Рубрика: Ռուսերեն, Uncategorized

11 декабря

11 декабря. Работа со словом

13

1.

голова, волна, старик,  царевна, река, пчела, смишной, листва, космонавт, голод, ходьба, рагатка, колючий, цветок, колокольчик, борода, стрела, слоны, гора.

2.

паруса-пару

зеленый-зелень

бежать- бег

плясал-плисать

стена-стены

поля-поле

коза- козы

14

Сова, часок, ковер, зайчонок, грибник, крикливый, снеговой, ветерок, встречать, шмели, тигреонок,  покормить, котеонок, доска, флажок.

15

 

16

17

Рубрика: Uncategorized

Առաջադրանքներ(դասարանում)

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Վաճառքի համար ստացան երեք գույնի մեքենաներ։ Դրանց 25 %-ը

սպիտակ են, 45 %-ը՝ դարչնագույն, մնացածները՝ մոխրագույն։ Հետևյալ շրջանաձև դիագրամներից ո՞րն է համապատասխանում այդ տվյալներին.

Պատ. գ) տարբերակը:

2) Երկրագնդի օվկիանոսներն ունեն մոտավորապես հետևյալ

մակերեսները. Խաղաղ օվկիանոսը՝ 180 մլն քառակուսի կիլոմետր,

Ատլանտյան օվկիանոսը՝ 92 մլն քառակուսի կիլոմետր, Հնդկական

օվկիանոսը՝ 75 մլն քառակուսի կիլոմետր, Հյուսիսային սառուցյալ

օվկիանոսը՝ 13 մլն քառակուսի կիլոմետր։ Excel ծրագրով գծել այդ օվկիանոսների մակերեսների շրջանաձև դիագրամ։

3) Մի քանի տարվա ընթացքում գործարանի թողարկած մեքենաների

քանակները ներկայացված են հետևյալ աղյուսակում.

Կազմե՛ք այս աղյուսակին համապատասխանող սյունակաձև դիագրամ։