Рубрика: Uncategorized

16 հետաքրքիր փաստեր կենդանիների մասին

1. Թանձրահավերի ընտանիքին պատկանող կենդանիները զույգ են կազմում ողջ կյանքի համար և ամեն տարի մեկ ձու են ձվադրում, որից դուրս եկող ձագին խնամում է և’ հայրը, և’ մայրը:
Рубрика: Քիմիա, Uncategorized

Նյութի կառուցվածք`Ատոմամոլեկուլային տեսություն

Ատոմընյութի փոքրագույն մասնիկն է:

Ատոմը հունարենից թարգմանաբար նշանակում է անբաժանելի:

Ֆիզիկական երևույթների ժամանակ և ատոմները և մոլեկուլները պահպանվում են, իսկ քիմիական երևույթների ժամանակ մոլեկուլները քայքայվում են, իսկ ատոմները պահպանում են: Ատոմների միացումից առաջանում են մոլեկուլներ:

Նյութի ագրեգատային կախված է մոլեկուլների կամ ատոմների միջև տարածությունից:

Ատոմները և մոլեկուլները գտնվում են անընդհատ շարժման մեջ: