Рубрика: Uncategorized

Լրացուցիչ(տանը)

Լրացուցիչ(տանը)

5) 9 տ երկաթի հանքաքարից ստանում են 5 տ երկաթ։ Որքա՞ն երկաթ

կստանան 54 տ հանքաքարից։

9տ= 5տ

54տ=xտ

9*x=54×5

9x=270

x=270:9

x=30

Պատ. 30տ

6) Ապրանքի գինը նախ իջեցվել է 15 %-ով, ապա՝ ևս 10 %-ով։ Որքա՞ն է դարձել ապրանքի գինը, եթե սկզբնական գինը եղել է 5000 դրամ։

5000:100×15=750

5000-750=4250

4250:100×10=425

4250-425= 3825

 

7) Երկու թվերի գումարը 81 է, իսկ տարբերությունը՝ 17։ Գտե՛ք այդ թվերը։

49,32

8) Մեքենան քաղաքից գնաց գյուղ և վերադարձավ ուրիշ ճանապարհով, որը 14 կմ-ով կարճ էր առաջինից։ Մեքենան անցավ ընդամենը 64 կմ։ Գտե՛ք յուրաքանչյուր ճանապարհի երկարությունը։

64-14=50

50:2=25

25+14=39

Պատ. 25, 39

Рубрика: Uncategorized

Առաջադրանքներ(դասարանում)

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գրե՛ք երկու համեմատություն, որոնց եզրային անդամների

արտադրյալը հավասար է 36-ի։

1\2 = 18\36

2) Թիվը բազմապատկել են 3-ով։ Ստացված արտադրյալը քանի՞

տոկոսով է մեծ տրված թվից։

Պատ. 3 %

3) ABC եռանկյան AB կողմի երկարությունը 2 սմ-ով ավելին է, քան BC

կողմինը, իսկ BC կողմի երկարությունը 2 սմ-ով ավելին է, քան AC կողմինը։ Որքա՞ն է կողմերից յուրաքանչյուրի երկարությունը, եթե ABC եռանկյան պարագիծը 18 սմ է։

4) Դպրոցի տասներորդդասարանցիներից գերազանցիկ են 15-ը, որ

նրանց 20 %-ն է։ Ընդամենը քանի՞ աշակերտ կա տասներորդ դասարաններում։

15:100×20= 3