Рубрика: Uncategorized

Տրամաբանություն

  1. Քանի՞ ութանիշ թվեր կան, որոնց թվանշանների գումարը 2 է։

20000000

11000000

10100000

10010000

10001000

10000100

10000010

10000001

2. Սովորում ենք մարդու դեմք նկարել․ մաթեմատիկա, համաչափություն և նկարչություն։

222

3. Աստղանիշի փոխարեն գրեք ճիշտ թվերը

ա/    92 x 3 = 276

բ/   8+ 7 = 15

գ/  1 + 99 = 100

դ/ 20 + 90 = 110

ե/  1000 + 9000 = 10.000

4. Նկարում դեմքը կողքից է պատկերված, թե՞ դիմացից

222

Պատ. աչքը մեզ է նայում, իսկ մնացած դեմքի մասերը կողք:

5. Իրար հաջորդող երկու բնական թվերի արտադրյալը 38 – ով փոքր է դրանց հաջորդող երկու բնական թվերի արտադրյալից;  Գտեք այդ թվերը։

6. Իրական նկար է, թե՞ ոչ

222

Պատ. այո նկարը իրական է՝ 3D նկար է:

7. Շունը հետապնդում է աղվեսին , որը գտնվում է նրանից 120 մ հեռավորության վրա:  Ինչքա՞ն ժամանակից հետո շունը կհասնի աղվեսին, եթե աղվեսի արագությունն է 320մ/ր, իսկ շատ արագությունը ` 350 մ/ր:

8. Նման բան կարո՞ղ է լինել

11

Պատ. այո հնարավոր է: Հայելին ուղղված է դեպի ծառը և տալիս է ձև, որ իբր աղջիկը մարմին չունի: