Рубрика: Uncategorized

Քե՛զ ասեմ, այր քաջ Արտաշէս,

Քե՛զ ասեմ, այր քաջ Արտաշէս,

Որ յաղթեցեր քաջ ազգին Ալանաց,

Ե՛կ հաւանեա՛ց բանից աչագեղոյ դստերս Ալանաց`

Տալ զպատանիդ.

Զի վասն միոյ քինու ոչ է օրեն դիւցազանց`

Զայլոց դիւցազանց զարմից

Բառնալ զկենդանութիւն

Կամ ծառայեցուցանելով

Ի ստրկաց կարգի պահել

Եւ թշնամութիւն յաւիտենական

Ի մէջ երկոցունց ազգաց քաջաց հաստատել:

Рубрика: Uncategorized

Հեծավ արի արքայն Արտաշէս ի սեաւն գեղեցիկ,

  • եծավ արի արքայն Արտաշէս ի սեաւն գեղեցիկ,

Եւ հանեալ զոսկէօղ շիկափոկ պարանն,

Եւ անցեալ որպէս զարծուի սրաթեւ ընդ գետն,

Եւ ձգեալ զոսկէօղ շիկափոկ պարանն`

Ընկեց ի մէջք օրիորդին ալանաց,

Եւ շատ ցաւեցոյց զմէջք փափուկ օրիորդին,

Արագ հասուցանելով ի բանակն իւր:

Рубрика: Uncategorized

Վահագնի ծնունդը

Երկնէր երկին,

երկնէր երկիր,

Երկնէր եւ ծովն ծիրանի,

Երկն ի ծովուն ունէր եւ զկարմրիկն եղեգնիկ.

Ընդ եղեգան փող ծուխ ելանէր,

Ընդ եղեգան փող բոց ելանէր,

Եւ ի բոցոյն վազէր խարտեաշ պատանեկիկ.

Նա հուր հեր ունէր,

(Ապա թէ) Բոց ունէր մորուս,

Եւ աչկունքն էին արեգակունք:

Рубрика: Uncategorized

Ինքնաստուգում մայրենիից

  1. Կարդա Հովհաննես Թումանյանի Ինքնակենսագրությունը /էջ 28/:
  2. Տեքստից դուրս գրիր հատուկ գոյականները:

Լոռի, Դսեղ, Տեր Թադևոս, Սոնա, Քյորօղլին, Քյարամը:

  1. Դուրս գրիր գոյականները` նշելով տեսակը, թիվը, հոլովը, առումը:

Մանկություն-գոյական, եզակի թիվ, հասարակ, ուղղական հոլով , որոշյալ, իր:

Սարեր-գոյական, հոգնակի թիվ, իր, հասարակ, անորոշ առում , ուղղական հոլով:

Իմ մանկությունը անց եմ կացրել մեր սարերում:

  1. Ինչպիսի՞  նախադասություն է: Ընդարձակիր նախադասությունը: Իսկ հիմա` դարձրու բարդ նախադասություն:

Հայրս մարդասեր էր:

Հայրս` Տեր Թադևոսը, մարդասեր էր:

Հայրս մարդասեր էր, որովհետև նա շատ ազնիվ մարդ էր:

  1. Երգ, արև բառերով կազմիր`

ա. Ածանցավոր բառեր,

երգ-աներգ

արև- անարև

բ. Բառաձևեր:

երգ- երգից, երգին, երգով, երգում:

արև-արևով, արևից, արևին, արևում:

  1. Դուրս գրիր հոգնակի թվով գոյականներ՝ը դարձնելով եզակի թիվ:

Տոհմեր-տոհմ

Ավանդույթներ-ավանդույթ

Հիշատակարաններ-հիշատկարան

Իրիկուններ- իրիկուն

Հոգսեր-հոգս

Ծնողներ-ծնող

 

 

 

 

Рубрика: Uncategorized

Ինքնաստուգում մայրենիից

1. Կարդա Հովհաննես Թումանյանի Ինքնակենսագրությունը /էջ 28/:

2. Տեքստից դուրս գրիր հատուկ գոյականները:

Լոռի, Դսեղ, Տեր Թադևոս, Սոնա, Քյորօղլին, Քյարամը:

3. Դուրս գրիր գոյականները` նշելով տեսակը, թիվը, հոլովը, առումը:

Մանկություն-գոյական, եզակի թիվ, հասարակ, ուղղական հոլով , որոշյալ, իր:

Սարեր-գոյական, հոգնակի թիվ, իր, հասարակ, անորոշ առում , ուղղական հոլով:

Իմ մանկությունը անց եմ կացրել մեր սարերում:

4. Ինչպիսի՞ նախադասություն է: Ընդարձակիր նախադասությունը: Իսկ հիմա` դարձրու բարդ նախադասություն:

Հայրս մարդասեր էր:

Հայրս Տեր Թադևոսը մարդասեր էր:

Հայրս մարդասեր էր, որովհետև նա շատ ազնիվ մարդ էր:

5. Երգ, արև բառերով կազմիր`

ա. Ածանցավոր բառեր,

երգ-աներգ

արև- անարև

բ. Բառաձևեր:

երգ- երգից, երգին, երգով, երգում:

արև-արևով, արևից, արևին, արևում:

6. Դուրս գրիր հոգնակի թվով գոյականներ՝ը դարձնելով եզակի թիվ:

Տոհմեր-տոհմ

Ավանդույթներ-ավանդույթ

Հիշատակարաններ-հիշատկարան

Իրիկուններ- իրիկուն

Հոգսեր-հոգս

Ծնողներ-ծնող

Рубрика: Uncategorized

Առաջադրանք