Рубрика: English, Uncategorized

Earth Day

On Earth Day 2019, enjoy the lovely smell of fresh air, clean up some litter, plant a tree, or simply enjoy companionship with nature! Walk through the woods in search of emerging wildflowers and green moss. Go outside, no matter the weather!

WHAT IS EARTH DAY?

Ever wondered how Earth Day started?

The first Earth Day was April 22, 1970. The idea was to raise awareness about our role in protecting our natural world.

It’s hard to believe today but many people were not aware of some serious environmental issues—from air pollution to toxic dumps to pesticides to loss of wilderness.

It started out as more of a political movement, though today it was become a popular day for many communities to clean up litter, plant trees, or simply reflect on nature.

It was in 1970, that Wisconsin Senator Gaylord Nelson and an activist John McConnell separately asked Americans to join in a grassroots demonstration. McConnell chose the spring equinox (March 21, 1970) and Nelson chose April 22.

Рубрика: Uncategorized

Տրամաբանություն

  1.  Ուղղե՛ք սխալը՝ տեղափոխելով ընդհամենը մեկ ձողիկ                                                           XIV – V = XX

Պատ. XV+V=XX

2.  Ուղղե՛ք սխալը՝ տեղափոխելով ընդհամենը մեկ ձողիկ

L + L = L

Պատ. I+L=LI

3. Ի՞նչ անել՝ արտահայտությունը ճիշտ դարձնելու համար

8 + 8 = 91

Պատ. 8+8=16

4. Հաշվի առնելով, թե ամեն պատկերի մեջ ինչ թիվ է գրված՝ պատկերները միացրեք այնպես, որ միացված գծերի քանակությունը չգերազանցի տվյալ պետկերի թվի արժեքին:  Օրինակ՝ առաջին պատկերի մեջ մեկ է գրված, իսկ սա նշանակում է, որ այդ պատկերը կարող է գծով միանալ միայն մեկ պատկերի հետ:

111

5. Ալենը մտնում է փոքրոտ սենյակ:

Դռները փակվում են

Երբ դռները բացվում են՝ Ալենը արդեն մեծ սենյակում է:

Ինչպե՞ս է սա հնարավոր:

Պատ. Նա վերելակում է:

6. Which house can fly ?

Պատ. housefly

7. Օգտագործելով միայն մեկ գծիկ՝ ստացիր ճիշտ հավասարություն:

5+5+5 = 550

8. Հարցականի փոխարեն ի՞նչ թիվ պետք է գրել:

8080 = 6

9001 = 3

8812 = 4

6669 = ?

9. Հարցականի փոխարեն ի՞նչ թիվ պետք է գրել:

5124