Рубрика: Ռուսերեն, Uncategorized

сведения о Туманянa

Домашнее задание: прочитать   общие сведения о Туманяне и о его переводческой деятельности. В блогах в нескольких предложениях написать, что вы запомнили из прочитанного.

Ованес Туманян был хорошим, умным, заботливым человеком. Он написал много стихов, сказок и эпопей. В 1880-х годах Туманян написал свое первое известное стихотворение «Пес и кот». Спустя несколько лет первый сборник стихов 1890 года был издан в Москве, и только через два года вышла вторая книга, после которой его стихи стали по-настоящему популярными. В 1902 году Туманян создал еще один шедевр «Взятие крепости Тмук», основанный на легенде. Его выдающиеся поэмы »Лореци Сако»(1889г.) и »Ануш»(1890г.), в которых описываются жизнь и традиции армянской патриархальной деревни, а также поэма »Стон»(1890г.), где изображена борьба крестьян против эксплуатации, родились позже. В1921г. в Тифлисе он основал Дом армянского искусства. В том же году он стал президентом комитета помощи Армении. Но вскоре здоровье поэта ухудшилось и весной 1923г.он скончался, оставив после себя огромное литературное наследие.

Рубрика: Գրականություն, Uncategorized

Հրաչյա Աճառյանի աշխատությունները

աճառյան

Զարմանալի աշխատասիրությամբ ու աշխատունակությամբ օժտված մեծանուն գիտնականը ստեղծեց բազմաթիվ մեծարժեք գիտական աշխատություններ` հավատարիմ մնալով հավաքած նյութի փաստական տվյալների խորահմուտ վերլուծությանը և հիմնավոր փաստարկումներին, որով նրա յուրաքանչյուր աշխատություն, բացի գիտական հետազոտություն լինելուց, նաև յուրահատուկ տեղեկություն է՝ տվյալ առարկային վերաբերող բոլոր հարցերի պարզաբանումների ամբողջությամբ։

Հրաչյա Աճառյանի «Արմատական բառարանի» չորս հատորը մեր բնակարանի ամենաերեւացող տեղում էր, հեռուստացույցի հարեւանությամբ: Հայրս՝ լեզվաբան Վիգեն Ավագյանը, աշխարհում երբեւէ տեղի ունեցած ամենահրաշալի ու զարմանալի բանը համարում էր Աճառյանի «Լիակատար քերականություն  հայոց լեզվի՝ համեմատած 562 լեզուների» աշխատությունը: Հայերենի քերականությունը համեմատել աշխարհի 562 լեզուների հետ:

Հրաչյա Աճառյան

Այսօր ես կարդացի և դիտեցի Հրաչյա Աճառյանի մասին ֆիլմ: Ֆիլմում Աճառյանի մասին են պատմում: Բավականին նոր բաներ իմացա: Հրաչյա Աճառյանը ծնվել է մարտի 8-ին 1876 թվականին: Աճառյանը 1 տարեկան էր, երբ պատահեց նրա հետ այս մեծ դժբախտությունը: Նա մի արևոտ օր երկար ժամանակ նայելով արևին սկսում է լաց լինել, իսկ առավոտյան աչքերը չեն բացվում: Նրան տանում են ակնաբույժի մոտ: Բժիշկը կարողանում է օգնել երեխային, բայց նրան հաջողվում է միայն աջ աչքը բուժել: Ձախ աչքը բուժելու համար խորհուրդ է տալիս սպասել մի քանի տարի: Կենտրոնական վարժարանում սովորելու տարիներին էլ կնքվում է նրա Աճառյան ազգանունը: Քանի որ մահմեդականները ազգանուններ չունեին նրանց դիմում էին անուն և հայրանունով: Դպրոցի հոգաբարձությունը մտածում է, որ ավելի ճիշտ կլինի աշակերտներին ազգանուններով գրանցել: Այդ ժամանակ էլ Հրաչյան որոշում է օգտագործել իր հոր մականունը, որին իր կարճահասակության համար կրճին մականուն էին տալիս և նա դպրոցում գրվում է կրճինյան ազգանունով: Դասընկերները սկսում են ծաղրել նրան՝ կոչելով կրճիկ-տրճիկ: Սա դաս է լինում նրան և կրճիկ բառը աշխարհաբար թարգմանելով ստացվում է աճառ: Աճառյանը արտասահմանում սովորելու մասին էր մտածում: Շուտով նա մեկնում է Փարիզ:

Рубрика: Քիմիա, Uncategorized

Հաշվարկներ ըստ բանաձևերի

Գործնական աշխատանք`հաշվարկներ ըստ բանաձևերի
Գործնական աշխատանք՝ Հաշվարկներ ըստ քիմիական բանաձևերի՝ H2SO4, NaNO3, FeSO4, KMnO4, SiO2

1.Նյութի անվանումը

ծծմբական թթու

2.Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը

H- ջրածին
S- ծծումբ
O- թթվածին

3.Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում

1 մոլեկուլում կա՝ 2H, 1S, 4O ատոմներ

  1. Հաշվել՝Mr 

(H2SO4)= 1*2+32+16*4= 2+32+64=98

  1. Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m

m(H)= m(S)= m/o)= 2:32:64

6..Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w

7.Նյութը բարդ է, թե պարզ

Բարդ

8.Հաշվել մեկ մոլեկուլի զանգվածը

 

NaNO3

1.Նյութի անվանումը

Նատրիումի նիտրատ

2.Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը

Na- Նատրիում

N- Ազոտ

O- Թթվածին 

3.Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում

Նատրիում 1 հատ, Ազոտ 1 հատ, Թթվածին 3 հատ:

4. Հաշվել՝Mr 

(NaNO3)= 23+15+3*15=83

5. Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m

m(Na)= m(N)= m(O)= 23:15:3*15

6..Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w

 

7.Նյութը բարդ է, թե պարզ

Բարդ
8.Հաշվել մեկ մոլեկուլի զանգվածը