Рубрика: Uncategorized

Գազի ճնշումը

Հայտնի է որ գազի մոլեկուլներն անկանոն շարժվում են: Իրենց շարժման ընթացքում դրանք բախվում են միմյանց, ինչպես նաև այն անոթի պատերին, որում գտնվում է գազը:

Գազի ճնշումն անոթի պատերի (գազի մեջ գտնվող մարմնի) վրա պայմանավորված է գազի մոլեկուլների հարվածներով:

Տվյալ զանգվածով գազի ծավալը մեծացնելիս մոլեկուլների թիվը յուրաքանչյուր 1սմ³-ում փոքրանում է դրանից փոքրանում է անոթի պատերին հարվածների թիվը գազի ճնշումը փոքրանում է, եթե անփոփոխ է գազի ջերմաստիճանը և զանգվածը:

P-ն կախված է V t m

I դեպք՝ t և m անփոփոխ են, փոփոխ է V-ն:                                                                                    II դեպք՝ P ˜  1\V-ին:

III t և V- անփոփոխ

m- փոփոխական

P ˜ m

Պասկալի օրենքը

Հեղուկի կամ գազի վրա  գործադրվող ժնշումն առանց փոփոխության հաղորդվում է հեղուկի կամ գազի ծավալի յուրաքանչյուր կետին: