Рубрика: English

My fovourite season

My   fovourite season

I like spring, because it is very beautiful season.

I like summer, because it is very hot weather.

I like autumn, because the leaves are falling down from the trees.

I don’t like winter because it is a cold season.

Это слайд-шоу требует JavaScript.

 

 

Рубрика: Uncategorized

Ծաղիկները հեզ թեքվում են քամու օրորի տակին

Եվ լսում նրա հեռվիցը բերող երգը տխրագին…

Քամին ծաղկունանց շուրթերն է դողդոջ շոյում, գուրգուրում

Եվ լուռ մրմնջում, թե հեռուներում ինչպես են սիրում…

Եվ այս ամենը կատարվում է միշտ իրիկնաժամին,

Երբ որ տրտում են հեզ ծաղիկները ու մեղմ է քամին:

Հարցեր 

1. Օրվա ո՞ր պահի բանաստեղծական նկարագրություն է սա:

Իմ կարծիքով օրվա իրիկունն է նկարագրված, որովհետև այստեղ ասվում է

Եվ այս ամենը կատարվում է միշտ իրիկնաժամին,

Երբ որ տրտում են հեզ ծաղիկները ու մեղմ է քամին:

2. Դուրս գրիր բառակապակցությունները:

Հեզ ծաղիկներ, տխրագին երգ, մեղմ քամի:

3.  Պատմիր այս բանաստեղծության քամու մասին ( ինչպիսի՞ն է):

Իմ կարծիքով բանաստեղծության մեջ քամին մեղմ էր:

4. Տրված բառերից և բառակապակցություններից ընտրի՝ր նրանք, որոնք բնութագրում են այս բանաստեղծական աշխարհը, և ընտրությունդ պատճառաբանի՝ր:

Չար, բարի, ատելությամբ լի, գեղեցիկ, տգեղ, քնքուշ, կոպիտ:

5. Բանաստեղծության մեջ ի՞նչ տրամադրություն է արտահայտված ( պատասխանդ պատճառաբանելու համար բանաստեղծոության մեջ գտի՝ր տրամադրություն ստեղծող բառերը):

 

 

Рубрика: Uncategorized

Պ.10

Տարբեր ժողովուրդների մոտ տարբեր ժամանակներում օգտագործվել են հաշվարկի տարբեր համակարգեր:Հայերենի տառերի միջոցով մենք էլ ստեղծել ենք մեր հաշվարկի համակարգը:Ըստ այդ համակարգի`այբուբենի  տառերը համարակալել ենք  1-39 թվերով, տես աղյուսակը և հորինելով մաթեմատիկական արտահայտություններ,  պատասխանները վեր ենք ածում  մեզ ծանոթ բառերի, անունների և այլն…

Ա-1         է-7             Խ-13             Ճ -19                     Չ -25                        Տ-31              և-37

Բ-2        Ը-8             Ծ-14              Մ -20                     Պ -26                        Ր-32               Օ-38
Գ-3        Թ-9             Կ-15              Յ -21                      Ջ -27                       ՈՒ-33             Ֆ-39
Դ-4       Ժ-10            Հ-16               Ն -22                      Ռ -28                      Ց-34
Ե-5        Ի-11           Ձ-17                Շ- 23                      Ս-29                       Փ-35
Զ-6        Լ-12            Ղ-18               Ո -24                      Վ-30                        Ք-36

 

(55:11)-4=1 Ա

66:3=22  Ն

(66:1)-65=1 Ա

2×5+2×3=16 Հ

99:9=11 Ի

62:2=31 Տ

 

Ստացվեց ԱՆԱՀԻՏ

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубрика: Uncategorized

Պ. 9

Ա-1         է-7             Խ-13             Ճ -19                     Չ -25                        Տ-31              և-37

Բ-2        Ը-8             Ծ-14              Մ -20                     Պ -26                        Ր-32               Օ-38
Գ-3        Թ-9             Կ-15              Յ -21                      Ջ -27                       ՈՒ-33             Ֆ-39
Դ-4       Ժ-10            Հ-16               Ն -22                      Ռ -28                      Ց-34
Ե-5        Ի-11           Ձ-17                Շ- 23                      Ս-29                       Փ-35
Զ-6        Լ-12            Ղ-18               Ո -24                      Վ-30                        Ք-36

 

  1. Գտիր այն թիվը, որն  ինքն իրենով  բազմապատկելիս կամ ինքն իրեն գումարելիս  արդյունքը չի փոխվում:

Պատ.՝ 2:-բ
2.Թվի ամենափոքր բաժանարարն է` 1-ա

3.Քառակուսու պարագիծը 128 սմ է, ինչի է հավասար  կողմի երկարությունը:

32-ր

  1. Գտիր այն ամենափոքր պարզ թիվը, որի թվանշանների գումարը 10  է և 5-ի                     բաժանելիս ստացվում է 2 մնացորդ:

37-և

5.Ինչ թվանշանով կվերջանա արտահայտության արժեքը`
26x36x46- 25×35=1-ով-ա
6. Հաշվիր արտահայտության արժեքը`
2017-  5x (299+98)=32-ր

7.   Գտնելով օրինաչափությունը,  նշիր հաջորդ թիվը`
2, 5, 10, 17, 26, 37-և
Այստեղ լրացրու 7 հարցերի պատասխանները`
__բ___  __ա___  ___ր____  __և_____   _ա_______   __ր______   ___և____

Այժմ գտի’ր յուրաքանչյուր թվին  համապատասխանող  տառը ( վերը նշված աղյուսակից) :
Ինչ ստացվեց`բարև արև: