Рубрика: ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ, Uncategorized

Լրացուցիչ(տանը)

Լրացուցիչ(տանը)

4) Գտե՛ք բավիղից դուրս գալու ճանապարհը.

lol

5) Առնվազն քանի՞ կշռումով կարելի է գտնել կեղծ մետաղադրամը 73

մետաղադրամների մեջ։

4կշռումով:

6) Ցո՛ւյց տվեք, որ 1 կշռումով անհնար է գտնել կեղծ մետաղադրամը

4 մետաղադրամների մեջ։

4մետաղադրամները կբաժանեմ 2մասի կկշռեմ կգտնեմ կեղծ մետաղադրամի խումբը հաջորդ քայլով կկշռեմ կեղծ մետաղադրամի խումբը առանձին առանձին և կկգտեմ կեղծ մետաղադրամը: Սացվեց 2 կշռում:

7) Խաղացողներից որի՞ համար են հետևյալ դիրքերը նպաստավոր.

Պատ.

Ա նկարում x ի համար

Բ նկարում x ի համար

Գ նկարում O ի համար

Реклама
Рубрика: Uncategorized

ամենաանհույս բանաստեղծությունները

FATUM

Կախարդական մի շղթա կա երկնքում՝
Աներևույթ, որպես ցավը խոր հոգու.
Իջնում է նա հուշիկ, որպես իրիկուն,
Օղակելով լույս աստղերը մեկ֊մեկու։

Մեղմ գիշերի գեղագանգուր երազում՝
Այն աստղերը, որպես մոմեր սրբազան,
Առկայծում են կարոտագին, երազուն՝
Հավերժաբար իրար կապված և բաժան։

Ես ու դու էլ շղթայված ենք իրարու.
Կարոտավառ երազում ենք միշտ իրար,
Միշտ իրար հետ, բայց միշտ բաժան և հեռու,
Աստղերի պես և՛ հարազատ, և՛ օտար…

Рубрика: Uncategorized

Առաջադրանքներ(դասարանում)

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Տրված է բավիղի հատակագիծը։ Գտե՛ք ելքը՝ ներկելով բավիղի

բոլոր փակուղիները։

lab

2) Առնվազն քանի՞ կշռումով կարելի է գտնել կեղծ մետաղադրամը 28

մետաղադրամների մեջ:

3) Գրե՛ք երեք այնպիսի կոտորակ, որոնք աստղանիշի փոխարեն

գրելու դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն.

Рубрика: Մայրենի, Uncategorized

Ամենապայծառ բանաստեղծություններ

Ամենապայծառ բանաստեղծություններ

ՑԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ

 • Քո հայացքը մոգական
  Բորբոքում է քաղցր դող,—
  Պարուրիր ինձ կուսական
  Հուզումներով քո դյութող։

  Ւնձ փաթաթիր որպես ամպ՝
  Մութ աչքերըդ մեղմ փակիր,
  Ժպտա՛ կրքոտ բերկրությամբ,
  Անցավ կյանքըս խորտակիր…

  Արյունոտիր շուրթերն իմ,
  Սիրտս խայթիր՝ ծիծաղիր.
  Թ՛ող աչքերս հեզ մեռնին,
  Կյանքս մարիր ու փախիր։

  Քո հայացքը մոգական
  Բորբոքում է քաղցր դող, —
  Պարուրիր ինձ կուսական
  Հուզումներով քո գռութող…

Այս բանաստեղծությունը ինձ համար պայծառ էր:

Рубрика: Մայրենի, Uncategorized

Մայրենի

  • ամենախաղաղ բանաստեղծությունը

  Այս բանաստեղծությունը բնութագրում է աղջկա ժպիտը և հենց իրեն:

  ՀՐԱՇՔ-ԱՂՋԻԿ

  Հրաշք-աղջիկ, գիշերների թագուհի,
  Ճառադայթող քո աչքերով դու եկար,
  Ոսկե բոցով լցրիր հոգին իմ տկար,
  Հրաշք-աղջիկ, ցնորքների դիցուհի…

  Կախարդ լուսնի հրապուրող շողի պես
  Դու ժպտացիր գուրգուրանքով սեթևեթ,
  Ազատ սիրտըս շղթայեցիր առհավետ,
  Հրաշք-աղջիկ, դո՛ւ, միշտ հաղթող ու միշտ հեզ։

  Դու մի ցավոտ հիացումի երգ գիտես,
  Քո ժպիտում կա խորհուրդի մի փայլանք,
  Քո աչքերում կա մի անանց զմայլանք.
  Դու չըմեռնող մի վայելքի խոսք գիտես…

  Հրաշք-աղջիկ, անհայտ երկրի մանուշակ,
  Գիշերային արեգակի ճառագայթ,—
  Դու իջնում ես՝ կարող, որպես մահու խայթ,
  Քնքուշ, որպես անդարձ բախտի հիշատակ…

  Այս բանաստեղծությունը խաղաղ իմաստ ուներ, բայց էլի բանաստեղծության մեջ կա տխուր բան

 

Рубрика: ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ, Uncategorized

Լրացուցիչ(տանը)

Լրացուցիչ(տանը)

5) Հայտնի է, որ 100 լամպից 5-ը խոտան են լինում։ Որքա՞ն է խոտան

լամպ գնելու հավանականությունը։

100\5=1\20

6) Դպրոցում քննություն է։ Սեղանին 20 հարցատոմս է դրված։ Աշա-

կերտը չի սովորել միայն մեկ հարցատոմսի հարցերը և շատ է

ուզում, որ իրեն այդ հարցատոմսը չընկնի։ Ինչի՞ է հավասար այն

բանի հավանականությունը, որ նա երջանիկ հարցատոմս կվերցնի։

Պատ. 19/20

7) Եղանակի կանխատեսման համաձայն՝ հուլիսին 3 անձրևոտ օր է

լինելու։ Որքա՞ն է հավանականությունը, որ հուլիսի 14-ը արևոտ օր

կլինի։

 

8) Տուփում կա 8 կարմիր, 8 սպիտակ և 4 սև գնդիկ: Տուփից հանում

են մի պատահական գնդիկ: Որքա՞ն է այն բանի հավանականությունը, որ գնդիկը կլինի`

ա) սպիտակ, բ) սև, գ) կարմիր:

 

Рубрика: Ռուսերեն, Uncategorized

Русский

 1. К словам из первого столбика подберите соответствующие из второго.

большая                –                           школа

строгий                 –                             учитель

старший                 –                          брат

красный                  –                          шарф

полное                    –                         ведро

отцовская               –                       бабушка

добрый                    –                     мальчик

маленькая              –                    шапка

горячая                  –                       печка

начальные             –                    буквы

 1. Составьте с данными словами словосочетания.

 

Написать                         письмо
Выписать                         конверт
Надписать                      предложение
Переписать                   слова
подписать                     текст
дописать                        дневник

 1. Впишите вместо точек подходящие по смыслу слова.

Наш класс очень было интересно.
У меня есть хороший компьютер.
Мы давно с ним в Америке! .
О нашей школе все знают.
Я и мой подруга часто вместе учим уроки.
Мы никогда не ссоримся для чего.

 1. Из данных слов составьте предложения.

 

В хорошее майское утро распустилась Роза.

Прилетел соловей и запел свою песню.

Роза слушала его пение и была счастлива.