Рубрика: Աշխարհագրություն, Uncategorized

Աշխատանք ուրվագծային քարտեզներով

Նախագծի նպատակը՝ սովորողներինսովորեցնել քարտեզներով աշխատելուհմտություններ, քարտեզներիցտեղեկություններ ստանալն ու արռահայտելը

Ընթացքը՝ վերցնելով հիմնականտեղեկատվությունը աղյուսակների տեսքովսովորողները այն փորձում են արտահայտելտարածության վրա, ընթավքումօգտագործելով մի շարք այլ քարտեզներ;

Արդյունքը- սովորողները կարողանում են ամրադնդել տեսական գիտելիքներ,պատկերացում են ունենում քարտեզագրով երևույէների տեղաբաշխման մասին,ստեղծում են անհատական քարտեզներ: Նախագիծը նախատեսված է 7-րդ դասրանցիների համար:

ղցվբնմ

ասդֆգհյկմն ցվբնմ

Gini

Kartofil

 

Բրնձի արտադրություն

World_map_blank 1.png

Ցորենի արտադրություն

World_map_blank 1.png

Գինու արտադրություն հեկտա լիտր

World_map_blank 1 (1)

Կարտոֆիլի արտադրության մլն տ

ցվբն