Рубрика: Uncategorized

Մաթեմատիկա

  1. Քանի՞ բաժանարար ունի 30 թիվը:

Պատ՝. 8 հատ բաժանարար

2.Գտի՛ր  42,63  թվերի ամենափքր ընդհանուր բազմապատիկը և ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը :    [42,63]=294

(42,63)=21
3.Ո՞ր թիվը  17-ի բաժանելիս քանորդում կստացվի 8, իսկ մնացորդում՝ 15:

151
4.Նշիր   2 բազմապատիկ

378 —    756, 1134

9990 —    19980, 29970

  1. Աստղանիշիփոխարեն այնպիսի թվեր գրիր,որ բաժանվի 3-ի.

ա/1215, 3216, 25011:

բ/ Աստղանիշի փոխարեն այնպիսի թվեր գրիր,որ բաժանվի  9-ի:

1800, 2520

գ)Աստղանիշի փոխարեն այնպիսի թիվ գրիր,որ բաժանվի  4-ի:

1824, 2532