Рубрика: Պատմություն, Uncategorized

Պատմություն

Ապրիլի 29-Մայիսի 3

1. Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու «Հայկական մշակույթը 10-14-րդ դարերում» թեման.
ա/ Պատմագրությունը
բ/ Գրականությունը և Արվեստը /բանավոր, դասագիրք, էջ 150-151, 154-158/.

Առաջադրանքներ.
1. Նշե՛ք հայ պատմագրության հիմնական ուղղությունները և հեղինակներին:

Այդ դարաշրջանի հայ գրականության հիմնական ուղղությունը պատմագրությունն է, ապա՝ աստվածաբանությունը և հոգևոր շարականագրությունը։ V դարը գիտության մեջ ընդունված է անվանել Հայոց Ոսկեդար։ Կարևոր պատմական երկ է Փավստոս Բուզանդի «Հայոց Պատմությունը», որն ընդգրկում է IV դարի կեսերից մինչև 387-թ. ընկած դեպքերի շարադրումը։


2. Գնահատե՛ք 10-14-րդ դարերի հայ արվեստի նվաճումները /բանավոր, դասագիրք և այլ աղբյուրներ/.