Рубрика: Uncategorized

Զույգ թե՞ կենտ

Զույգ թե՞ կենտ
Խնդիր 1: Մանկապարտեզում կա 25 հատ հեծանիվ։ Դրանց մի մասը երկանիվ է, մյուս մասը՝ եռանիվ։ Արեգը
հաշվեց, որ դրանք միասին ունեն 57 անիվ։ Յուրաքանչյուր տեսակից քանի՞ հեծանիվ կար մանկապարտեզում։
Խնդիր 2: Հնարավո՞ր է արդյոք 7 հեռախոսների միջև այնպես լարեր քաշել, որ յուրաքանչյուր հեռախոս միացված
լինի ճիշտ 3 այլ հեռախոսների հետ:
Պատ. հնարավոր չէ
Խնդիր 3: Շրջանաձև դասավորված են 7 բնական թվեր: Հնարավոր է ընտրել իրար կողք գրված երկու թվեր այնպես,
որ նրանց գումարը լինի զույգ թիվ:
Պատ.՝Հնարավոր է:
Խնդիր 4: Գտնել 92⋅93⋅94−55⋅56⋅57 արտահայտության արժեքի վերջին թվանշանը:
Պատ. 4:
Խնդիր 5: Հնարավո՞ր է արդյոք 10 հատ 1, 3 և 5 արժողությամբ կոմպեկներով ստանալ 25 կոպեկ:
Պատ. հնարավոր  չէ:
Խնդիր 6: 2 գյուղացի 4 ժամում միասին հավաքում են 64 կգ խնձոր: Քանի՞ ժամում կհավաքեն 96 կգ խնձորը, եթե
այգում միաժամանակ աշխատեն 4 գյուղացիներ: