Рубрика: Ռուսերեն, Uncategorized

Мир во всем мире

Пролетело лето, как комета,

Отшумело, отзвенело лето.

Листья на деревьях пожелтели,

Солнце греет, но уже не зной.

Кончились каникулы и лето,

Птицы лишь пока не улетели…

Кажется, сейчас сама планета

В школьной форме – ранец за спиной.

У неё нелёгкие задачи –

Мир ещё не всюду на земле.

Мы с тобой желаем ей удачи:

Солнца – в небе, хлеба – на столе.

Наша планета должна сделать так что  люди   всегда жили  в мире.

 

 

Рубрика: Uncategorized

Հայոց Լեզու

43.Ջուր բազմիմաստ բառով նախադասություններ կազմի՛ր քեզ հայտնի բոլոր իմաստներով:

Մայրիկս  ջրի գնով վարունգ գնեց:

Ես գնացի խանութ ջուր գնելու:

Ջրի բերած ջրի տարած:

44.Ընդգծված բառը փոխարինի´ր տրվածներից մեկով և բացատրի´ր, թե ինչպե՞ս ընտրեցիր:

Տհաճ, պայծառ, հոտ, դեմք, հավաքել, շրջապատել:

Ծաղիկների հոտը  ինձ մի հին երգ է հիշեցնում:

Արևելցի կինն ինչո՞ւ է ծածկում դեմքը:

Զորքը շրջապատել էր բերդն ու սպասում էր հրամանի:

Թագավորը հավաքել էր բոլոր հպատակներին, որ առաջինը ինքն ավետիսն (բարի լուրը) ասի:

Տհաճ  պատմաթյան մեջ ընկանք:

Միալար անձրևներից ու մառախուղից հետո վերջապես մի պայծառ օր բացվեց:

Рубрика: English, Uncategorized

english

Առաջադրանք 1.
Ի՞նչ   թիվ  է  թաքնված  շրջանում:
Բացատրություն: Նայելով  շրջանների սյունաձև շարքին, կտեսնենք, յուրաքանրյուր տողի  մեջտեղի  շրջանում գրված թիվը   հավասար է  աջ և ձախ շրջաններոււմ գրված  թվերի կիսագումարին:
Պատասխան. 6
Առաջադրանք 2:
Ի՞նչ թիվ է թաքնված  հարցական փոխարեն:
Բացատրություն : Յուրաքանչյուր եռանկյան մեջտեղում  գրված  թիվը հավասար է  եռանկյան ներքևի կողմի երկու  գագաթներում գրված թվերի գումարի  և  եռանկյան վերևի գագաթի  թվի տարբերությանը:
Պատասխան. 9
Առաջադրանք 3
Ի՞նչ թիվ  է   պատկերի վերջում:
Բացատրություն: Անկյունաձև շարժվելով  դեպի  ներքև, թվերը հաջորդաբար   պարզ թվեր են:
 
Պատասխան՝ 19
Առաջադրանք 4
Ի՞նչ  թիվ է թաքնված հարցականի փոխարեն:
 
Բացատրություն:  եռանկյան ներքևի ձախ գագաթից  շարժվելով ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ, կտեսնենք հաջորդական  թվերի  քառակուսին` 1×1, 2×2, 3×3, 4×4, 5×5, 6×6….
Պատասխան՝ 16
Առաջադրանք 5.
Ի՞նչ  թիվ է թաքնված հարցականի  փոխարեն:
Բացատրություն: Շարժվելով  վերևից ներքև, յուրաքանչյուր թիվը ստացվում է վերևում գրված թվի կրկնապատիկից հանած 1, այնուհետև հանած 2, հանած 3  և այլն..,,
Պատասխան՝ 39
Առաջադրանք 6.
Ի՞նչ թիվ է թաքնված հարցականի փոխարեն:
Բացատրություն: Յուրաքանչյուր  սյունակում թվերի գումարը 14 է:
Պատասխան՝ 4
Рубрика: Uncategorized

Ստուգում

1-ին ստուգում

 1.Նախադասությունների ճիշտ հաջորդականությունը գտի՛ր և տեքստը վերականգնի՛ր: /2մ./

Այնտեղ այս ահավոր ծույլը փուշ, ճյուղ, կաթնախոտ ու տատասկ էր ուտում: Ձին գնաց ու պատմեց մարդուն: Ուղտը շատ ծույլ էր, մարդու մոտ աշխատել չէր ուզում ու աշխատանքից խուսափելու համար ապրում էր Ոռնացող անապատում: Հետո շունն ու եզը հերթով եկան; Ուղտը պատասխանեց.

-Ո՜ւզ,ո՜ւզ:

Ուղտը նրանց էլ միայն <<ուզ>> ասաց: Մի առավոտ ձին՝ թամբը մեջքին, սանձը բերանին, եկավ մոտն ու ասաց.

-Ո՛ւղտ, ա՛յ ուղտ, դո՛ւրս արի ու մեզ նման աշխատի՛ր:

Հենց այդ <<ուզն>> էլ նրան պատիժ դարձավ. դրանից մեջքին կուզ աճեց:

 

Ուղտը շատ ծույլ էր մարդու մոտ աշխատել չէր ուզում ու աշխատանքից խուսափելու համար ապրում էր ոռնացող անապատում: Այնտեղ այս  ահավոր ծույլը  փուշ, ճյուղ, կաթնախոտ ուտատասկ էր ուտում:Հետո շունն ու եզը հերթով եկան:Ուղտը պատասխանեց.

-Ուզ ուզ :

Մի առավոտ ձին թամբը մեջքին , սանձը բերանին եկավ ու ասաց

-Ո՛ւղտ, ա՛յ ուղտ, դո՛ւրս արի ու մեզ նման աշխատի՛ր:

Ուղտը նրանց էլ միայն <<ուզ>> ասաց:

Հենց այդ <<ուզն>> էլ նրան պատիժ դարձավ. դրանից մեջքին կուզ աճեց:

 

Տրված բառերն այբբենական կարգով դասավորի՛ր: /2մ./

Խրճիթ, եղնիկ, որս, արշալույս, դդում, կաղնի, փոթորիկ, դափնի,  քարայր:

Արշալույս,դափնի,դդում, եղնիկ,խրճիթ,կաղնի, որս,փոթորիկ, քարայր:

 1. Հաշվի՛ր՝ տրված բառերի մեջ քանի՞ տառ, քանի՞ հնչյուն կա:

Երեկո-5տառ , 6հնչյուն

արջ-3տառ,  3հնչյուն

եղևնի-5 տառ,  7հնչյուն

որսորդ-6տառ, 7 հնչյուն

վերև-4 տառ, 5հնչյուն

ողնաշար-7 տառ , 8հնչյուն

 

/2մ./

 

 1. Տրված բառերը վանկատի՛ր:

Ներքև-ներ-քև

արևային-արե-վա-յին

Երևան-ե-րե-վան

գլխարկ-գըլ-խարկ

կածան-կա-ծան

գրիչ-գը-րիչ

վերջնական-վերջ-  նա -կան

կտրտել-կը-տըր-տել

/2մ./

 1. Գլուխ բազմիմաստ բառով նախադասություններ կազմի՛ր: /2մ

Ես պահարանի գլխին մոռացա  պայուսակս:

Ես կարդացի գրքի առաջին գլուխը:

Ես և իմ քույրիկը տան գլուխներն ենք:

Рубрика: Uncategorized

Մայրենի

26.09

ԾԱՂԻՆ ՈՒ ՇԱՂԻն

Երկիր քուն դրավ,
Եվ թռչուն թռավ։
Հուզված առուն փախ տվավ
Սողուն-սողուն,
Ձորում մշուշ կախ տվավ։
Քամին ելավ վեր,
Արավ տարուբեր։
Մոխիր ամպեր ժիր եկան
Դալուկ-դալուկ,
Սարի վրա ցիր եկան։
Հալեց աշուն օր
Կյանքիս սևավոր։

Առաջադրանքներ`

 1. Օրվա ո՞ր պահն է նկարագրված բանաստեղծության մեջ. պատասխանդ պատճառաբանիր` դուրս գրելով համապատասխան տողերը:

Իմ կարծիքով  օրվա երեկոյան պահն է

Ձորում մշուշ կախ տվավ։
Քամին ելավ վեր,
Արավ տարուբեր։
Մոխիր ամպեր ժիր եկան
Դալուկ-դալուկ,
Սարի վրա ցիր եկան։

 1. Դուրս գրիր պատկերները:

Ձորում մշուշ կախ տվավ։
Քամին ելավ վեր,
Արավ տարուբեր։
Մոխիր ամպեր ժիր եկան
Դալուկ-դալուկ,
Սարի վրա ցիր եկան։

 1. Ո՞ր պատկերը քեզ շատ դուր եկավ. դուրս գրիր և նկարիր:

Ձորում մշուշ կախ տվավ։
Քամին ելավ վեր,
Արավ տարուբեր։

նկառ.png

 1. Բացատրիր մոխիր ամպեր մակդիրը:

Գորշ  ամպեր

Սև ամպեր

 1. Մեկ բառով գրիր`
 2. քուն դրավ-քնեց
 3. փախ տվավ-փախավ
 4. կախ տվավ-կախեց
 5. ելավ վեր-բարձրացավ
 6. տարուբեր արավ-քշեց
 7. ժիր եկան-աշխուղացան
 8. ցիր եկան-ցրվեցին
 9. հարադրությունները:
 10. Բառարանի օգնությամբ գրիր դալուկ, մշուշ բառերի հոմանիշները:

Դալուկ-դժգույն, գունատ

Մշուշ-մառախուղ, մեգ , մռայլ

 1. Շարադրիր /գրավոր պատմիր/ բանաստեղծությունը:

երկիր քնեց

և թռչուն թռավ

հուզված առուն փախավ

սողալով

ձորում մառախուղ կախեց

քամին բարձրացավ վերև

և  քշեց այս կողմ այն կողմ

գորշ ամպեր  աշխուժացան

սարի վրա ցրվեցին

աշունը հալվեց

եկան կյանքիս սև օրերը

Рубрика: Uncategorized

Մայրենի

26.09

ԾԱՂԻՆ ՈՒ ՇԱՂԻն

Երկիր քուն դրավ,
Եվ թռչուն թռավ։
Հուզված առուն փախ տվավ
Սողուն-սողուն,
Ձորում մշուշ կախ տվավ։
Քամին ելավ վեր,
Արավ տարուբեր։
Մոխիր ամպեր ժիր եկան
Դալուկ-դալուկ,
Սարի վրա ցիր եկան։
Հալեց աշուն օր
Կյանքիս սևավոր։

Առաջադրանքներ`

 1. Օրվա ո՞ր պահն է նկարագրված բանաստեղծության մեջ. պատասխանդ պատճառաբանիր` դուրս գրելով համապատասխան տողերը:

Իմ կարծիքով օրվա երեկոյան է այդ    պահին

Ձորում մշուշ կախ տվավ։
Քամին ելավ վեր,
Արավ տարուբեր։
Մոխիր ամպեր ժիր եկան
Դալուկ-դալուկ,
Սարի վրա ցիր եկան։

 1. Դուրս գրիր պատկերները:

Ձորում մշուշ կախ տվավ։
Քամին ելավ վեր,

Մոխիր ամպեր ժիր եկան
Դալուկ-դալուկ,
Սարի վրա ցիր եկան։

 1. Ո՞ր պատկերը քեզ շատ դուր եկավ. դուրս գրիր և նկարիր:

Մոխիր ամպեր ժիր եկան
Դալուկ-դալուկ,
Սարի վրա ցիր եկան։

 1. Բացատրիր մոխիր ամպեր մակդիրը:
 2. Մեկ բառով գրիր` քուն դրավ, փախ տվավ, կախ տվավ, ելավ վեր, տարուբեր արավ, ժիր եկան, ցիր եկան հարադրությունները:
 3. Բառարանի օգնությամբ գրիր դալուկ, մշուշ բառերի հոմանիշները:
 4. Շարադրիր /գրավոր պատմիր/ բանաստեղծությունը:
Рубрика: Uncategorized

Հայոց լեզու

34.Գրավոր պատմի՛ր, թե տրված բառն ի՞նչ է նշանակում:

Գիրք-Գիրքը  նշանակում է մի քանի թերթերից  բաղկացած   ամբողջություն , որը դաստիրակում է մարդկանց:

Դիմակ-Դիմակը մարդու իրական դեմքը ծածկող իր:

Դերասան- Դերասանը նշանակում է կերպար խաղացող մարդ

Ընկույզ-Ընկույզը  չարազեղեն է

Ժպիտ-Ուրախության նշան

Երեխա-Երեխա  նշանաում է ժառանգ

35.Ի՞նչ  է  նշանակում՝

Հեռախոս- Հեռախոսը նշանակում է մի սարք որով մարդիկ իրար հետ շբվում են:

Դպրոցական- Դպրոցականը նշանաում է որտեղ երեխան սովորում է:

Ձայնագրիչ – Ձայնագրիչը նշանակում է որը մարդու խոսքերը ձայնագրում է:

Ականջ-Ականջը այն է որով մարդ ամեն ինչ լսում է:.

Աղմուկ-Աղմուկը նշանակում է, որ դասարանում շատ ձայն է լինում:

36.Տրված հնչյունախմբերը համեմատի՛ր և պարզի´ր, թե ո՞րն է դրանց տարբերությունը:

Ա. Արև, թռչուն, ռնգեղջյուր, ստեղծել, մարդ:  Բառերը  ճիշտ են:

Բ. Րևա, ռնչթու, ույջեռնգղր, ծղետսլե, արդմ:  Բառերը խառնած են:

37.Քո կարծիքով տրված  հնչյունախմբերից որո՞նք են բառեր (արտագրի´ր կամ ընդգծի´ր): Պատասխանդ պատճառաբանի´ր:

Բարդի, աղնկի, ձրաբր, հեղուկ, կնիրպա, թանձր, չաբեռալ, կանչել:

38.Փորձի՛ր բացատրել, թե ի՞նչ է բառը:

Բառը կազմված է տառերից: Բառերից նաև նախադասություններ են կազմում:

39.Բացատրի´ր, թե  գլուխ  բառը ամեն մի նախադասության մեջ  ի՞նչ իմաստով է կիրառված՝ փոխարինելով խելք, ղեկավար,  կատար, ծայր, մաս, վրա բառերով: Ո՞ր նախադասության  մեջ գլուխ  բառն այլ բառով չես կարող փոխարինել:

Արջը գլուխը բարձրացրեց:  

 

Սարի  գլխին ինչ-որ բան է փայլում:  Սարի կատարին ինչ-որ բան է փայլում:

 

Այս մարդը  գլուխ չունի:   Այս մարդը խելք չունի:

 

Գրքի առաջին գլուխը շատ հետաքրքիր էր:  Գրքի առաջին մասը շատ հետաքրքիր էր:

 

-Իսկ ո՞վ էր ձեր գլուխը,- որոտաց զորավարը՝դիմելով գլխիկոր զինվորներին:  -Իսկ ո՞վ էր ձեր ղեկավարը,- որոտաց զորավարը՝դիմելով գլխիկոր զինվորներին:

 

 

Ինչ-որ մեկը թերթ է մոռացել պահարանի գլխին:  Ինչ-որ մեկը թերթ է մոռացել պահարանի վրա:

 

 

Գերանի գլխից բռնի՛ր: Գերանի  ծայրից բռնիր:

 

40.Ընդգծված բառը նախադասության մեջ ի՞նչ իմաստով է կիրառված: Այդ բառը ո՞ր նախադասության մեջ է հիմնական իմաստով գործածված:

Ծաղիկը բացվեց ու ձգվեց դեպի արևը:

 

 

Հարսանիքի բոլոր կենացները ծաղիկներին էին ուղղված:

Մեր ծնողներն ասում են, թե մենք ենք կյանքի ծաղիկները:

 

Շատ լավ գործ եք սկսել. սա դեռ ծաղիկն է, պտուղները հետո եք տեսնելու:

 

Իր երկիրը հասնելուց հետո էլ իշխանը չէր մոռանում այն ամրոցի ծաղիկ տիրուհուն:

 

41.Նախորդ վարժություններում գործածված գլուխ, ծաղիկ բառերն ինչո՞վ  են նմանվում:

Գլուխ և ծաղիկ բառերը նախադասություններում  օգտագործվում են  և իսական իմաստով և փոխաբերական:

Բացատրի՛ր «բազմիմաստ» բառը:

42.Հաց բազմիմաստ բառով նախադասություններ կազմի´ր քեզ հայտնի բոլոր իմաստներով:

 Ես գնացի խանութ հաց գնելու:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубрика: Uncategorized

Հայոց լեզու

40.Ընդգծված բառը նախադասության մեջ ի՞նչ իմաստով է կիրառված: Այդ բառը ո՞ր նախադասության մեջ է հիմնական իմաստով գործածված:

Ծաղիկը բացվեց ու ձգվեց դեպի արևը:

Հարսանիքի բոլոր կենացները ծաղիկներին էին ուղղված:

Մեր ծնողներն ասում են, թե մենք ենք կյանքի ծաղիկները:

Շատ լավ գործ եք սկսել. սա դեռ ծաղիկն է, պտուղները հետո եք տեսնելու:

Իր երկիրը հասնելուց հետո էլ իշխանը չէր մոռանում այն ամրոցի ծաղիկ տիրուհուն:

41.Նախորդ վարժություններում գործածված գլուխ, ծաղիկ բառերն ինչո՞վ  են նմանվում:

Բացատրի՛ր «բազմիմաստ» բառը:

Բազմիմաստ  բառը  շանակում է  շատ իմաստուն:

42.Հաց բազմիմաստ բառով նախադասություններ կազմի´ր քեզ հայտնի բոլոր իմաստներով:

Ես շատ  խելացի եմ:

Բոլոր դպրոցում բալիկները նույնպես  խելացի են:

 

 

 

Рубрика: Uncategorized

Կոմիտաս

Կյանք

Շառա՜չ, շառա՜չ․․․

Սարեն հեղե՛ղ փրթավ,

Վազո՛ւմ է առաջ ու շեշտակի․

Հողեն ծառեր ծամելով,

Հողեն քարեր քամելով,

Գետը լցավ ու գալարեց,

Սիրտը խցավ ու պալարեց․

Ցելա՜վ, ցելա՜վ․․․

Ամպեն արե՛վն ելավ,

Նազում է կանաչ ու հեշտակի․

Սարի խոցին ժպտելով,

Ծառի ծոցին ծպտելով,

Պաղաղ գետին ջե՜ր բերելու,

Խավար սրտին սե՜ր մերելու։

 

 

 

 

 

Ծաղին ու շաղի

Երկիր քուն դրավ,
Եվ թռչուն թռավ։

Հուզված առուն փախ տվավ
Սողուն-սողուն,
Ձորում մշուշ կախ տվավ։
Քամին ելավ վեր,
Արավ տարուբեր։

Մոխիր ամպեր ժիր եկան
Դալուկ-դալուկ,
Սարի վրա ցիր եկան։
Հալեց աշուն օր
Կյանքիս սևավոր։

 

 

 

Ճանապարհ

Բարակ ուղին սողալով,

Ոտի տակին դողալով,

Ճամփի ծայրին բուսել է

Կյանքի ծառը շողալով։

Ի՜նչ լայն սիրտ է, որ ունի

Այս ճանապարհն Անհունի․․․

Մարդու, բույսի, գազանի

Եվ թևավոր թռչունի։