Рубрика: Uncategorized

Մաթեմատիկա /ամառային արձակուրդներ/

Թիվ: Թվի բնութագրումը

 1.       Բնութագրիր թիվը՝    357

. Քանի նիշ ունի թիվը — 3

. Քանի հարյուրյակ է պարունակում:-3

. Քանի տասնյակ է պարունակում:-5

. Քանի միավոր է պարունակում:-7

 1.       Գրիր այն հնգանիշ թիվը, որի՝

. միավորը 3 է, տասնավորը՝ 7, հարյուրավոր՝ 8, հազարավորը՝ 5, տասհազարավորը՝ 2:  -25873

. տասնավորը 0 է, հազարավորը՝ 7, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները՝ 3:- 37303

. հարյուրավորը 5 է, հազարավորը՝ 8, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները՝ 4: — 48544

 1.       Լուծիր՝

. Երկու թվերից մեկը մյուսից մեծ է 125-ով: Որքան է այդ թվերի տարբերությունը:  -125

. Երկու թվերից մեկը մյուսից փոքր է 753-ով: Որքանով է փոքրը մեծից փոքր:  -753

. Երկու թվերի քանորդը 3 է:  Քանի անգամ է մեծը փոքրից մեծ:  -3x

 1.       Կարգային գումարելիների գումարը գրիր թվի տեսքով՝

8 հազ. + 2հ. +3տ.+7մ.=8237

          3000 + 500 +70 +2=3572

          4×10000 +51000 + 3×100 + 2×10 + 1×1=91321

 1.       Գրիր այն թիվը, որը կազմված է՝

8 հազարյակից,  2 հարյուրյակից և 6 միավորից:8206

4 տասհազարյակից, 9 հազարյակից և 6 միավորից:49006

3 հարյուրհազարյակից, 5 հազարյակից և 7 միավորից:305007

 1.       Որքանով կմեծանա  123 թիվը, եթե նրա գրության երրորդ կարգում գրված թվանշանը փոխարինենք 7-ով:600
 2.       Որքանով կմեծանա  եռանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից կցագրենք 7 թվանշանը: Գրիր օրինակներ:7501, 7890:

         

Առաջադրանք երկրորդ

Գործողությունների կատարման կարգը

Արտահայտության արժեքը հաշվելիս գումարումն ու հանումը միևնույն  կարգի գործողություններ են բազմապատկումն ու բաժանումը նույնպես միևնույն կարգի գործողություններ են:

Բազմապատկումն ու բաժանումն ավելի բարձր կարգի գործողություններ են

Արտահայտության արժեքը հաշվելիս փակագծերի առկայության դեպքում նախ հաշվում ենք  

1.փակագծերում գրված արտահայտության արժեքը, ապա գրված հերթականությամբ

2.բարձ կարգի գործողությունները, ապա գրված հերթականությամբ

3.ձախից աջ ցածր կարգի գործողությունները

Առաջադրանքներ

 1.     Հաշվիր.

357×3 + 102:3=1125

387:9 + 216:4=97

568:8 + 310×5=1621

115×3-125:5=320

 1.     Կազմիր արտահայտություն և լուծիր.

2587 և 159 թվերի գումարը=2746

358x 15  և 123: 3 արտահայտությունների տարբերությունը=5411

2357 և 1587 թվերի տարբերությունը=770

          3050:5 և 87×5  արտահայտությունների գումարը=1045

 1.     Հաշվիր.

3x(452-321)=393

(258+369):3 =209

3215-7x(354-123)=1598

 1.     Կազմիր երեքական գործողություն պարունակող երեք տարբեր արտահայտություններ, որոնցից յուրաքանչյուրի արժեքը լինի 350:
 2.     Լրացրու բաց թողնված թվանշանները.

3 հազ. +5հ. + 7մ. =3507

8հազ +3հ. +7տ. + 8մ. =8378

9  հազ + 3տ. +1մ.=9031

6.Փակագծերը դիր այնպես, որ ստանաս ճշմարիտ հավասարություն.

4500:30 – (50×4) -150=100

1800:300 -(25×4-96)=2

1200:12 + (20×5-50)=150

7.Գրախանութ բերեցին 15 կապոց գիրք: Յուրաքանչյուր կապոցում 10 գիրք: 57 գիրք նվիրեցին դպրոցին: Որքան գիրք մնաց գրախանութում:

Լուծում

 1. 15×10=150
 2. 150-57=93

Առաջադրանք երրորդ

Գումարման  տեղափոխական հատկությունը

Գումարելիների տեղափոխությունից գումարը չի փոխվում

Բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը

Արտադրիչների տեղափոխությունից արտադրյալը չի փոխվում

Առաջադրանքներ

1.Հաշվիր հեշտ եղանակով.

120+45+80=245

377+78+23=478

876+50*78*2 — չեմ հասկացել

300+24=324

196+500+4=700

321+400+79=800

2x123x5=39

20×77=1450

50x59×25=73750

2.Արմենն իր մտապահված թվից հանեց 30, իսկ Աշոտնն իր մտապահված թվին գումարեց 50, արդյունքում նրանք ստացան հավասար թվեր: Որքանով է Արմենի մտապահված թիվը մեծ Աշոտի մտապահված թվից:Բերեք օրինակներ:

 1.  Գրիր երեք թիվ.

Առաջինը քո մտապահված թիվն  է

Երկրորդը առաջինից մեծ է 7-ով

Երրորդը երկրորդից մեծ է 10-ով

Չորրորդը երրորդից մեծ  է 15-ով

Որքան է երրորդ և առաջին թվերի տարբերությունը — 17

Որքան է չորրորդ և առաջին թվերի տարբերությունը — 32 

Որքան է երրորդ թիվը մեծ առաջինից — 17-

Որքան է չորրորդ թիվը մեծ երկրորդից- 25 

 1. Գրիր երեք թիվ.

Առաջինը քո մտապահված միանիշ թիվն  է-5

Երկրորդը առաջինից մեծ է 2 անգամ-10

Երրորդը երկրորդից մեծ է 5 անգամ-50

Որքան է երկրորդ և առաջին թվերի քանորդը-2

Որքան է երրորդ և առաջին թվերի քանորդը-10

Որքան է երրորդ և երկրորդ թվերի քանորդը-5

 1. Ամենափոքր  երկնիշ թվին ավելացնելով  17  և այդ գումարը բաժանելով ամենամեծ միանիշ  թվի վրա, մենք որ թիվը կստանանք:  

 

ԼՈՒԾՈՒՄ

1)(10+17):9=3

Առաջադրանք չորրորդ

Համեմատում

Մեծ է այն թիվը, որի նիշերի քանակը շատ է:

Հավասար թվով նիշեր ունեցող թվերի համեմատման համար, համեմատում ենք համապատասխան կարգերում գրված թվանշանները:

1.Համեմատիր.

123  < 456123

45789  <   45798

123457  = 123457

 1. Աստղանիշը փոխարինիր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս ճշմարիտ անհավասարություն.

321<325

75321>75327

5371<5381

508078>508112

7508>750

 1. Թվերը դասավորիր նվազման կարգով.

3214,  6547,  789,  12365, 28, 8,  15874,  3578:

15874,12365,6547,3578,3214,789, 28, 8

 1. Թվերը դասավորիր աճման կարգով.

4587,  963, 147 , 258,  3578,  758412,  95147,  4523:

147 , 258,963,3578,4523,4587,95147,758412:

 1. Գրիր յոթ այնպիսի թվեր,որոնցից առաջինը 8 է, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդը, սկսած երկրորդից, նախորդից մեծ է 7-ով:
 2.  Գրիր հինգ  այնպիսի թվեր,որոնցից առաջինը 2 է, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդը, սկսած երկրորդից, նախորդից մեծ է 3 անգամ:

                                                                                                                                   7.Ես  մի  թիվ  մտապահեցի,  բազմապատկեցի  այն  երկուսով,  ավելացրեցի  երեք  և  ստացա 17:  Ի՞նչ  թիվ  էի  ես  մտապահել:  7

Առաջադրանք հինգերորդ

Գումարման ևբազմապատկման զուգորդական հատկությունները

Առաջադրանք 1

 Հաշվիր օգտվելով գումարման և բազմապատկման զուգորդական հատկությունից.

500+130+70=700

200+111+9=320

300+553+47=900

8x5x20=800

17x2x5=1700

Չափան միավորներ

 

Առօրյա կյանքում հաճախ անհրաժեշտ է լինում չափումներ կատարել`  չափել մարմնի զանգվածը, քաղաքների միջև եղածհեռավորությունները, ժամանակը, շարժման արագությունը:

Որպես երկարության չափման միավոր գործածվում են միլիմետրը (1մմ),սանտիմետրը (1սմ), դեցիմետրը (1դմ), մետրը (1մ), կիլոմետրը (1կմ): Ըստ որում

1սմ =10մմ,                                        1դմ =10սմ,

1մ =10դմ,                                         1մ= 100սմ,

1կմ= 1000մ:

Առաջադրանք 2

Քանի՞մետր են 1000սմը,  10000 մմը:10,100

Քանի՞սանտիմետր կա 1կմում:100.000

Արտահայտեք   դեցիմետրերով.

  =Ա) 29սմը,  =290                      բ) 57սմը, =570                      գ)94սմը:  =940

Որպես զանգվածի չափման միավոր գործածվում են գրամը (1գ,)կիլոգրամը (1կգ),ցենտները (1ց) տոննա (1 տ): Ըստ որում

1կգ =1000գ ,      1ց=100կգ,         1տ= 10ց,  1տ =1000կգ:

Առաջադրանք 3

Քանի՞կիլոգրամ են 3000գրամը, 5000 0գրամը:=3,5

Քանի՞ցենտներկա 2 տոննայում:=2000

Միձմերուկիզանգվածը 4 կգ 700գէ, մյուսինը`երկուանգամավելի:Որքա՞նէերկուձմերուկներիզանգվածը:= 8կգ   1400գ

Որպես ժամանակի միավոր օգտագործում են վայրկյան (1վ), րոպե (1ր), ժամ(1ժ), օր, տարի: Ըստորում

1 օր= 24ժ,     1ժ =60ր,     1ր =60վ :

Առաջադրանք 4

Քանի՞րոպեէ 3ժ=180

Քանի՞ժամէ 7 օր=420

Քանի՞վայրկյանէ 5 ժամը=720վ

Որպեսարագությանչափմանմիավորգործածվումենկիլոմետրժամ (1կմ/ժ), մետրժամ (1մ/ժ)  և այլն: Մեկժամում,մեկրոպեումկամմեկվայրկյանումանցածճանապարհը:

Առաջադրանք 5

Ինքնաթիռը թռչում է 780 կմ/ժ արագությամբ: Քանի՞ կիլոմետր կանցնի ինքնաթիռը 1 ժամում:780կմ:

Առաջադրանք 6

Թվանշաններով և համեմատման նշաններով գրեք.

Ա) երկու հարյուր երեսունը մեծ է հարյուրից, 230>100

Բ )քառասունհինգը փոքր է ութ հարյուր քառասուներկուսից:  45<842

երկարություն,   լայնություն  

Առաջադրանքներ

1.Աստղանիշը փոխարինիր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս ճշմարիտ հավասարություններ.

199 +123 = 321

644 -521 = 123

478 = 803`-325

587= 147 + 440

258 + 765 = 1023

4051 — 6064  = 2013

 1. Կատարիր գումարում և արդյունքը ստուգիր հանումով.

325 + 654 =979

897 + 547 =1444

569 + 874 =1443

 1. Կատարիր հանում և արդյունքը ստուգիր գումարումով.

102 -78 =24

4568 -789 =3779

3578 -159 =3419

4.Խնդիր

Ուղղանկյան երկարությունը 54սմ է, իսկ լայնությունը 26 սմ է: Գտնել ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը:  p=160սմ   s= 1404սմ

5.Խնդիր

Ուղղանկյան երկու կողմերի գումարը 37 սմէ: Գտնել ուղղանկյան պարագիծը: s=74սմ

6.Խնդիր

Ուղղանկյան երկարությունը 75սմ է, իսկ լայնությունը փոքր է երկարությունից 17սմով: Գտնել ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը: p=266 սմ  

 1. Խնդիր

4 կգ խնձորն արժե 600 դրամ,իսկ 3կգ տանձը`750 դրամ,ո՞ր է ավելի թանկ:  Տանձը:

Առաջադրանք 7

Բազմանիշթվիբազմապատկումըերկնիշթվով.

Թիվըերկնիշթվովբազմապատկելիսսյունակաձևգրելուդեպքումնախայնբազմապատկումենքմիավորով, ապատասնավորովգրելով 1 նիշխորքից:

Բազմապատկմանստուգումըբաժանումով.

Եթեարտադրյալըբաժանենքարտադրիչներիցորևէմեկին, կստանանքմյուսարտադրիչը:

Բաժանման  ստուգումըբազմապատկումով.

Եթեբաժանարարըբազմապատկենքքանորդով, կստանանքբաժանելին:

Առաջադրանքներ

1.Հաշվիր.

456 x 21=9576

654 x 12=7748

321 x 24=7704

147 x 14=2058

258 x 25=6450

369 x 36=13284

123 x 15=1945

2.Կատարիրբազմապատկումըևարդյունքըստուգիրբաժանումով.

358 * 3=1074

753 * 5=3765

873 * 8=6984

 1. Կատարիրբաժանումըևարդյունքըստուգիրբազմապատկումով.

213 : 3=71

459 : 9=51

428 : 2=214

850 : 5=170

567 : 7=81

4.Խնդիր.

Մենքօրվաընթացքումուտումենք 3 անգամ: Քանի՞անգամենք մենքուտում

շաբաթվաընթացքում:  21

 1. Խնդիր.

Կենդանաբանականայգուտոմսըմեծահասակիհամարարժի100 դրամ, երեխայի

տոմսը 50 դրամովավելիէժանէ: Քանի՞դրամպետքէվճարիհայրըիրերկու

երեխաներիհետկենդանաբանականայգիմտնելուհամար:  200

Առաջադրանք  8 

1.Տրվածթվերըդասավորիր.

ա/ աճմանկարգով.

2104, 2018, 231, 7814, 5, 28, 21041, 520      5,28,231,520,2018,2104,7814,21041:

բ/ նվազմանկարգով.

50123, 45803, 351, 35, 8, 78, 2501, 1111111       111111,50123,  45803, 2501, 351, 78, 35, 8:

2.Աստղանիշներըփոխարինիրայնպիսիթվերով, որստանասճշմարիտհավասարություններ.

2018 + 523 = 2541

3021 + 2160 = 5187

5168 = 4012 + 1150

687 — 433 =254

3279-258 = 3021

5874 = 8741 — 2867

 1. Աստղանիշըփոխարինիրայնպիսիթվանշանով, որստանասանհավասարություն.

6210< 600

9123>9113

50147<50153

20158>20157

 1. Լուծիր.

ա/ Որքանովպետքէ 375-ըմեծացնել՝  857 ստանալուհամար 482

բ/ Որքանովպետքէ 671-ըփոքրացնել՝  137 ստանալուհամար 534

գ/ Քանիմիավորովէ 2058-ըմեծ 1025-ից   32

դ/ Քանիմիավորովէ 321-ըփոքր 3210-ից    2789

Автор:

Բարև, ես Անահիտ Հովսեփյանն եմ, ես 12 տարեկան եմ: Ազատ ժամանակ սիրում եմ ճամփորդել և գրքեր կարդալ: Հուսով եմ իմ բլոգը քեզ շատ դուր կգա, դե ինչ բարի դիտում:)

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s