Рубрика: Աշխարհագրություն, Uncategorized

Աշխարհագրություն

Դասի հղումը 

 1. Որո՞նք են տնտեսության զարգացման նախադրյալները

Համաշխարհային շուկա, համաշխարհային երկաթուղային և ծովային տրանպորտ, մեքենայական արտադրություն։ Տնտեսության զարգացման նախադրյալներից են նաև  բնական ռեսուրսները, և բարենպաստ պայմանները:

Նշեք 5 երկիր որտեղ տնտեսության առաջատար ճյուղը

ա) գյուղատնտեսությունն է

World_map_blank 1.png

բ) արդյունաբերությունն է

World_map_blank 1 (1)
գ) սպասարկման ոլորտն է

World_map_blank 1 (2)

 1. Ի՞նչ ազդեցություն  ունի բնակչության սեռատարիքային կազմը տնտեսության զարգացման վրա:

 

 1. Ի՞նչ ազդեցություն ունեն երկրի բնական պայմաններն ու ռեսուրսները երկրի տնտեսության զարգացման վրա. բերել օրինակներ:

 

 1. Ի՞նչ ազդեցություն ունի հարևան երկրների ազդեցությունը երկրի տնտեսության զարգացման վրա. բերել օրինակներ:
Рубрика: Պատմություն, Uncategorized

Պատմություն

Նոյեմբերի 26-30

1. Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու՝
-«Հայկական մշակույթը 5-9-րդ դարերում» թեման.

ա/ Մեսրոպ Մաշտոցը և Հայոց գրերի գյուտը /էջ 66-70/
բ/ Ոսկեդարյան գրականություն /էջ 71-76/
գ/ Ճարտարապետություն և Արվեստ /էջ 77-81/-/բանավոր, դասագիրք/.

Առաջադրանքներ.
1. Ինչու՞ 4-րդ դարի վերջում հրատապ խնդիր դարձավ մայրենի գիր ու գրականություն ունենալու հարցը: Փորձե՛ք հիմնավորել:

 
2. Ներկայացրե՛ք «Պատմագրություն» բնագավառի ձեռքբերումները: Առանձնացրե՛ք Մովսես Խորենացուն և նրա «Հայոց պատմություն»-ը:
3. Ներկայացրե՛ք վաղմիջնադարյան Հայաստանի Արվեստի՝ ձեր նախընտրած ճյուղը /գրավոր/.

Տաթևի վանք

Տաթևի վանքը IX դարի պատմական հուշարձան է, հայ ճարտարապետության բացառիկ նմուշ, հնագույն հոգևոր կենտրոններից մեկը, ինչպես նաև միջնադարյան Հայաստանի ամենամեծ համալսարանը: Վանքի վերականգնումը, վանական կյանքի վերածնունդը և վանքի կրթական նշանակության վերականգնումը «Տաթևի Վերածնունդ» նախագծի հիմնական նպատակներից է, որի մի մասն է կազմում նաև «ՏաԹևեր» ճոպանուղին:

Рубрика: Երկրաչափություն, Uncategorized

Կռուցման խնդիրներ

c_un_lin.jpg

 

«Մխիթար Սեբաստացի » կրթահամալիր
Մասնակիցներ՝ 7-րդ դասարանի սովորողներ
Տևողությունը՝ դեկտեմբեր-հունվար
Նախագծի հեղինակ` Մենուա Հարությունյան

 

 

 

Նախագծի նպատակը՝

 • Դիտարկելու ենք  հիմնական կառուցուման խնդիրները․
1. Տրված ճառագայթի վրա սկզբնակետից տեղադրել տրված հատվածին հավասար հատված:
2. Կառուցել տրված անկյանը հավասար անկյան:
3. Կառուցել անկյան կիսորդը:
4. Կառուցել փոխուղղահայաց ուղիղներ:
5. Կառուցել հատվածի միջնակետը:
6․Կառուցել եռանկյուն տրված երեք տարրերով։
Ակընկալվող արդյունքները՝
 • Ուսումնասիրել վերը նշված կառուցման խնդիրները։
 • GeoGebra ծրագրի օգնությամբ լուծել տրված խնդիրները ։
 • Ստեղծել տեսադաս և հրապարակել բլոգներում,իսկ լավագույն աշխատանքները ենթակայքում և կայքում։

Տեսական մաս

1. Տրված ճառագայթի վրա սկզբնակետից տեղադրել տրված հատվածին հավասար հատված:
 
 
Dotais_nogrieznis.png
Պարզ է, որ այս եղանակով մենք ստանում ենք տրվածին հավասար հատված: Ըստ սահմանման՝ շրջանագիծը բաղկացած է կետերից, որոնք գտնվում են որոշ կետից (շրջանագծի կենտրոն) միևնույն հեռավորության (շառավիղ) վրա:
Եթե կենտրոնը ճառագայթի C սկզբնակետն է, իսկ շառավիղը տրված AB հատվածը, ապա շրջանագծի և ճառագայթի հատման D կետը հենց տրված AB հատվածին հավասար CD հատվածի ծայրակետն է:
2. Տրված անկյանը հավասար անկյան կառուցումը:
 
Dotais_lenkis.png
Ապացուցենք, որ կառուցված ECD անկյունը, իրոք, հավասար է տրված AOB անկյանը:
Կառուցենք ճառագայթի սկզբնակետում գտնվող C կենտրոնով շրջանագիծ, որի շառավիղը հավասար է O կենտրոնով շրջանագծի շառավղին: Ապա՝ CD=OB:
Եթե մենք կառուցել ենք D կենտրոնով և BA-ին հավասար շառավղով շրջանագիծ, ապա այն հատում է նախորդ շրջանագիծը E կետում, ընդ որում՝ BA=DE:
Տանենք CE ճառագայթը: Ակնհայտ է, որ OA=CE:
Հետևաբար, ըստ եռանկյունների հավասարության երրորդ հայտանիշի` AOB և ECD եռանկյունները հավասար են: Ուրեմն հավասար են նաև դրանց համապատասխան անկյունները, մասնավորապես՝ ECD անկյունը հավասար է տրված AOBանկյանը:
3. Անկյան կիսորդի կառուցումը:
 
 
Bisektrise.png
Որպեսզի համոզվենք, որ OC-ն իրոք բաժանում է AOB անկյունը հավասար մասերի, բավական է դիտարկել AOC և BOCեռանկյունները:
OA=OB որպես նույն շրջանագծի շառավիղներ, իսկ AC=BC՝ քանի որ կառուցման ընթացքում, երկու շրջանագծերի համար մենք ընտրեցինք նույն շառավիղները:
OC կողմը ընդհանուր է:
Այդ եռանկյունները հավասար են՝ ըստ եռանկյունների հավասարության երրորդ հայտանիշի:
Հետևաբար, դրանց համապատասխան անկյունները հավասար են:
Այսպիսով, AOC-ն և BOC-ն մեկ անկյան երկու հավասար մասեր են, ինչը նշանակում է, որ OC ճառագայթը, իրոք, անկյունը բաժանում է երկու հավասար մասերի:
4. Փոխուղղահայաց ուղիղների կառուցումը:
 
 
Perp_taisne.png
Ինչո՞ւ է DE-ն ուղղահայաց BC-ին:
AB=AC՝ այդպես են այդ կետերը վերցրել կառուցման ընթացքում:
BD=CD՝ քանի որ մենք երկու շրջանագծերը կառուցեցինք նույն շառավղով:
Հետևաբար, DA-ն և EA-ն ADB և AEB հավասարասրուն եռանկյունների հիմքերի միջնագծերն են:
Հավասարասրուն եռանկյան միջնագիծը նաև նրա բարձրությունն է, ուրեմն, ուղղահայաց է հիմքին:
5. Հատվածի միջնակետի կառուցումը:
 
Viduspunkts.png
Այս կառուցումը համընկնում է փոխուղղահայաց ուղիղների կառուցման հետ: Արդեն ապացուցված է, որ DC-ն կամ EC-ն բաժանում են AB հատվածը երկու հավասար մասերի: Ուրեմն, C կետը AB հատվածի միջնակետն է։
6․Եռանկյան կառուցումն ըստ երեք տարրերի
Օգտագործելով դիտարկված խնդիրները և եռանկյան տրված տարրերը` կարելի է կառուցել տրվածին հավասար եռանկյուն:
Օրինակ
Եռանկյան կառուցումն՝ ըստ տրված երկու կողմերի և նրանցով կազմված անկյան:
 
Տրված են երկու հատվածներ՝ a և b, որոնք հավասար են տրված եռանկյան կողմերին և 1-ը, որը հավասար է տրված եռանկյան կողմերով կազմված անկյանը: Պահանջվում է կառուցել եռանկյուն, որի տարրերը հավասար են տրված հատվածներին և անկյանը:
Trijst_konstr1.png
1. Տանել ուղիղ:
2. Ուղղի վրա A կետից տեղադրել հատված, որը հավասար է տրված a հատվածին:
3. Կառուցել տրված 1 անկյանը հավասար անկյուն (անկյան գագաթը պետք է լինի A կետը, և անկյան մի կողմը պետք է ընկած լինի ուղղի վրա):
4. Անկյան մյուս կողմի վրա տեղադրել տրված b հատվածին հավասար հատված:
5. Միացնել հատվածների ծայրակետերը:
Եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշի հիման վրա եզրակացնում ենք, որ կառուցված եռանկյունը հավասար է տրված եռանկյանը:
Օրինակ
Եռանկյան կառուցումը ըստ կողմի և նրան առընթեր երկու անկյունների:
 
Տրված է a հատվածը և երկու անկյուններ՝ 1 և 2, որոնք հավասար են տրված եռանկյան կողմին առընթեր անկյուններին: Պահանջվում է կառուցել եռանկյուն, որի տարրերը հավասար են տրված հատվածին և անկյուններին:
Trijst_konstr2.png
1. Տանել ուղիղ:
2. Ուղղի վրա A կետից տեղադրել տրված a հատվածին հավասար հատված և B-ով նշանակել հատվածի մյուս ծայրակետը:
3. Կառուցել տրված 1 անկյանը հավասար անկյուն (անկյան գագաթը պետք է լինի A կետը, և անկյան մի կողմը պետք է ընկած լինի ուղղի վրա):
4. Կառուցել տրված 2 անկյանը հավասար անկյուն (անկյան գագաթը պետք է լինի B կետը, և անկյան մի կողմը պետք է ընկած լինի ուղղի վրա):
5. Անկյունների մյուս կողմերի հատման կետը կլինի պահանջվող եռանկյան երրորդ գագաթը:
Եռանկյունների հավասարության երկրորդ հայտանիշի հիման վրա եզրակացնում ենք, որ կառուցված եռանկյունը հավասար է տրված եռանկյանը:
Օրինակ
Եռանկյան կառուցումն` ըստ երեք կողմերի
Տրված են երեք հատվածներ՝ a,b և c, որոնք հավասար են տրված եռանկյան երեք կողմերին: Պահանջվում է կառուցել եռանկյուն, որի կողմերը հավասար են տրված հատվածներին:
Այս դեպքում, մինչև կառուցումը պետք է համոզվել, որ տրված կողմերով եռանկյուն գոյություն ունի: Դա կարելի է անել՝ ստուգելով եռանկյան անհավասարությունը (յուրաքանչյուր հատվածի երկարությունը պետք է փոքր լինի մյուս երկուսի գումարից):
Եթե այո, ապա՝
Trijst_konstr3.png
1. Տանել ուղիղ:
2. Ուղղի վրա A կետից տեղադրել տրված a հատվածին հավասար հատված և B-ով նշանակել հատվածի մյուս ծայրակետը:

3. Տանել A կենտրոնով և b հատվածին հավասար շառավղով շրջանագիծ:

4. Տանել B կենտրոնով և c հատվածին հավասար շառավղով շրջանագիծ:
5. Շրջանագծերի հատման կետը կլինի պահանջվող եռանկյան երրորդ գագաթը:
Եռանկյունների հավասարության երրորդ հայտանիշի հիման վրա եզրակացնում ենք, որ կառուցված եռանկյունը հավասար է տրված կողմերով եռանկյանը:

Читать далее «Կռուցման խնդիրներ»

Рубрика: Առողջագիտություն, Uncategorized

Թոքախտ

Մենք հաճախ ենք հիվանդանում: Աշխարհում կան տարբեր հիվանդություններ, որոնցից մեկը հենց թոքախտն է: Հիմա ես կասեմ տարբերակներ, որոնցով դուք կհասկանաք հիվանդ եք թոքախտով թե ոչ: Եթե դուք հաճախ եք քրտնում նկատում եք ձեզ մոտ քաշի նվազեցում, անդադար հազում եք 3 շաբաթ և ավել և հազելիս խորխի հետ արյուն է գալիս ապա դուք թոքախտով հիվանդ եք: Թոքախտից պաշտանվելու տարբերակները շատ չեն: Առաջինը պետք է միշտ օդափոխեք ձեր սենյակը, շփվեք ամենաշատը 2 մետր հեռավորության վրա: Նաև կա մեկ տարբերակ դա դիմակով գնալ դպրոցն է, բայց մենք պետք է դիմակը փոխենք 2 ժամը մեկ։ Читать далее «Թոքախտ»

Рубрика: Ռուսերեն, Uncategorized

Сосуд жизни

Притча «Сосуд жизни»

Как-то один мудрец, стоя перед своими учениками, сделал следующее. Он взял большой стеклянный сосуд и наполнил его до краев большими камнями. Проделав это, он спросил у своих учеников, полон ли сосуд. Все подтвердили, что он полон.

Тогда мудрец взял мешочек с горохом, высыпал его в сосуд и несколько раз легонько встряхнул его. Горох начал заполнять пространство между камнями… Горошинки раскатились в свободные промежутки и заполнили их. После чего мудрец снова спросил учеников, полон ли сосуд теперь. Они снова подтвердили очевидное – полон.

И, наконец, мудрец взял мешочек с песком и высыпал его в сосуд. Спустя какое-то время в банке не осталось свободного пространства, песок заполнил оставшиеся промежутки в сосуде.

— Вот теперь банка полна, — обратился мудрец к ученикам, — и я хотел бы, чтобы вы смогли распознать в этом сосуде свою жизнь…

— Сосуд – это ваша жизнь, крупные камни олицетворяют самые важные вещи в вашей жизни: вашу семью, вашего любимого человека, ваших детей, — все то, что имеет для вас огромное значение. Это те вещи, которые, даже не будь всего остального, смогут наполнить вашу жизнь.

— Горох – это те вещи, которые не так значимы для вас, это может быть ваша работа, ваша машина, красивая одежда и прочее.

— Песок символизирует жизненные мелочи, повседневную суету. Это все самое мелкое и незначительное в вашей жизни, все те мелкие проблемы, которые сопровождают вас на протяжении всей вашей жизни.

— Если же вы наполните ваш сосуд вначале песком, то в нем не останется уже места для более крупных камней и даже для гороха. Так и в жизни: если вы всю вашу энергию израсходуете на мелкие вещи, то для больших свершений уже ничего не останется. Поэтому обращайте внимание, прежде всего, на важное: находите время на своих родных и близких, следите за своим здоровьем. И у вас останется еще достаточно времени и сил для работы, для дома, для увлечений и всего остального. Следите за вашими большими камнями – только они имеют цену. Все остальное – лишь песок. Никогда не позволяйте различного рода мелочам заполнять вашу жизнь, закрывая вам глаза на более важные вещи.

Вопросы для обсуждения:

— Чему, на ваш взгляд, учит эта притча?

Эта притча учит меня всегда быть со своей семьей и друзьями. Я поняла, что не должен уделять внимание мелочам.

— Что в вашем понимании ассоциируется с камнями, горохом, песком?

— Как вы заполняете свой «сосуд жизни»?

В моей жизненной <<сосуде>> я наполняю радость, танцы, песни и новые интересные факты.

 

Домашнее задание:

 Как вы думаете, каждый человек может стать мудрым? Ответ обоснуйте письменно в блогах

На мой взгляд, нет мудрецов. Они просто много читают и рассказывают всем, чтобы люди поняли, что их рассказчик не означает другого обычного человека.Человек будет мудр только тогда, когда он добр и умен своей душой․

Рубрика: Գրականություն, Uncategorized

Թռչունների հեքիաթը

Կարել Չապեկ — 1890-1938թթ.

Գիտական ֆանտաստիկա, երգիծանք

Թռչունների հեքիաթը

 • Առանձնացրեք ապրելու, կյանքը կառուցելու երկու ճանապարհները պատմվածքից:

Առաջին ճանապարհը դա այն է երբ դու սիրում ես քո հայրենիքը և չես լքի այն երբեք: Երկրորդ ճանապարհը դա այն է, երբ դու չես սիրում քո հայրենիքը և լքում ես քո ծննդավայրը:

 • Մեր շրջապատում ո՞ր տեսակն է ավելի շատ հանդիպում ձեզ:

Ինձ հանդիպում է երկրորդ տարբերակը, որովհետև հիմա Հայաստանի 60% արտերկրում է և եթե այսպես շարունակվի Հայաստանում մարդ չի մնա, դրա համար պետք է պայքարես և մնաս քո հայրենիոում:

 • Իսկ ո՞ր տարբերակն է ավելի արդյունավետ. հիմնավորիր: Քո ընտանիքը ո՞ր ճանապարհով է գնում:

Իմ կարծիքով ավելի արդյունավետ է մնաս քո հայրենիքում և ապրես մինչև կյանքիդ վերջին օրերը այնտեղ մնաս: Իմ ընտանիքը շատ է ճամփորդում, բայց ես չեմ լքում իմ հայրենիքը, փոխարենը գնում եմ Հայաստանի տեսարժան վայրերից մի տեղ:

 • Բողոքելու փոխարեն … (ստեղծագործական աշխատանք):

Բողոքելու փոխարեն….

Բողոքելու փոխարեն մարդիկ կարող են ոչ թե նկատել սխալը և բողոքել, այլ նրանք կարող են իրենք ուղղել այդ սխալը: Չնայած որ ես ինքս բողոքում եմ, երբ ինչ որ սխալ բան եմ նկատում, իսկ եթե ինքս եմ անում այդ սխալը և հետո եմ նկատում, ապա առանց բողոքելու հանգիստ ուղղում եմ այդ սխալը:

Рубрика: Uncategorized

Տրամաբանություն

 1. Հարցականի փոխարեն գրիր մաթեմատիկական նշաններ այնպես, որ ստացվի ճիշտ հավասարություն.  18 x 12 : 4 + 5 = 59

2. Հարցականի փոխարեն ի՞նչ պետք է գրվի. օրինաչափություն կա, գտիր օրինաչափությունը:

8080 = 6
1357 = 0
2022 = 1
1999 = 3
6666 = 4

3. Քանի՞ եռանկյուն կա

Count triangles mind teaser

4. Ո՞ր գիծն է ավելի երկար:

11

Պատ.` Իրար հավասար են

5.Քանի՞ անգամ է աշխարհի ամենաբարձրահասակ մարդը երկար ամենացածրահասակ մարդուց:  Անհրաժեշտ ինֆորմացիայի համար Google – ին խնդրի քեզ կօգնի:

 

6. Քանի՞ անգամ է Յուրի Վարդանյանի բարձրացրած ամենածանր ծանրաձողը ավելի ծանր Սերգո Համբարձումյանի բարձրացրած ամենածանր ծանրաձողից:  Անհրաժեշտ ինֆորմացիայի համար Google – ին խնդրի քեզ կօգնի:

7. Քանի՞ անգամ է Մեծ Հայքի տարածքը ավելի մեծ, քան Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի ու Ջավախքի տարածքների գումարը:  Անհրաժեշտ ինֆորմացիայի համար Google – ին խնդրի քեզ կօգնի:

8. Պուճուր կարմիր գնդակը խորանարդի մեջ է, թե՞ դուրսը:

11

Պատ. դրսում

Անգլերեն լեզվով հանելուկներ

Once you have me, you are eager to share me.  When you share me, you stop having me. What am I?

Պատ.`Գաղտնիք

What can be broken without even being held?

Պատ.` Խոստում

Рубрика: English

Close friends

Use the new phrases and expressions in your own sentences

 • close friend: a very good friend.
 • enjoy each other’s company: to like spending time with each other.
 • fair-weather friend: someone who is your friend only when you are cheerful and successful.
 • friends are like second family: that is to say your friends love you and make you feel comfortable.
 • get in touch with somebody: to contact somebody.
 • near and dear to someone: very important to someone.
 • shoulder to cry on: someone who is always ready to listen to your problems.
 • to be well-matched: to be similar to somebody in interests.
 • to have a lot in common: to have similar interests.
 • to fall for someone (to fall in love with someone): to start loving somebody.
 • to break up: to end a relationship.
 • to see eye to eye: to agree.

 

I have 2 close friends. The first is Ellen and the second is Gayane. I love to spend time with them. I like to meet other people and communicate with them. My two friends are ready to hear all of my problems, even though I do not tell my friends about it. We have three common things.

Рубрика: Քիմիա, Uncategorized

Մաքուր նյութեր և խառնուրդներ

Մաքուր նյութեր և խառնուրդներ:Համասեռ և անհամասեռխառնուրդներ

:Քիմիայում «նյութ» բառը գործածում են մաքուր նյութ իմաստով:Իրականում հաճախ հանդիպում են ոչ թե առանձին մաքուր նյութեր,այլ նյութերի խառնուրդներ` օդ, բնական ջրեր, կաթ և այլն:

Մաքուր են համարվում այն նյութերը, որոնք կազմված են միատեսակկառուց- վածքային մասնիկներից (մոլեկուլ, ատոմ, իոն):

Եթե նյութը մաքուր է, ապա նրա ֆիզիկական և քիմիականհատկությունները հաստատուն են:

Հատկությունների հաստատունությունը նյութի մաքրությանհատկանիշն է:

Խառնուրդները պարունակում են երկու կամ ավելի նյութերիկառուցվածքային

մասնիկներ (մոլեկուլ, ատոմ, իոն):

                                                      ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹ

 ՄԱՔՈՒՐ ՆՅՈՒԹ`որոնք այլ խառնուրդներ չեն պարունակում և օժտված են խիստ որոշակի բաղադրությամբ,հատկություններով և կառուցվածքով :

ԽԱՌՆՈՒՐԴ`երկու և ավելի նյութերի համակցություններ են,որտեղ նյութերը պահպանում են իրենց հատկությունները Խառնուրդի  բաղադրամասերը միմյանցից կարելի է բաժանել այս կամ այն ֆիզիկական  եղանակով:Խառնուրդները լինում են համասեռ և անհամասեռ:

                                                                                             Համասեռ խառնուրդներում հնարավոր չէ տարբերել խառնուրդառաջացնող նյութերը, նույնիսկ մանրադիտակով: Օրինակ՝ շաքարիկամ աղի ջրային լուծույթը: Համասեռ խառնուրդներում նյութըմանրանում է մինչև առանձին մասնիկներ: Օրինակ՝շաքարիլուծույթում շաքարի մոլեկուլները հավասարաչափ բաշխվում են ջրիմոլեկուլների:Օդը թթվածին, ազոտ և ածխածնի (IV) օքսիդ գազերիհամասեռ խառնուրդ է, որում O2, N2 և CO2 գազերը փոխադարձհավասարաչափ բաշխվում են միջմոլեկուլային տարածություններում:Բենզինը մի քանի հեղուկների համասեռ խառնուրդ է:

 

Անհամասեռ խառնուրդներում բաղադրիչները տեսանելի են անզենաչքով կամ սովորական օպտիկական մանրադիտակով: Օդը, հողը,ծովի ջուրը, քարերը և բնության մեջ առկա գրեթե բոլոր նյութերըխառնուրդներ են Անհամասեռ խառնուրդները կարող են տարբերբաղադրություններ ունենալ.

1) պինդ նյութ-հեղուկ, օրինակ` կավը ջրի հետ` պղտոր ջուրը,

2) պինդ նյութ-գազ, օրինակ`ծուխը, փոշին,

3) հեղուկ-հեղուկ, օրինակ` յուղը ջրի հետ:

 

Հարցեր և վարժություններ

 1. Ո՞րնյութերի խառնուրդներն են համասեռ.

ա) կավճի ու ջրի, բ) սպիրտի և ջրի (օղի), գ) յուղի և ջրի, դ) յուղի և բենզինի:

 1. Լրացրե՛քբաց թողած բառերը. «Մաքուր են այն նյութերը, որոնքունեն հաստատուն

…………………., բնորոշ ……………………, ուստիև օժտված են խիստ որոշակի

հատկություններով»:

 1. Ո՞րխառնուրդները կարելի է բաժանել թորումով.

ա) սպիրտ և ջուր

բ) կավիճ և ջուր 

գ) կերակրի աղ և ջուր

դ) բենզին

 1. Ավազըխառնվել է փայտի թեփի հետ: Առաջարկե՛ք եղանակ, որիմիջոցով հնարավոր է այդ

խառնուրդի բաղադրամասերն առանձնացնել:

Պետք է լցնել ջրի մեջ ավազը և փայտի թեփերը: Քանի որ ավազը ծանր է կիջնի ներքև իսկ թեփերը կմնան ջրի երեսի վրա:

 1. Գեղամալճի ջուրը թափանցիկ է, բայց լուծված աղեր էպարունակում: Ի՞նչ եղանակ

կառաջարկեք ՝այդ ջրից մաքուր նյութ ստանալու համար:

Պետք է գոլորշիացնենք:

 1. Դեբեդգետի ջուրը հաճախ պղտոր է: Պատճառը ջրի մեջ կախվածկավի մասնիկներն են:

Ի՞նչ եղանակ կառաջարկեիք՝ մաքուր ջուր ստանալու համար:

 

7. Հայրիկը պատահաբար բենզինը լցրել է ջրի վրա: Օգնե՛ք հայրիկին բաժանել այդ խառնուրդը:

Ինձ թվում է, որ կարելի է բաժանիչ ձագարի օգնությամբ հեռացնել բենզինը ջրից, որովհետև բենզինը ավելի ծանր է հետևաբար նա արագ կիջնի ներքև:

8. Որպեսզի Մոխրոտիկը չմասնակցի պարահանդեսին .խորթ մայրը հանձնարել է նրան մաքրել մի խառնուրդ,որը կազմված է փայտի խառտուկներից,փոքր երկաթի մեխերից,շաքարի և գետի ավազից և դասավորել տուփի մեջ:Մոխրոտիկը շատ արագ մաքրեց խառնուրդը և հասցրեց մասնակցել պարահանդեսին:Բացատրեք ինչպես Մոխրոտիկը արագ կատարեց խորթ մոր առաջադրանքը:

Սկզբում Մոխրոտիկը մագնիսով կքաշի մեխերը, հետո կլցնենք ջրի մեջ, փայտը դուրս կգա ջրի երես, հետո ֆիլտրով շաքարավազը ավազից կհեռացնենք:

 

Սովորել`27-30,վարժ.38-39

Էջ 38

 1. Ո՞րնյութերի խառնուրդներն են համասեռ.

ա) կավճի ու ջրի, բ) սպիրտի և ջրի (օղի), գ) յուղի և ջրի, դ) յուղի և բենզինի:

 1. Լրացրե՛քբաց թողած բառերը. «Մաքուր են այն նյութերը, որոնքունեն հաստատուն

…………………., բնորոշ ……………………, ուստիև օժտված են խիստ որոշակի

հատկություններով»:

 1. Ո՞րխառնուրդները կարելի է բաժանել թորումով.

ա) սպիրտ և ջուր

բ) կավիճ և ջուր 

գ) կերակրի աղ և ջուր

դ) բենզին

 1. Ավազըխառնվել է փայտի թեփի հետ: Առաջարկե՛ք եղանակ, որիմիջոցով հնարավոր է այդ

խառնուրդի բաղադրամասերն առանձնացնել:

Պետք է լցնել ջրի մեջ ավազը և փայտի թեփերը: Քանի որ ավազը ծանր է կիջնի ներքև իսկ թեփերը կմնան ջրի երեսի վրա:

 1. Գեղամալճի ջուրը թափանցիկ է, բայց լուծված աղեր էպարունակում: Ի՞նչ եղանակ

կառաջարկեք ՝այդ ջրից մաքուր նյութ ստանալու համար:

Պետք է գոլորշիացնենք:

 1. Դեբեդգետի ջուրը հաճախ պղտոր է: Պատճառը ջրի մեջ կախվածկավի մասնիկներն են:

Ի՞նչ եղանակ կառաջարկեիք՝ մաքուր ջուր ստանալու համար:

 

7. Հայրիկը պատահաբար բենզինը լցրել է ջրի վրա: Օգնե՛ք հայրիկին բաժանել այդ խառնուրդը:

Ինձ թվում է, որ կարելի է բաժանիչ ձագարի օգնությամբ հեռացնել բենզինը ջրից, որովհետև բենզինը ավելի ծանր է հետևաբար նա արագ կիջնի ներքև:

8.

Հետևյալ նկարում նյութերի մաքրման որ եղանակն է պատկերված:

ա) թորում

բ) բյուրեղացում

գ) սուբլիմացում

դ) պարզեցում

 

39.

9.

Հետևյալ նկարում պատկերված սարքում որ խառնուրդները կարելի է բաժանել:

 1. շաքարի ջրային լուծույթը
 2. սպիրտի և ացետոնի խառնուրդը
 3. կերակրի աղի ջրային լուծույթը
 4. յոդի սպիրտային լուծույթը
 5. վիտամին C-ի սպիրտային լուծույթը

ա) 1.2.3  բ)2.3.4  գ) 1.3.5  դ) 2.4.5

 

Պատկերված  սարքում հետևյալ խառնուրդներից որոնք կարելի է բաժանել.

 1. տարբեր եռման ջերմաստիճաններով և միմյանց մեջ լավ լուծվող հեղուկներ
 2. միմյանց հետ սահմանափակ խառնվող հեղուկներ
 3. քացախաթթվի ջրային լուծույթ
 4. պինդ-հեղուկ համասեռ խառնուրդներ
 5. նավթ

ա) 2.4.5

բ) 2.3.4

գ) 1.3.5

դ)1.2.5

Рубрика: Ռուսերեն, Uncategorized

Всегда ли нужна помощь

 Бабочка ( притча). Или всегда ли нужна помощь?

 1. Работа с текстом:

Однажды в коконе появилась маленькая щель, случайно проходивший мимо человек долгие часы стоял и наблюдал, как через эту маленькую щель пытается выйти бабочка.

Прошло много времени, бабочка как будто оставила свои усилия, а щель оставалась такой же маленькой. Казалось, бабочка сделала все что могла, и что ни на что другое у нее не было
больше сил.
Тогда человек решил помочь бабочке, он взял перочинный ножик и разрезал кокон. Бабочка тотчас вышла. Но ее тельце было слабым и немощным, ее крылья были прозрачными и едва двигались.
Человек продолжал наблюдать, думая, что вот-вот крылья бабочки расправятся и окрепнут и она улетит. Ничего не случилось!
Остаток жизни бабочка волочила по земле свое слабое тельце, свои нерасправленные крылья. Она так и не смогла летать.

***

Человек, желая помочь бабочке, не понимал того, что усилие, чтобы выйти через узкую щель кокона, необходимо ей, чтобы жидкость из тела перешла в крылья и чтобы бабочка смогла летать.  Жизнь заставляла бабочку с трудом покидать эту оболочку, чтобы она могла  расти и развиваться.
Иногда именно усилие необходимо нам в жизни. Если бы нам позволено было бы жить, не встречаясь с трудностями, мы были бы обделены. Мы не смогли бы быть такими сильными, как сейчас. Мы никогда не смогли бы летать.

 

Домашняя :

Подготовиться к пересказу притчи » Бабочка» и ответить на вопрос (устно) “ Всегда ли нужна помощь?”

Еще задание

Винни-Пух и Пятачок ходят среди деревьев.

Винни-Пух и Пятачок идут в гости.

Винни-Пух поёт песенку: «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро».

Жаба несёт Дюймовочку.

Дюймовочка плывёт  на листе кувшинки.

Мышь бежит за Дюймовочкой.

Ласточка летит и несёт Дюймовочку в тёплые страны.

Дюймовочка научилась летать .

Мы видим, что осёл везёт тележку.

Он всегда возит эту тележку.

А сейчас музыканты едут в столицу королевства.

Король ведёт трубадура и принцессу во дворец.

Однонаправленные глаголы движения
(движение в одну сторону)

идти

ехать

плыть

бежать

нести

везти

вести

Разнонаправленные глаголы движения
(движение туда и обратно, хаотичное движение, умение двигаться)

ходить

ездить

плавать

бегать

носить

возить

водить

Всегда ли нужна помощь

Люди, которые мне помогают, не так много. Мне не нравится обращаться за помощью, потому что я знаю, что останусь в долгу. Моя мама помогла мне больше всего в этой жизни, потому что большинство моих проблем может решить только моя мать.В этой жизни люди помогают друг другу, потому что деньги меняют людей, а люди становятся неразумными и не хотят помогать друг другу.