Рубрика: Գրականություն, Uncategorized

Դերենիկ Դեմիրճյան

derenik«Գիրք ծաղկանց»

Մաշի ձեռս, դառնա ի հող,
Գիրս մնա հիշատկող։
(Միջնադարյան)

Պատմվածքը ներբեռնել այստեղից.  Գիրք ծաղկանց:

Կարդալ պատմվածքի առաջին հատվածը (մինչև … փոքրիկ Զվարթը):

  • Դուրս գրիր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրիր դրանք:

Ցավագար- Որևէ հիվանդությամբ տառապող

Ապավեն- Այն անձը՝ մարմինը ևն, որի պաշտպանությանը կամ օգնությանը դիմում են՝ վստահում՝ հենվում, հենարան, հովանավոր, պաշտպան:

Լուծ- Ամուր փայտից սարքած երկար տափակավուն ձող, որ դնում են լծվող զույգ եզների պարանոցին և դրան միացնում արորը՝ գութանը ևն

  • Բնութագրիր Զվարթին:

Զվարթը ցավագար էր: Չնայած նրան, որ նա ուներ հիվանդ երևակայություն, նրա խաղընկերները ծիծաղում էին նրա վրա: Նա իր հիվանդության պատճառով ընտանիքում ստեղծվում էին խնդիրներ, օրինակ մարդիկ սկսում էին վախենալ Զվարթից: 

  • Բնութագրիր հասարակությանը, որտեղ ապրում էր Զվարթը:

Զվարթը ապրում էր ուրախ կյանքով, թեև նրա ծնողներին դուր չէր գալիս այդ ամենը:

  • Ի՞նչ հակասություն կար նրանց միջև (ցույց տուր մեջբերումներով), որն էր դրա պատճառը: Դու բնակա՞ն ես համարում այդ հակասությունը. ինչու՞:

Չնայած նրան, որ Զվարթը ուրախ մարդ էր միևնույնն է, նրա ծնողներին դուր չէր գալիս Զվարթի պահվածքը, որովհետև, երբ ամեն անգամ Զվարթը կատակում էր նրա ծնողները ամոթից գետինն էին մտնում:

Рубрика: Պատմություն, Uncategorized

Պատմություն

Սեպտեմբերի 9-13
1. Պատրաստվե՛ք  ներկայացնելու «Հայ ազատագրական պայքարի վերելքը: Հակոբ  Ջուղայեցի և Իսրայել Օրի» թեման /բանավոր, Հայոց  պատմության դասագիրք, 8-րդ դասարան, էջ 7-10, այլ աղբյուրներ/

Առաջադրանք.
1. Ձեր կարծիքով՝ հայ գործիչները Հայաստանի ազատագրության հարցը  պետք է կապեին Եվրոպայի՞, թե՞ Ռուսաստանի հետ: Հիմնավորե՛ք պատասխանը /գրավոր

Միանշանակ Ռուսաստանի հետ, որովհետև երբ մի շարք հայ գործիչներ որոշեցին Հայաստանի ազատագրումը կապել Եվրոպական մի քանի երկրների հետ, իմ կարծիքով Եվրոպացիները հրաժարվեցին, որովհետև այդ պատերազմը նրանց օգտին չէր: Միջազգային քաղաքական իրադրության փոփոխությունը խոչընդոտեց հայերի ազատագրական ծրագրերի իրականացումը: 

Рубрика: Կենսաբանություն, Uncategorized

Կենսաբանություն

Դաս 1  (09.09_13.09)

Մարդու օրգաններ,բջիջ, հյուսվածք, օրգան- համակարգեր, հյուսվածքներ, դրանց տեսակները:

Լրացուցիչ աշխատանք:

Գտիր հետաքրքիր տեղեկություններ հյուսվածքների , բջիջների  կառուցվածքների վերաբերյալ,պատրաստիր ուսումնական նյութ:

Հյուսվածքը բջիջների այն խումբն է, որոնք ունեն նույն ծագումը, կառուցվածքը և կատարում են նույն գործառույթը: Բջիջները լինում են երկու տեսակ՝ էուկարիոտներ, որոնք ունեն կորիզ և պրոկարիոտներ՝ որոնք չունեն։ Պրոկարիոտները միաբջիջ օրգանիզմներ են, իսկ էուկարիոտները կարող են լինեն միաբջիջ և բազմաբջիջ։ Պրոկարիոտ բջիջն ունի երեք հիմնական կառուցվածքային միավոր՝ Բջջաթաղանթը, որը սովորաբար կազմված է պլազմատիկ թաղանթից և պատված է բջջապատով, որոշ բակտերիաների մոտ այն կարող է նաև ծածկված լինել երրորդ՝ պատիճային շերտով։ Չնայած պրոկարիոտների մեծ մասն ունեն և բջջաթաղանթ, և բջջապատ, բացառություններ նույնպես կան, ինչպես օրինակ միկոպլազմա բակտերիաներն են կամ թերմոպլազմա արքեաները, որոնք միայն ունեն պլազմատիկ թաղանթ։ Բջջաթաղանթը բջջին տալիս է ձև և բաժանում պարունակությունը արտաքին միջավայրից՝ սրանով խաղալով պաշտպանական դեր։ Որոշ էուկարիոտներ՝ բույսերի և սնկերի բջիջները նույնպես ունեն բջջապատ։ Իսկ Էուկարիոտների հիմնական առանձնահատկությունը բջջի տրոհվածությունն է, մեմբրանային օրգանոիդների առկայությունը, որոնցում տեղի են ունենում յուրահատուկ նյութափոխանակային գործընթացներ։