Рубрика: Քիմիա, Uncategorized

Քիմիական տարրերի դասակարգման առաջին փորձերը

Քիմիական տարրերի դասակարգման առաջին փորձերը:Քիմիականտարրերի պարբերական համակարգը,մետաղներ ևոչմետաղներ:Տարրերի տարածվածությունը բնության մեջ-:

Քննարկվող հարցեր

 1. Ինչու են դասակարգել տարրերը
 2. Տարրերի առաջին դասակարգումը`Մետաղներ և ոչմետաղներ
 3. Ինչու էր թերի այդ դասակարգումը
 4. Պարբերական համակարգի ստեղծումը
 5. Մենդելեևի և ժամանակակից օրենքները
 6. Ատոմի կառուցվածքը և կարգաթվի նշանակությունը
 7. Նախագիծ`Տարրերի տարածվածությունը բնության մեջ                                           

 

Քիմիական տարրերի առաջացրած պարզ նյութերիինչպես նաևմիացությունների ձևերն ու հատկությունները պարբերական կախմանմեջ են այդ տարրերի հարաբերական ատոմային զանգվածներիմեծությունից:

 Տարրերի շարքըորոնցում դիտվում է հատկություններիհետզհետե փոփոխությունմինչև շարքի առաջին տարրիհատկությունների կրկնվելըՄենդելեևնանվանեց պարբերություն:

Պարբերությունը՝տարրերի հորիզոնական շարքեր ենգրվածըստ կարգաթվերի մեծացումով,սկսվում են ալկալիականմետաղով վերջանում ազնիվ գազով:

 Պարբերություններըբացառությամբ առաջինիտարրերի այնհորիզոնական շարքերն ենորոնք սկսվում են ալկալիականմետաղով և վերջանում իներտ գազով:

Առաջին պարբերությունն ընդգրկում է 2 տարրջրածինը (H), ևհելիումը(He) (առաջին հարկում ջրածնի և հելիումի«բնակարաններն են»):

Երկրորդ պարբերությունն ընդգրկում է 8 տարրսկսվում էլիթիումից`Li և ավարտվում նեոն`Ne իներտ գազով (II հարկում 8 «բնակարան» է):

 Երրորդ պարբերությունը նույնպես ներառում է 8 տարրսկսվում է նատրիումից`Na և ավարտվում արգոն`Ar իներտգազով (III հարկում նույնպես 8 «բնակարան» է): Առաջինըհատուկ պարբերություն էԵրկրորդ և երրորդպարբերությունները կազմված են մեկական շարքից ևանվանվում են փոքր պարբերություններընդգրկում են 8-ականտարր:

IV,V և VI պարբերությունները կազմված են տարրերիերկուական շարքից և կոչվումեն մեծ պարբերություններ: IV և V պարբերություններն ընդգրկում են 18-ական տարրիսկ

VI-ը` 32 տարր:

VII-ը անավարտ պարբերություն է՝ առայժմ կազմված մեկշարքից:

 Ուղղահայաց սյունակների քիմիական տարրերըորոնք«ապրում են» նման69 «բնակարաններում», առաջացնումեն խմբերԴրանք պարբերական համակարգում ութնեն (կարճձևում): Յուրաքանչյուր խումբ կազմված է երկուենթախմբիցգլխավոր և երկրորդական:

Գլխավոր ենթախումբն ընդգրկում է տարրեր և՛ մեծև՛ փոքրպարբերություններիցԵրկրորդական ենթախմբում ընդգրկվածեն միայն մեծ պարբերությունների տարրեր:

Այսպեսառաջին խմբի գլխավոր ենթախումբն ընդգրկում էջրածին`H, լիթիում`Li, նատրիում`Na, կալիում`K, ռուբիդիում`Rb, ցեզիում`Cs, ֆրանցիում`Fr (լիթիումիենթախումբտարրերըիսկ երկրորդականենթախումբը`պղինձ`Cu, արծաթ`Ag ևոսկի`Au տարրերը (պղնձիենթախումբ):

  1.                                                                                                   

Հարցեր և վարժություններ

 1. Ո՞ր«հարկում» և ո՞ր «բնակարանում է ապրում» ածխածին տարրը:

2-րդ հարկում և 6-րդ բնակարանում է ապրում:

 1. Ո՞րտարրն է «ապրում» 20-րդ «բնակարանում»:

Ca- Կալցիում

3.Պարզաբանեք (օրինակներով ու մեկնաբանություն ներովպարբերությունխումբգլխավոր ու երկրորդական ենթախմբերկարգաթիվ հասկացությունները:

 

 1. Ո՞րնէ հինգերորդ «ավելորդ» տարրը` Be, Sr, Zn, Mg, Ca:

Zn – է ավելորդ տարրը:

 1. Լրացրեքհետևյալ աղյուսակը.

II խումբ

  1. Գլխավոր  ենթախումբ Երկրորդական  ենթախումբ
   1. Be`Բերիլիում
   2. Mg`Մագնեզիում
   3. Ca`Կալցիում
   4. Sr`Ստրոնցիում
   1. Zn` ցինկ
   5. Ba`Բարիում 2. Cd`կադմիում
   6. Ra`Ռադիում 3. Hg`սնդիկ
 1. Լրացրեքբաց թողած բառակապակցությունը

Քիմիական տարրերի առաջացրած պարզ նյութերիինչպես նաև միացությունների ձևերն ու հատկությունները պարբերական կախման մեջ են տարրերի հարաբերական ատոմային զանգվածների մեծությունից:

 1. Համապատասխանեցրեքքիմիական տարրն իր խմբիհամարին և ընտրեք ճիշտ

համապատասխանություններ ներառած շարքը:

  1. Տարրը Խումբը
   1) H ա) IV
   2) Be բ) V
   3) CI գ) II
   4) N դ) I
   ե) VII

1) 1գ, 2դ, 3ե, 4ա

2) 1դ, 2ե, 3բ, 4դ

3) 1դ, 2գ, 3ե, 4բ

4) 1գ, 2բ, 3ա, 4բ

Սովորել`էջ 50-57 ,կատարել

 1.  վարժ էձ 53,57-58  

Автор:

Բարև, ես Անահիտ Հովսեփյանն եմ, ես 12 տարեկան եմ: Ազատ ժամանակ սիրում եմ ճամփորդել և գրքեր կարդալ: Հուսով եմ իմ բլոգը քեզ շատ դուր կգա, դե ինչ բարի դիտում:)

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s