Рубрика: Uncategorized

Մարմնի կշիռ:Շփման ուժ:Շփման ուժի դերը բնության մեջ և կենցաղում:Մի ուղղով ուղղված ուժերի գումարումը:

Թեման.Կրկնել«Դաս25,26»Մարմնի կշիռ:Շփման ուժ:Շփման ուժի դերը բնության մեջ և կենցաղում:Մի ուղղով ուղղված ուժերի գումարումը:

Դասարանում  քննարկվող հարցեր.

1.Ինչն են անվանում մարմնի կշիռ:

Այն ուժը, որով մարմինը Երկրի ձգողության հետևանքով ազդում է անշարժ հորիզոնական հենարանի կամ ուղղաձիգ կախոցի վրա, կոչվում է մարմնի կշիռ։

2.Ինչ բնույթի ուժ է մարմնի կշիռը:

Իր բնույթով մարմնի կշիռը առաձգական ուժ է:

3.Ինչպես է ուղղված մարմնի կշիռը,և որտեղ է այն կիրառված

4.Ինչ բանաձևով է որոշվում մարմնի կշիռը:

P=mg

5.Պարզաբանել մարմնի կշռի և ծանրության ուժի տարբերությունները:

Ծանրության ուժը մարմիններին են քաշում ներքև, իսկ մարմնի կշիռը  դեպի վերև է տանում մարմիններին։

6.Քննարկել մարմնի զանգվածի և կշռի տարբերությունները:

Մարմնի զանգվածը չափում են կիլոգրամներով: Մարմնի կշիռը չափում են նյուտոններով:

 Լաբորատոր աշխատանք «Շփման ուժի չափումը ուժաչափով,տարբեր մակերևույթների վրա»

Քննարկվող հարցեր.

1.Բերել շփման առկայությունը հաստատող օրինակներ:

2.Ինչով է պայմանավորված շփումը

3.Թվարկել շփման տեսակները և բերել օրինակներ:

4.Օրինակներով ցույց տալ,որ միևնույն պայմաններում գլորման շփման ուժը փոքր է սահքի շփման ուժից:

5.Բերել շփման դրսևորման օգտակար օրինակներ

6.Բերել շփման դրսևորման վնասակար օրինակներ

7.Ինչպես կարելի է մեծացնել շփումը

8.Ինչպես կարելի է փոքրացնել շփումը

9.Բերեք օրինակներ,երբ մարմնի վրա միաժամանակ ազդում է մի քանի ուժ;

10.Որ ուժն է կոչվում համազոր:

11.Ինչպես է ուղղված մի ուղով միևնույն կողմն ուղղված երկու ուժերի համազորը,և ինչպես է որոշվում նրա մոդուլը:

F=F1+F2

12.Ինչպես է ուղղված մի ուղով հակառակ կողմեր ուղղված երկու ուժերի համազորը,և

ինչպես է որոշվում նրա մոդուլը:

F=F1-F2

13.ինչպես է շարժվում մարմինը նրա մի կետում կիրառված,մոուլով հավասար և հակառակ ուղղված երկու ուժերի ազդեցությամբ:

Սովորել Է..Ղազարյանի դասագրքից էջ75-ից մինչև էջ81,կատարել էջ81-ի հարցերը և առաջադրանքները

Լրացուցիչ առաջադրանք.

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I  >>-ից էջ39-ից

մինչև էջ 51

Սովորել Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ72-ից մինչև էջ 74

Լրացուցիչ առաջադրանք.

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից էջ39-ից մինչև էջ41

Рубрика: Uncategorized

Տրամաբանություն

  1. Քանի՞ քայլից նկարում պատկերված շոկոլադը կարելի է բաժանել 1×1 շոկոլադե սալիկների:  Մի քանի կտոր միաժամանակ կամ իրար վրա դնելով չես կարող կոտրել:

751

2. Պատկեը պետք է բաժանել ավելի փոքր քառակուսիների:  Ամենաքիչը քանի՞ քառակուսու կարելի է բաժանել պատկերը:

751

56*4=224

3. Մեկ լուցկու չոփիկ տեղափոխելով ինչպե՞ս ստանալ ճիշտ հավասարություն

XI – V = IV

X – VI = IV

4. Կենդանաբանական այգում առյուծին ամեն օր կերակրում են 7 կգ միս, բայց շաբաթվա մեջ մեկ օր տալիս են ձու։ Քանի կիլոգրամ միս կուտի առյուծը ամռան ամիսներին։

644կգ

5. Հանելուկներ – խմբակային աշխատանք՝ Անահիտ Հովսեփյան, Գայանե Համբարձումյան և Էլեն Կարապետյանը:

Նա երկար է ինչպես թելը,

Նա  ճզմում է բոլորին ,

Նա չի սիրում բոլորին,

Ճզմում է ամենուրեք ,

Անունն ասեք թե գիտեք:

Պատ. Օձ:

Այն ինչն է ինչը՝

Գալիս է ձմռանը

Ուտում է հյութալի կերեր, խտացված կերեր և չոր կերեր

Շատ  սիրում է  երեխաներին

Անունն ասա  թե գիտես:

Պատ. Ճապոնական եղնիկ:

6. Ո՞ր թիվն է, որ բազմապատկելով 3 – ով կհավասարվի  333 -ի 2/3 մասին:

751

Պատ. 74

7. Պատկերված է հավասարասրուն եռանկյուն։  Հաշվիր առաջացած անկյունները։  Ո՞ր անկյուններն են իրար հավասար։

էէէ

BC, AC, AB

8. Այս պատկերներից որո՞նք կարող են չորս նմանատիպ մասերի բաժանվել

էէէ

Պատ. D

9. Հաշվիր ամեն գույնից քանիսն են։  Կարմիրները ամբողջի ո՞ր մասն է։  Իսկ սպիտակները ամբողջի քանի՞ տոկոսն է։

էէէ

4\24- րդ մասն է

սև- 4

կանաչ- 4

բաց կանաչ- 1

սպիտակ-4

նարնջագույն-1

կարմիր-3

դեղին-3

կապույտ- 2

շագանակագույն- 2

10. Հաշվիր 1000 – ի  100% – ը։

Պատ. 1001: