Рубрика: Uncategorized

Առաջադրանքներ(դասարանում)

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Հետևյալ խնդիրները լուծե՛ք հավասարումներ կազմելու միջոցով.

Տուփի մեջ կոճակներ կային։ Երբ տուփի մեջ դրեցին ևս 30 կոճակ, նրանց քանակը դարձավ 95։ Քանի՞ կոճակ կար տուփի մեջ։

95-30=65

Պատ. 65 կոճակ:

2) Գնացքը A քաղաքից B քաղաքն էր գնում 55 կմ/ժ արագությամբ,

իսկ B-ից A՝ 60 կմ/ժ արագությամբ։ A-ից B գնալու և վերադառնալու

համար, չհաշված կանգառները, գնացքին անհրաժեշտ եղավ 23 ժ։

Քանի՞ կիլոմետր է A-ից մինչև B։

3) Գործարանի երեք արտադրամասերում աշխատում են 900

բանվորներ։ Առաջին արտադրամասում բանվորների քանակը 3

անգամ մեծ է, քան երկրորդում, իսկ երրորդում 150-ով փոքր է,

քան առաջինում։ Քանի՞ բանվոր է աշխատում ամեն մի արտադրամասում։


900:3=300

900-150= 750

 

4) Առաջադրանքի համաձայն՝ բանվորների բրիգադը պետք է որոշ

քանակությամբ մանրակներ պատրաստեր 12 օրում։ Սակայն

բրիգադը, օրական պատրաստելով 60 մանրակ, առաջադրանքը

կատարեց 8 օրում։ Օրական քանի՞ մանրակ պիտի պատրաստեր

բրիգադը՝ առաջադրանքի համաձայն։

Рубрика: English, Uncategorized

English Harrisa

In Armenia, Harris is still a festive and ritual dish, but now it is considered a daily dish. This is made from meat (lamb, chicken, peppers) and wheat porridge. The meat is so crushed and mixed with the wheat porridge, which results in a homogeneous mass. In the ready-made situation, Harisa tastes her by adding dried butter. The holidays were accompanied by ritual, sacred tricks. The main element of the fertilizer was the dish.

The primeval origin of the common table ritual was manifested in wedding and mourning festivities. In traditional households, one of the representatives of all the community’s families, mainly the patriarch, participated in the wedding and mourning tables with an equal share of rights and participated in the organization of the ritual bakery, with the help of great family ladies and hostesses. The wedding was celebrated with great solemnity and special rites. Before the wedding, the slaughtered sheep slaughtered sheep and cooked with barbecue, khashlama, rice, goblet.

Рубрика: Առողջագիտություն, Uncategorized

Մարմնի խնամք

Մաշկը մեր մարմնի արտաքին ծածկույթն է։ Այն ունի շատ մեծ նշանակություն և շատ կարևոր ֆունկցիաներ։ Օրինակ մաշկը պաշտպանում է մեզ, շոգից, ցրտից, արևից, քամուց, խոնավությունից, կարգավորում է մեր մարմնի ջերմաստիճանը, պատնեշի նման պաշտպանում է փոշուց, մանրէներից։

Մաշկը կազմված է երեք շերտից

Վերնամաշկ

Բուն մաշկ

Ենթամաշկ

Վերնամաշկը անընդհատ փոփոխվում է նորով։

Բուն մաշկում գտնվում են բազմաթիվ քրտնքագեղձեր (Արտադրում են քրտինք)

ճարպագեղձեր (Արտադրում են ճարպ) մազարմատներ (աճում են մազեր)։

Մաշկը լինում է չոր և յուղոտ, մաշկի խնամքը շատ կարևոր է, ինչպես մաքրությունը, որը պաում ենք օճառով և ջրով, այնպես էլ խոնավությունը, որը պահում են տարբեր քսուկներով։

պատաասխանեք հետևյալ հարցերին

  • Ինչու է կարևոր մաշկի խնամքը

Եթե մենք մեր մաշկը չխնամենք մենք կունենանք շատ հիվանդություններ:

  • տարբերվում է արդյոք մաշկի խնամքը գարնանը, ամռանը, աշնանը և ձմռանը, բացատրեք, նկարագրեք

Ամռանը երբ մոծակները  կծում են սկսում է մարմինը ուժեղ քոր գալ, գարնանը, աշնանը և ձմռանը ցուրտ են լինում և մարդիկ ցրտից սկսում են  հիվանդանալ և տարբեր հիվանդություններ են ունենում:

  • Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների դրական և բացասական ազդեցությունը մաշկի վրա:

Մազերի և եղունգների խնամք

պատաասխանեք հետևյալ հարցերին

  • նկարագրեք մազերի խնամքը ձմռանև և ամռանը
  • ինչ տարբերություն ոտքերի և ձեռքերի եղունգները կտրելու մեջ
Рубрика: Uncategorized

Լրացուցիչ(տանը)

Լրացուցիչ(տանը)

4) Հայտնի է, որ a-ն ամբողջ թիվ է։ Կարելի՞ է ասել, որ՝

ա) a-ն բացասական թիվ է,

Այո

բ) |a|-ն ոչ բացասական թիվ է,

Այո

գ) a-ն դրական թիվ է,

Այո

դ) 2a–3<2a,

Այո

ե) a-ն կոտորակային թիվ է,

Ոչ

զ) (|a|+1)-ը դրական թիվ է։

Ոչ

5) Գտե՛ք արտահայտության ամենամեծ արժեքը.

ա) 3 – |0|,

բ) –|0|,

գ) –3 ⋅ |0|,

դ) –(|0| – 2)։

6) Վազքի մրցումներում մարզիկներից մեկը տարածությունն անցել

է 4 ր 45 վրկ-ում, իսկ մյուսը՝ 20 %-ով արագ։ Ինչքա՞ն ժամանակում

է նա հասել վերջնագծին։

 

7) Տարբեր փականներ ունեցող երեք ճամպրուկների բանալիները

խառնվել են իրար։ Բավակա՞ն է արդյոք երեք փորձը, որպեսզի

իմանանք, թե որ բանալին որ ճամպրուկինն է։

Պատ. ոչ

Рубрика: Uncategorized

Առաջադրանքներ(դասարանում)

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Թվաբանական ո՞ր գործողություններն են ոչ միշտ կատարելի

բնական թվերի բազմության մեջ։

Պատ. բաժանումը 0- ի  վրա:

2) Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա

չափումներն են՝ 3սմ, 5սմ, 4 սմ։

3) Խաղողից ստացված չամիչի զանգվածը կազմում է այդ խաղողի

զանգվածի 20 %-ը։ Ինչքա՞ն խաղող պետք է վերցնել 5 կգ չամիչ

ստանալու համար։

20%-5

100%-x

X=100×5\20=25

Рубрика: Uncategorized

Մաթեմատիկա

Լրացուցիչ(տանը)

5) Լուծե՛ք հավասարումը.

 

6) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 2 ⋅ (x + 3) = 6 – x=  

2x +6=6-x

2x + x=6-6

3x=0

x=0:3

x=0

բ) 7 ⋅ (3 – x) + 4 ⋅ (x + 2) = 8

21-7x+4x+8=8

29-3x=8

-3x=8-29

-3x=-21

-x=-21:3

x= -7

x=7

գ) 3 ⋅ (4 – x) = 2x + 1,

12-3x=2x+1

-3x-2x-1-12

-5x= -11

x= 11\5

 

դ) 5 ⋅ (x – 9) + 6 ⋅ (2 – x) = 1:

5x-45+12-6x=1

-x-33=1

-x=1+33

-x= 34

x=34

7) Գտե՛ք անհավասարման լուծումը.

ա) 2 < 4 < 8,

բ) 0 < 5 < 10,

գ) –7 < 0 < 12,

դ) –2 < 2 < 3:

Рубрика: Uncategorized

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x – 832 = 174,

x=1006

բ) 1405 – x = 108,

x=1297

գ) x+ 818 = 896,

x=78

դ) x – 303 = 27,

x=330

ե) 84 + x = 124,

x=40

զ) 2003 + x= 4561։

x=2558

2) Հավասարման արմա՞տն է արդյոք 3 թիվը.

ա) 3 – 3 = 0

բ) 5 – 5 = 0

գ) 7 – 7 = 0

դ) 3 – 3 = 0

ե) 2 ⋅ 3 = 6

զ) 0 = 6 – 6

3) Կազմե՛ք հավասարում և լուծե՛ք այն.

ա) x թվին գումարել են 4 և ստացել են 19:

x= 15

բ) x թվից հանել են 10 և ստացել են 7:

x=17

գ) 35-ից հանել են x թիվը և ստացել են 5:

x=30

դ) 11-ին գումարել են x թիվը և ստացել են 25:

x=14

4) Բավարարո՞ւմ է արդյոք 2 թիվը տրված անհավասարմանը.

ա) 2 < 3,

բ) 2> 4,

գ) 52> 0,

դ) 2x< 3 :

Ոչ չի բավարարի 2 թիվը: