Рубрика: Uncategorized

Լաբորատոր աշխատանք.պինդ մարմնի խտության որոշումը

Թեման.Լաբորատոր աշխատանք.պինդ մարմնի խտության որոշումը

Նպատակը.կարողանալ որոշել հեղուկների և պինդ մարմինների խտությունը

Լրացուցիչ աշխատաանք.կարդալ և ծանոթանալ Է.Ղազարյանի դասագրքից՝էջ53-ի«Լաբորատոր աշխատանք 2»-ը

ԼուծելԳ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից

էջ31-ից մինչև 37-ը

Ցանկալի է տանը պատրաստել տեսանյութ

 

Էջ 31

Տարբերակ 1

I

Որպեսզի որոշեմ նկար 7-ում պատկերված չափագլանի ամենափոքր բաժանման արժեքը՝ C, վերցրեցի չափագլանի սանդղակի այն երկու հարևան նրբագծերը, որոնց դիմաց թվային մեծություններ են գրված, մեծ թվից՝ a-b, ստացված թիվը բաժանեցի նրանց միջև արված բաժանումների թվի վրա՝ n: Բանաձևը C= (a-b)\n= 200մլ-100մլ\ 10մլ = 10սմ2

V1= 490սմ3

V2=800սմ3

V= V2-V1=800սմ3-490սմ3= 310 սմ3

 

II

Որոշեք չափագլանում գտնվող ջրի ծավալը:

Պատ. 490սմ³

 

III

Ջրով լցված նույն չափագլանի մեջ իջեցված է մարմին: Ինչքան է ջրի և մարմնի ծավաը միասին:

Պատ. 800սմ³

 

IV

Ինչքան է մարմնի ծավալը

Պատ. 310սմ³

 

 

Տարբերակ 2

I

Որքան է 8-րդ նկարում պատկերված չափագլանի ամենափոքր բաժանման արժեքը:

Պատ. 10սմ³

II

Որոշեք չափագլանում եղած ջրի ծավալը:

Պատ. 1սմ³

III

Ջրով լցված նույն չափագլանի մեջ իջեցված է պնդօղակը: Ինչքան է ջրի և պնդօղակի ծավալը միասին:

Պատ. 

IV

Որքան է պնդօղակի ծավալը:

Պատ. 10սմ³:

 

Էջ 32

Տարբերակ 3

I

Որքան է 9-րդ նկարում պատկերված չափագլանի ամենափոքր բաժանման արժեքը:

Պատ. 1սմ³

II

Որոշեք չափագլանում եղած ջրի ծավալը:

Պատ. 54սմ³

III

Ջրով լցված նույն չափագլանի մեջ իջեցված է մարմին: Ինչքան է ջրի և մարմնի ծավալը միասին:

Պատ. 80սմ³

IV

Ինչքան է մարմնի ծավալը:

Պատ. 27սմ³

 

Տարբերակ 4

I

Որքան է 10-րդ նկարում չափագլանի ամենափոքր բաժանման արժեքը:

Պատ. 5սմ³:

II

Որոշեք չափագլանում եղած ջրի ծավալը:

Պատ. 60սմ³

III

Ջրով լցված նույն չափագլանի մեջ իջեցված է գլանը: Ինչքան է ջրի և գլանի ծավալը միասին:

Պատ. 90սմ³:

IV

Որքան է գլանի ծավալը:

Պատ. 35սմ³:

 

 

 

Рубрика: Պատմություն, Uncategorized

Պատմություն

1. Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու՝
-«Բագրատունյաց Հայաստանի վերելքը 10-րդ դարի երկրորդ կեսին-11-րդ դարի սկզբին» թեման.

ա/ Աբաս
բ/ Աշոտ 3-րդ Ողորմած
գ/ Սմբատ 2-րդ
դ/ Գագիկ 1-ին /բանավոր, դասագիրք, էջ 94-97/

Առաջադրանքներ.


1. Ներկայացրե՛ք նշված արքաների կարևոր ձեռքբերումները՝ /գրավոր, դասագիրք և այլ աղբյուրներ/. 
ա/ Աբաս

Աբասը Երազգավորս մայրաքաղաքը տեղափոխեց իր նստավայրէ Կարս, որը կարճ ժամանակում կառուցապատվեց, ընդարձակվեց և դարձավ Հայաստանի կարևոր քաղաքներից: Աբասը հայ եկեեցու կենտրոնաձիգ ուժն օգտագործելու համար կաթողիկոսական աթոռը 948 թ.՝ Անանիա Մոկացի կաթողիկոսի օրոք Աղթամարից տեղափոխվեց Կարս:
բ/ Աշոտ 3-րդ

Աբասին փոխարինեց որդին՝ Աշոտ III-ը: Նա իր բարի գործերի, աղքատների նկատմամբ ցուցաբերած հոգատար վերաբերմունքի համար ստացավ Աշոտ Ողորմած անունը: Աշոտը բանակը դարձրեց մշտական և վերջ տվեց հյուսիսկովկասյան լեռնականների ասպատակություններին: 961 թ. Աշոտ III-ը մայրաքաղաքը տեղափոխեց Շիրակի Անի քաղաքը:
գ/ Սմբատ 2-րդ

Երկրում շինարարական աշխատանքն ավելի մեծ չափեր ընդունեց Սմբատ II Տիեզերակալ թագավորի օրոք կառուցել էր Անիի աշտարակներով պարիսպների առաջին գիծը, որի ներսում արդեն քաղաքն ընդարձակվելու հնարավորություն չուներ: Սմբատը կառուցեց Անիի պարիսպների երկրորդ գիծը: Սմբատ II-ը ոչ միայն կարողացավ կասեցնել Դվինի ամիրայի հարձակումը, ալյև 987թ. վերջ տալ այդ ամիրայության գոյությանը:
դ/ Գագիկ 1-ին

Մինչև Գագիկի գահակալումը Հայաստանի տարբեր շրջաններում ստեղծվել էին ինքնուրույն հայկական թագավորություններ: Վերջինս կարողացավ նրանց ստիպել ընդունել իր գերիշխանությունը: Գագիկը կրում էր շահնշահ հայոց պատվատիտղոսը: Դա նշանակում էր, որ հայկական բոլոր թագավորների նկատմամբ նա ուներ գերադասելի դիրք: