Рубрика: Uncategorized

Հնչում են օրերը

Բոսոր-Դեղնին տվող կարմիր, ծիրանագույն:

Ղողանջ- Մետաղյա կամ ապակյա առարկայի թրթռուն ձայն

Հրե- հրեղեն

Հրկեզ- կիզիչ ջերմություն

Գալիք-Հետագայում լինելու՝ կատարվելու դեպք՝ իրողություն

  • Օրերը կարմիր ու բոսոր — նկարագրիր օրեր (ժամանակներ), որ համապատասխանեն այս արտահայտությանը: Կարդա բանաստեղծությունն այնքան, մինչև զգաս տողերի ռիթմը: Ի՞նչ տրամադրություն կա այնտեղ:

 

  • Ստեղծագործական աշխատանք — ,,Հնչում են օրերը, կանչում են,,  ,,Սիրտս զնգում է,,  ,,Կրակ կա սրտիս մեջ,,  (ընտրիր վերնագրերից մեկը):

Սիրտս զնգում է

Մարդու սիրտը զնգզնգում է տարբեր պատճառներից: Հուզմունք կամ վախ զգալուց կարող է զնգզնգալ մարդու սիրտը: Իմ սիրտը հաճախ զնգզնգում է ուրախությունից: Նաև երբ ես ինչոր վտանգի զգացողություն ունեմ: Շուտով հայրիկս վերադառնալու է ԱՄՆ-ից, և այդ սպասումից իմ սիրտն արդեն զնգզնգում է:  Հաճելի է, երբ քո սիրտը զնգզնգում է դրական, ուրախալի լուրերից:

Рубрика: Uncategorized

Առաջադրանքներ (տանը)

Առաջադրանքներ (տանը)

Խնդիր 1: Հաշվել 3-ին բազմապատիկ բնական թվերի քանակը, որոնք փոքր են 100-ից:

Պատ. 33

Խնդիր 2: Ունենք (1,1,1) թվերը: Ամեն քայլին կարելի է կամայական երկուսին գումարել 1: Հնարավո՞ր է արդյոք որոշակի քայլերի հաջորդականությամբ ստանալ (2018,2018,2018) եռյակը:

Այո հնարավոր չէ:

Խնդիր 3: Հաշվել 100-ից փոքր այն բնական թվերի քանակը, որոնք 5-ի բաժանելիս մնացորդում ստացվում է  1 :

Պատ. 19 հատ

Рубрика: Uncategorized

Երկրորդ տարբերակ

Երկրորդ տարբերակ

1) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x+21=4-3x,

ա) x+21=4-3x,

4*x=4-21

x=17/4

4-21=0

բ) 3 ⋅ (4 – x) = 2x + 1:

12-3x=2x+1

-3x-2x-1-12

-5x= -11

x= 11\5

2) ABC եռանկյան պարագիծը 57 սմ է, AB կողմի երկարությունը՝

26 սմ, AC-ինը՝ 10 սմ։ Որքա՞ն է BC կողմի երկարությունը։

AB=26սմ                                              Լուծում

AC=10 սմ                                              26+10=36

BC=?                                                    57-36=21 սմ

 

 

Պատ. BC 21 սմ

3) Կազմե՛ք կոնյունկցիա հետևյալ երկու ասույթներից.

  1. Շենքը բազմահարկ է։
  2. Շենքը շքեղ է։

Շենքը և բազմահարկ է և շքեղ: