Рубрика: Ռուսերեն, Uncategorized

Мир во всем мире

Пролетело лето, как комета,

Отшумело, отзвенело лето.

Листья на деревьях пожелтели,

Солнце греет, но уже не зной.

Кончились каникулы и лето,

Птицы лишь пока не улетели…

Кажется, сейчас сама планета

В школьной форме – ранец за спиной.

У неё нелёгкие задачи –

Мир ещё не всюду на земле.

Мы с тобой желаем ей удачи:

Солнца – в небе, хлеба – на столе.

Наша планета должна сделать так что  люди   всегда жили  в мире.

 

 

Реклама
Рубрика: Մայրենի 2016 2017, Uncategorized

Հայոց Լեզու

43.Ջուր բազմիմաստ բառով նախադասություններ կազմի՛ր քեզ հայտնի բոլոր իմաստներով:

Մայրիկս  ջրի գնով վարունգ գնեց:

Ես գնացի խանութ ջուր գնելու:

Ջրի բերած ջրի տարած:

44.Ընդգծված բառը փոխարինի´ր տրվածներից մեկով և բացատրի´ր, թե ինչպե՞ս ընտրեցիր:

Տհաճ, պայծառ, հոտ, դեմք, հավաքել, շրջապատել:

Ծաղիկների հոտը  ինձ մի հին երգ է հիշեցնում:

Արևելցի կինն ինչո՞ւ է ծածկում դեմքը:

Զորքը շրջապատել էր բերդն ու սպասում էր հրամանի:

Թագավորը հավաքել էր բոլոր հպատակներին, որ առաջինը ինքն ավետիսն (բարի լուրը) ասի:

Տհաճ  պատմաթյան մեջ ընկանք:

Միալար անձրևներից ու մառախուղից հետո վերջապես մի պայծառ օր բացվեց:

Рубрика: English, Uncategorized

english

Առաջադրանք 1.
Ի՞նչ   թիվ  է  թաքնված  շրջանում:
Բացատրություն: Նայելով  շրջանների սյունաձև շարքին, կտեսնենք, յուրաքանրյուր տողի  մեջտեղի  շրջանում գրված թիվը   հավասար է  աջ և ձախ շրջաններոււմ գրված  թվերի կիսագումարին:
Պատասխան. 6
Առաջադրանք 2:
Ի՞նչ թիվ է թաքնված  հարցական փոխարեն:
Բացատրություն : Յուրաքանչյուր եռանկյան մեջտեղում  գրված  թիվը հավասար է  եռանկյան ներքևի կողմի երկու  գագաթներում գրված թվերի գումարի  և  եռանկյան վերևի գագաթի  թվի տարբերությանը:
Պատասխան. 9
Առաջադրանք 3
Ի՞նչ թիվ  է   պատկերի վերջում:
Բացատրություն: Անկյունաձև շարժվելով  դեպի  ներքև, թվերը հաջորդաբար   պարզ թվեր են:
 
Պատասխան՝ 19
Առաջադրանք 4
Ի՞նչ  թիվ է թաքնված հարցականի փոխարեն:
 
Բացատրություն:  եռանկյան ներքևի ձախ գագաթից  շարժվելով ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ, կտեսնենք հաջորդական  թվերի  քառակուսին` 1×1, 2×2, 3×3, 4×4, 5×5, 6×6….
Պատասխան՝ 16
Առաջադրանք 5.
Ի՞նչ  թիվ է թաքնված հարցականի  փոխարեն:
Բացատրություն: Շարժվելով  վերևից ներքև, յուրաքանչյուր թիվը ստացվում է վերևում գրված թվի կրկնապատիկից հանած 1, այնուհետև հանած 2, հանած 3  և այլն..,,
Պատասխան՝ 39
Առաջադրանք 6.
Ի՞նչ թիվ է թաքնված հարցականի փոխարեն:
Բացատրություն: Յուրաքանչյուր  սյունակում թվերի գումարը 14 է:
Պատասխան՝ 4
Рубрика: Թեստեր

Ստուգում

1-ին ստուգում

 1.Նախադասությունների ճիշտ հաջորդականությունը գտի՛ր և տեքստը վերականգնի՛ր: /2մ./

Այնտեղ այս ահավոր ծույլը փուշ, ճյուղ, կաթնախոտ ու տատասկ էր ուտում: Ձին գնաց ու պատմեց մարդուն: Ուղտը շատ ծույլ էր, մարդու մոտ աշխատել չէր ուզում ու աշխատանքից խուսափելու համար ապրում էր Ոռնացող անապատում: Հետո շունն ու եզը հերթով եկան; Ուղտը պատասխանեց.

-Ո՜ւզ,ո՜ւզ:

Ուղտը նրանց էլ միայն <<ուզ>> ասաց: Մի առավոտ ձին՝ թամբը մեջքին, սանձը բերանին, եկավ մոտն ու ասաց.

-Ո՛ւղտ, ա՛յ ուղտ, դո՛ւրս արի ու մեզ նման աշխատի՛ր:

Հենց այդ <<ուզն>> էլ նրան պատիժ դարձավ. դրանից մեջքին կուզ աճեց:

 

Ուղտը շատ ծույլ էր մարդու մոտ աշխատել չէր ուզում ու աշխատանքից խուսափելու համար ապրում էր ոռնացող անապատում: Այնտեղ այս  ահավոր ծույլը  փուշ, ճյուղ, կաթնախոտ ուտատասկ էր ուտում:Հետո շունն ու եզը հերթով եկան:Ուղտը պատասխանեց.

-Ուզ ուզ :

Մի առավոտ ձին թամբը մեջքին , սանձը բերանին եկավ ու ասաց

-Ո՛ւղտ, ա՛յ ուղտ, դո՛ւրս արի ու մեզ նման աշխատի՛ր:

Ուղտը նրանց էլ միայն <<ուզ>> ասաց:

Հենց այդ <<ուզն>> էլ նրան պատիժ դարձավ. դրանից մեջքին կուզ աճեց:

 

Տրված բառերն այբբենական կարգով դասավորի՛ր: /2մ./

Խրճիթ, եղնիկ, որս, արշալույս, դդում, կաղնի, փոթորիկ, դափնի,  քարայր:

Արշալույս,դափնի,դդում, եղնիկ,խրճիթ,կաղնի, որս,փոթորիկ, քարայր:

 1. Հաշվի՛ր՝ տրված բառերի մեջ քանի՞ տառ, քանի՞ հնչյուն կա:

Երեկո-5տառ , 6հնչյուն

արջ-3տառ,  3հնչյուն

եղևնի-5 տառ,  7հնչյուն

որսորդ-6տառ, 7 հնչյուն

վերև-4 տառ, 5հնչյուն

ողնաշար-7 տառ , 8հնչյուն

 

/2մ./

 

 1. Տրված բառերը վանկատի՛ր:

Ներքև-ներ-քև

արևային-արե-վա-յին

Երևան-ե-րե-վան

գլխարկ-գըլ-խարկ

կածան-կա-ծան

գրիչ-գը-րիչ

վերջնական-վերջ-  նա -կան

կտրտել-կը-տըր-տել

/2մ./

 1. Գլուխ բազմիմաստ բառով նախադասություններ կազմի՛ր: /2մ

Ես պահարանի գլխին մոռացա  պայուսակս:

Ես կարդացի գրքի առաջին գլուխը:

Ես և իմ քույրիկը տան գլուխներն ենք:

Рубрика: Մայրենի 2016 2017, Uncategorized

Մայրենի

26.09

ԾԱՂԻՆ ՈՒ ՇԱՂԻն

Երկիր քուն դրավ,
Եվ թռչուն թռավ։
Հուզված առուն փախ տվավ
Սողուն-սողուն,
Ձորում մշուշ կախ տվավ։
Քամին ելավ վեր,
Արավ տարուբեր։
Մոխիր ամպեր ժիր եկան
Դալուկ-դալուկ,
Սարի վրա ցիր եկան։
Հալեց աշուն օր
Կյանքիս սևավոր։

Առաջադրանքներ`

 1. Օրվա ո՞ր պահն է նկարագրված բանաստեղծության մեջ. պատասխանդ պատճառաբանիր` դուրս գրելով համապատասխան տողերը:

Իմ կարծիքով  օրվա երեկոյան պահն է

Ձորում մշուշ կախ տվավ։
Քամին ելավ վեր,
Արավ տարուբեր։
Մոխիր ամպեր ժիր եկան
Դալուկ-դալուկ,
Սարի վրա ցիր եկան։

 1. Դուրս գրիր պատկերները:

Ձորում մշուշ կախ տվավ։
Քամին ելավ վեր,
Արավ տարուբեր։
Մոխիր ամպեր ժիր եկան
Դալուկ-դալուկ,
Սարի վրա ցիր եկան։

 1. Ո՞ր պատկերը քեզ շատ դուր եկավ. դուրս գրիր և նկարիր:

Ձորում մշուշ կախ տվավ։
Քամին ելավ վեր,
Արավ տարուբեր։

նկառ.png

 1. Բացատրիր մոխիր ամպեր մակդիրը:

Գորշ  ամպեր

Սև ամպեր

 1. Մեկ բառով գրիր`
 2. քուն դրավ-քնեց
 3. փախ տվավ-փախավ
 4. կախ տվավ-կախեց
 5. ելավ վեր-բարձրացավ
 6. տարուբեր արավ-քշեց
 7. ժիր եկան-աշխուղացան
 8. ցիր եկան-ցրվեցին
 9. հարադրությունները:
 10. Բառարանի օգնությամբ գրիր դալուկ, մշուշ բառերի հոմանիշները:

Դալուկ-դժգույն, գունատ

Մշուշ-մառախուղ, մեգ , մռայլ

 1. Շարադրիր /գրավոր պատմիր/ բանաստեղծությունը:

երկիր քնեց

և թռչուն թռավ

հուզված առուն փախավ

սողալով

ձորում մառախուղ կախեց

քամին բարձրացավ վերև

և  քշեց այս կողմ այն կողմ

գորշ ամպեր  աշխուժացան

սարի վրա ցրվեցին

աշունը հալվեց

եկան կյանքիս սև օրերը

Рубрика: Uncategorized

Մայրենի

26.09

ԾԱՂԻՆ ՈՒ ՇԱՂԻն

Երկիր քուն դրավ,
Եվ թռչուն թռավ։
Հուզված առուն փախ տվավ
Սողուն-սողուն,
Ձորում մշուշ կախ տվավ։
Քամին ելավ վեր,
Արավ տարուբեր։
Մոխիր ամպեր ժիր եկան
Դալուկ-դալուկ,
Սարի վրա ցիր եկան։
Հալեց աշուն օր
Կյանքիս սևավոր։

Առաջադրանքներ`

 1. Օրվա ո՞ր պահն է նկարագրված բանաստեղծության մեջ. պատասխանդ պատճառաբանիր` դուրս գրելով համապատասխան տողերը:

Իմ կարծիքով օրվա երեկոյան է այդ    պահին

Ձորում մշուշ կախ տվավ։
Քամին ելավ վեր,
Արավ տարուբեր։
Մոխիր ամպեր ժիր եկան
Դալուկ-դալուկ,
Սարի վրա ցիր եկան։

 1. Դուրս գրիր պատկերները:

Ձորում մշուշ կախ տվավ։
Քամին ելավ վեր,

Մոխիր ամպեր ժիր եկան
Դալուկ-դալուկ,
Սարի վրա ցիր եկան։

 1. Ո՞ր պատկերը քեզ շատ դուր եկավ. դուրս գրիր և նկարիր:

Մոխիր ամպեր ժիր եկան
Դալուկ-դալուկ,
Սարի վրա ցիր եկան։

 1. Բացատրիր մոխիր ամպեր մակդիրը:
 2. Մեկ բառով գրիր` քուն դրավ, փախ տվավ, կախ տվավ, ելավ վեր, տարուբեր արավ, ժիր եկան, ցիր եկան հարադրությունները:
 3. Բառարանի օգնությամբ գրիր դալուկ, մշուշ բառերի հոմանիշները:
 4. Շարադրիր /գրավոր պատմիր/ բանաստեղծությունը: