Рубрика: Uncategorized

Տրամաբանություն

  1. There are three keys that open locks of three different gates. In how many attempts, you can figure out the key for each gate?

222

Պատ. 3 փորձից:

2. Ո՞ր բաժակը ռաջինը կլցվի

222

Պատ. 3-րդ բաժակը:

3. Can you guess what is at the end of a rainbow?

ն տառը

4. Գտեք այն թիվը, որը կբաժանվի նշված բոլոր թվերի վրա

222

 

5. Մի գյուղում 72 նապաստար կար։  Ամեն 8 ամիսը մեկ նամաստակները կրկնապատկվում էին։  Քանի ամիս առաջ նապաստակները քանակությամբ տասից քիչ էին։

222

6. Մաթեմատիկական գործողությունների օգնությամբ նշված  թվերից ստացեք ամենափոքր արդյունքը։ Թվերի տեղերը չեք կարող փոխել ։

222

5 — 4 * 3 + 2 : 1= -5

7. Ի՞նչ եք տեսնում նկարում․․․ կամ ո՞ւմ

222.jpg

Տեսնում եմ հայտնի նկարիչ Վան Գոգին:

8. Եթե 77 x = 189 x = 345 x, ապա ինչի՞ է հավասար x -ը:

9. ԱՆգլերեն հանելուկներ

How many of each species did Abraham take on the ark with him?

Ոչ մի հատ չի տարել:

What is at the end of a forest ?