Рубрика: Uncategorized

Հետաքրքիր փաստեր կենդանիների մասին

Հսկա կաղամարի աչքը բասկետբոլի գնդակի չափ է:

Գետաձիները ծնվում են ջրի տակ, որպեսզի պաշտպանեն իրենց երեխաներին ընկնելուց:

Կարապների մաշկի վրա կա ավելի քան 25000 փետուր:

20 մետրանոց ձողը կարող է արտադրել էներգիա, որը կարող է այրել 12 լապմ:

Օձերը տեսնում են կոպերի միջոցով:

Առնետները կարող են ծիծաղել, եթե նրանց խուտուտ տան:

 

Рубрика: Uncategorized

Լաբորատոր աշխատանք

Հեղուկի ծավալի չափումը չափանոթի միջոցով

Աշխատանքի նպատակը. Սովորել չափանոթի միջոցով հեղուկի ծավալը և անոթների տարողությունները չափելը:

Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր. Չափանոթ, ջրով լցված բաժակ, ոչ մեծ սրվակ և այլ անոթներ:

Մարմնի ծավալը` դա մարմինների և հեղուկների զբաղեցրած տեղն է:

Ծավալը ֆիզիկական մեծություն է: Ծավալի չափման հիմնական միավորը ՄՀ-ում ընդունված է այն խորհանարդի ճավալը, որի բոլոր կողմերը 1մ է, դա` 1մ³: Օգտագործվում են նաև այլ միավորներ`1 դմ³, 1սմ³, 1մմ ³, 1լ և 1մլ:

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Պարզենք 1լ և 1մլ տարողությունները ինչ ծավալ է:

Փորձից ստացվեց, որ 1լ =1դմ³, որից հետևում է 1մ³, որը հավասար է 1մ³=1մ 1մ x 1մ= 10 դմ x 10 դմ x 10 դմ= 1000դմ³= 1000լ:

Մյուս փորձով համոզվեցինք, որ 1մլ=1սմ³

Փորձի ընթացքը: Որպեսզի որոշեմ իմ բաժակի և սրվակի տարողությունը, նախ պետք է որոշեմ իմ չափագլանի սանդղակի բաժանման արժեքը: Դրա համար օգտվում եմ հետևյալ կանոնից:

Բաժանման արժեք մեծ թիվ-փոքր/ բաժանումների թիվ= …սմ³

C= a-b/n