Рубрика: Uncategorized

Լրացուցիչ(տանը)

Լրացուցիչ(տանը)

4) 11000 դրամով ապրանք են գնել և նախատեսում են 15 % շահույթ

ստանալ: Դրա համար ի՞նչ գնով պետք է վաճառել ապրանքը:

x= 11000×15:100= 1650

11000+1650=12650

5) Գտե՛ք բոլոր միանիշ թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։

Պատ. 1260

6) Մեքենան առաջին ժամում անցել է ճանապարհի 1\3-ը, երկրորդ

ժամում՝ 2\7-ը։ Ճանապարհի ո՞ր մասն է նրան մնում անցնելու։

1\3 + 2\7= 11\14

7)* Մի իմաստունի հաջողվեց, 1, 2, 3 և 4 թվանշանները երկուական

անգամ օգտագործելով, գրել այնպիսի ութանիշ թիվ, որի

գրառման մեջ երկու 1-երի միջև կա միայն մեկ թվանշան, 2-ների

միջև՝ երկու, 3-ների միջև՝ երեք, 4-երի միջև՝ չորս թվանշան։Կռահե՛ք, թե ինչ թիվ էր գրել իմաստունը։

41312432

23421314