Рубрика: Uncategorized

Տրամաբանություն

  1. Հարցականի փոխարեն գրիր մաթեմատիկական նշաններ այնպես, որ ստացվի ճիշտ հավասարություն.  18 x 12 : 4 + 5 = 59

2. Հարցականի փոխարեն ի՞նչ պետք է գրվի. օրինաչափություն կա, գտիր օրինաչափությունը:

8080 = 6
1357 = 0
2022 = 1
1999 = 3
6666 = 4

3. Քանի՞ եռանկյուն կա

Count triangles mind teaser

4. Ո՞ր գիծն է ավելի երկար:

11

Պատ.` Իրար հավասար են

5.Քանի՞ անգամ է աշխարհի ամենաբարձրահասակ մարդը երկար ամենացածրահասակ մարդուց:  Անհրաժեշտ ինֆորմացիայի համար Google – ին խնդրի քեզ կօգնի:

 

6. Քանի՞ անգամ է Յուրի Վարդանյանի բարձրացրած ամենածանր ծանրաձողը ավելի ծանր Սերգո Համբարձումյանի բարձրացրած ամենածանր ծանրաձողից:  Անհրաժեշտ ինֆորմացիայի համար Google – ին խնդրի քեզ կօգնի:

7. Քանի՞ անգամ է Մեծ Հայքի տարածքը ավելի մեծ, քան Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի ու Ջավախքի տարածքների գումարը:  Անհրաժեշտ ինֆորմացիայի համար Google – ին խնդրի քեզ կօգնի:

8. Պուճուր կարմիր գնդակը խորանարդի մեջ է, թե՞ դուրսը:

11

Պատ. դրսում

Անգլերեն լեզվով հանելուկներ

Once you have me, you are eager to share me.  When you share me, you stop having me. What am I?

Պատ.`Գաղտնիք

What can be broken without even being held?

Պատ.` Խոստում