Рубрика: Ռուսերեն, Uncategorized

Домашная задания

 Домашнее задание: Подготовится к пересказу текста » Рассказ о горячем и холодном сердце», напишите, что, по-вашему, сделает человек с горячим сердцем и человек с холодным сердцем.

 Человек с горячим сердцем : заботиться о животных,помогает пожилым людям…….

Горячие сердечные люди всегда помогают животным. У теплого сердца может быть только человек, который помогает бедным людям от благотворительности. Горячее сердце означает, что вы помогаете уличным собакам и помгает бедным людам.

 Человек с холодным сердцем: равнодушно смотрит на дерущихся мальчишек, никогда не накормит бездомных собак и кошек……

Холодное сердце — это люди, которые не помогают кошкам и собакам, не хотят они помагать бедными людям. Холодные сердца людей, которые игнорируют нуждающихся, отправляются на работу. Люди, у которых холодное сердце, называют их просто бессвязными людьми

Рубрика: Uncategorized

Նահապետ Քուչակ հայերեններ

Ա՛մ քանի՞ դու զիս պիտ էրես..

Կարմի՛ր ու ճերմակ երես,
ա՛մ քանի՞ դու զիս պիտ էրես.
Քանի որ մէջլիս նըստիս,
ուներովդ հետ ինձ զըրուցես.
Կոճկեկդ այլ արձակ այնես,
ու ճերմա՛կ ծոցըդ ցըցընես.
Կու վախեմ` թողուս, ելլես,
ու ծոցէդ մահրում մընամ ես:

 

«Սէրըն որ դրամով լինի«

Երէկ ցորեկով բարով
տանէին մէկ եար մի ճորով.
Ըզնա ճորով է տարած,
կամ խաբած է զինք դըրամով:
Սէրըն որ դրամով լինի,
զինք էրել պիտի կըրակով.
Սէրըն խընծորով պիտի,
ու դրամ-դրամ շէքերով:

Рубрика: Uncategorized

Լրացուցիչ տանը

Լրացուցիչ(տանը)

4) Հաշվե՛ք.

english

ա) 30*7=210

210+6=216

+216\7 x +23\8= 4968\56

2*8=16

16+7=23

+23\8

բ)  1*5=5

5+4=9

-9\5 x -59\7= 531\35

8 x 7=56

56+3=59

-59\7

գ)  6*10=60

60+3=63

— 63\10 x -61\25= 3843\250

2 x 25 = 50 

50+11=61

-61\25

դ)  4 * 7 =28

-28+ -6= -34

-34\7 x + 8\9= 272\63

ե)

3*4=12

12+3=-15

-15\4 * 491\100= 7365\400

4*100=400

400+91= 491\100

զ) 9*9=81

81+4=85

85\9*134\15= 11390\135

8*15=120

120+14=134\15

5) Հաշվե՛ք

)ենգլիշ թ

Ա) -7\8 x  16\5=- 112\40

Բ) + 4\15 x -25 \2 = +100\30

Գ) 4*4=16

16+3=19

19\4* 10\19= 190\76

1*10=10

10+9=19

Դ) -11×7=-77

-77+-4=-81

-81\7* 14\341=1134\2387

24*14=336

336+5=341

341\14

Ե) 17*8=136

136+3=139

139\8*-16\263=2224\2104

-16 x+16=256

-256=-7=-263\16

Զ)  +113 * 5=565

565+2=567

567\5*100\63=-56700\315

6) Համեմատման ի՞նչ նշան պետք է դնել աստղանիշի փոխարեն,

որպեսզի ստացվի ճիշտ համեմատում.

ենգլիշ է

ա)<

բ)>

գ)<

դ)=

ե)=

զ)>

Рубрика: Uncategorized

Առաջադրանքներ(դասարանում)

 

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Հաշվե՛ք.

anuliknnnn.png

ա) -68\84

բ) -200\320

գ) +150\513

դ) +106\45

ե)  — 18\90

զ) -391\200

 

2) Հաշվե՛ք.

bwheghbbhbdhhdhfehhueuhfe

 

3) Համեմատման ի՞նչ նշան պետք է դնել աստղանիշի փոխարեն,

որպեսզի ստացվի ճիշտ համեմատում.

anulik nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaayyyyyyyyyyyyyy

ա)<

բ)>

գ)>

դ)=

ե)>

զ)>

 

Рубрика: Պատմություն

ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-23.03

 1. Պատմեք Արտաշես Ա-ի գործունեության մասին;

Արտաշես Ա-ն ստեղծեց իր անունով Արտաշատ քաղաքը և այնտեղ նա կառուցեց Հայոց աշխարհի հովնավոր Անահիտի տաճարը: Արտաշես Ա-ն կարևոր նշանակություն է ունեցել հողային հարաբերությունների կարգավորման մեջ: Նա այնպես արեց, որ աղքատ մարդկանցից հանկարծ հարուստները տարածք չգրավեն և որ աղքատները  նույնպես հարստանան: Պետության կառավարումը բարելավելու նպատակով Արտաշեսը թագավորությունը բաժանեց 120 վարչական շրջանի:

 1. Բնութագրեք Արտաշես Մեծին

Արտաշես I-ինը շատ ջանք թափող մարդ էր, նա իր ժողովրդի համար ռազմական գործի վերակառուցման ուղղությամբ էր մտածում, այլ ոչ թե պատերազմների մասին, նա ստեղծեց մարտունակ, կանոնավոր ու լավ զինված բանակ: Արտաշես I-ինը Արտաշատում կառուցեց հովանավոր Անահիտ աստվածուհու տաճարը: Այնտեղ կանգնեցվեցին Արտաշեսի նախնիները: Տաճարները նաև կառուցվել են Հայաստանի մյուս քաղաքներում: Նաև դրեցին Զևսի, Հերակլեսի, Ապոլոնի, Աթենասի, Ափրոդիտեի և հունական այլ աստվածների արձանները: 

 1. Թվակեք Արտաշեսյան Հայքի հզորացման պատճառները;

Արտաշեսը տարբեր բարելավումներ է կատարել ինչի շնորհիվ էլ հզոր, կանոնավոր և մարտունակ բանակ է ունեցել: Արտաշեսը բազմաթիվ նվաճումներ է ունեցել դրա համար էլ կարողացել է հզոր քաղաք կառուցել: Նա ոչ միայն լավ թագավոր է եղել, այլև սիրել է իր ժողովրդին:

 1. Համեմատեք Ալեքսանդր Մակեդոնացուն և Արտաշես Աշխարհակալին:

Տարբերություններ և նմանություններ

Արտաշես Ա-ն մտածում էր իր ժողովրդի մասին մտածելով, որ այնտեղ աղքատ մարդիկ կային: Ալեքսանդր Մակեդոնացին միայն մտածում էր իր թագավորության մասին, չմտածելով, որ իր քաղաքում աղքատ մարդիկ էլ կան:

Ալեքսանդր Մակեդոնացին շատ էր սիրում ունենալ լիքը տարածքներ, իսկ Արտաշես Ա-ն իր ունեցածով բավարարվում էր: 

Ալեքսանդր Մակեդոնացին և Արտաշես Ա-ն նման են մի պատճառով, որովհետև երկուսնել թագավոր են և երկուսնել տարբեր հզորություններ ունեն:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 76-84

Արտաշեսյան արքայատոհմի հաստատումը: Արտաշես Ա

Արտաշես Ա-ի բարենորոգումները

Рубрика: English

Easter Bunny

Easter Bunny

Easter Bunny Postcard 1907The Easter Bunny (also called Easter Hare or Spring Bunny) is a character who brings baskets filled with colored eggs, candy and sometimes also toys to the homes of children on the night before Easter. It is depicted as a rabbit sometimes with clothes. When Easter Bunny brings the gifts, it will either put the baskets in a designated place or hide them somewhere in the house or garden for the children to find when they wake up in the morning.

Like Santa Claus, Easter Bunny brings gifts to children on the night before the holiday. Easter Bunny and the eggs symbolize fertility. Since birds lay eggs and rabbits and hares give birth to large litters in the early spring, these became symbols of the rising fertility of the earth and were adopted by early Christians as a symbol of the resurrection of Jesus.

Source: Wikipedia

Comprehension:

 1. Easter Bunny brings gifts in a bag.
  False — b (in baskets)
 2. The custom of Easter Bunny is very much like that of Santa Claus.
  True — a (like Santa Claus, Easter Bunny brings gifts to children)
 3. Easter Bunny brings gifts on Easter Day.
  False — b (on the night before the holiday)
 4. Easter Bunny and the eggs are fertility symbols.
  True — a( they became symbols of the rising fertility of the earth)
Рубрика: Uncategorized

Լրացուցիչ(տանը)

Լրացուցիչ(տանը)

4) Համեմատության միջին անդամները 18-ը և 10-ն են։ Որո՞նք կարող

են լինել համեմատության եզրային անդամները։ Բերե՛ք օրինակներ:

5) Ո՞ր թիվը պետք է վերցնել որպես բաժանելի, որպեսզի ցանկացած

բաժանարարի դեպքում ստացվի միևնույն քանորդը։

Պատ. 0

6) Նավակը մի նավակայանից մյուսն է հասել կես ժամում՝

ընթանալով 1200 մ/ր արագությամբ։ Վերադառնալիս նա ծախսել

է 20 ր-ով ավելի։ Նավակի արագությունը վերադառնալիս

որքանո՞վ է փոքր եղել։

t=30ր

v=1200մ\ր

s=t*v

s=1200×30=36000

s=36000

t=50ր

s=36000

v= s:t

v=36000:50

v=720մ\ր

1200-720=480 մ\ր

7) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (35 – 17) – 20=  -2

դ) (29 – 64) + 23= -12

է) (–39 –21) + 11= -49

բ) (–43 – 14) – 32=-89

ե) (–30 – 21) + 56=4

ը) (16 – 33) – 50=-67

գ) (–74 + 27) – 15= -62

զ) (81 – 45) – 6= 30

թ) (–18 + 6) – 39= -51