) 89:

 1. 3455 > 34*5 արտահայտության մեջ աստղանիշի փոխարեն ո՞ր թիվը պետք է գրել, որ ստացվի ճիշտ անհավասարություն:

 

1) 6                           2) 7                             3) 8                              4) 4                  5) 5:

 

 1. Ո՞ր շարքում են թվերը դասավորված նվազման կարգով:

 

1)   2345, 2356, 2467, 2678

2)   8976, 8965, 8854, 1010

3)   5343, 6787, 2563, 8921

4)   6257, 2563, 6739, 6352

5)   8272, 8735, 3458, 9987:

 

 1. Եթե 8 կգ 200 գ –ը արտահայտենք գրամներով, ի՞նչ թիվ կստանանք :

 

1) 8002                     2) 8020                        3) 8820            4) 8200            5) 1000:

 

 1. 45 րոպե տևողությամբ դասը սկսվեց 10:50: Դասը ե՞րբ ավարտվեց:

 

1) 11:30        2) 11:45           3) 11:25           4) 11:20           5) 11:35:

 1. Փողոցի ձախ կողմում կենտ համարով տներն են՝ 1-ից մինչև 19, իսկ աջ կողմում՝ զույգ համարով տներերը՝ 2-ից մինչև 14: Քանի՞ տուն կա այդ փողոցում:

 

 

1) 16                 2) 17                 3) 18                 4) 19                 5) 33 :

 

 1. 300 • 9 + 300 + 9 արտահայտության արժեքը կլինի

 

1) 318                       2) 3009                        3) 3018                        4) 2009           5) 30009:

 

 

 

 1. Արամը մեկ րոպեում քսան բառ է մուտքագրում: Ինչքա՞ն ժամանակում կմուտքագրի 1000 բառանոց տեքստը:

Պատ.50

 

 

 1. Գրիր 5-ի բաժանվող ամենամեծ եռանիշ թվի թվանշանների գումարը:

Պատ.995   9+9+5=23

 

 

 1. 78-(24:2+5)= 59 արտահայտության մեջ դիր փակագծեր, որ ճիշտ հավասարություն ստացվի:
 2. Տրված թվայն հաջորդականությունում օրինաչափություն գտիր և գրիր հաջորդ թիվը:

 

4 ,   9,   14,  19,   24,  29

 

 1. Հաշվիր (3000 – 50 x 5) : 10 + 25 արտահայտության արժեքը:

 

Պատ.300

 

 1. Ուղղանկյան երկարությունը 26 սմ է, իսկ լայնությունը 2 անգամ փոքր է երկարությունից: Գտիր այդ ուղղանկյան մակերեսը:

 

Պատ.338

 

 

 

 

 1. Հյուրանոցում նախապատրաստել են 5 հատ երեք տեղանոց համար և մեկ՝ երկտեղանոց: Քանի՞ երկտեղանոց համար պետք է էլի նախապատրաստել, որպեսզի կաողանան տեղավորել 25 մարդուց բաղկացած խումբը:

 

 

Պատ.4հատ երկտեղանոց:

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубрика: Uncategorized

Քամու համբույրը

Գոյական                             Բայ

քամի                              դողալ

համբույր                       դիպել

տերև                           խշխշալ

հարևան                     տարուբերվել

կաղնի                        կռանալ

ճյուղ                          բարձրանալ

ծառ                        անցնել

անտառ                   հասնել

գլուխ                      ալեկոծվել

երկինք                       հուզվել

օրօրվել

որոնել

սուլել

ծիծաղել

Рубрика: Uncategorized

մայրենի

Ձկնիկն առվին խուտուտ տվեց,

 

Եվ առուն՝ պարզ ու անբիծ

 

Քրքջալով ուշաթափվեց

 

Ու ձորն ընկավ քարափից…

 

Զարկվեց քարին, ուշքի եկավ,

 

Շուրջը նայեց կասկածով

 

Եվ մի կապույտ ժպիտ շուրթին՝

 

Ճամփա ընկավ դեպի ծով:

 

 

 

Հարցեր և առաջադրանքներ՝

 1. Արձակ պատմիր բանաստեղծությունը:
 2. Թվարկիր հերոսներին և բնութագրիր նրանց:

Ձուկ,առու,ձոր,ծով.

 1. Հորինիր վերնագիր բանաստեղծության համար:

<<Ճանապարհ  դեպի   ծով>>

 1. Ինչպե՞ս կնկարազարդեիր բանաստեղծությունը, պատմիր:

 

 1. Հորինիր երկխոսություն ձկնիկի և առվի միջև:

 

 

-Առվակ առվակ խնդրում եմ ինձ մի փոքր ջուր տուր,  եթե դու ինձ  ջուր չտաս ես չեմ կարող քո երեք ցանկությունները կատարել.

-Լավ կտամ բայց դու չպետք  է ինձ  խուտուտ   տաս: