Рубрика: Պատմություն, Uncategorized

Պատմություն

Հոկտեմբերի 28-Նոյեմբերի 1-Ուսումնական արձակուրդ
1․ «Հին Երևան» նախագծի շրջանակում Երևանի 2801-ամյակի առթիվ, համացանցի օգնությամբ, պատրաստեք նյութեր, որտեղ արտացոլված կլինեն հետաքրքիր տեղեկություններ հին ու նոր Երևանի մասին /նշանավոր երևանցիներ, հին ու նոր հայտնի կառույցներ, մշակութային արժեքներ, հետաքրքիր փաստեր և այլն/․

Հին Երևան

Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանի պատմական կենտրոնը։ Երևանը հիմնադրել է Ուրարտուի թագավոր Արգիշտի Ա-ն՝ մ.թ.ա. 782 թվականին։ Քաղաքի՝ շուրջ երեքհազարամյա պատմությունը բաժանվում է մի քանի փուլերի։ Երբեմն Հին Երևան ասելով ի նկատի ունեն Երևանի պատմության «նահանգային շրջանը» և «խորհրդային շրջանը»։ Վերջին փուլը սակայն չի ընդգրկվում ամբողջությամբ, այլ մինչև 20-րդ դարի կեսը՝ Երևանի ընդարձակումը։

Նոր Երևան

Մայրաքաղաքի և կենտրոնական փողոցների վերակառուցման նպատակով հատկացվել է 14 միլիոն դոլար, որով նորոգվել է 700 հազար քառակուսի մետր մակերեսով ասֆալտբետոնյա ծածկ: Դրանցից կարելի է հիշատակել Մաշտոցի և Արշակունյաց պողոտաները, Բաղրամյան, Աբովյան, Սայաթ — Նովա, Թումանյան, Խանջյան, Նալբանդյան, Ամիրյան և այլ փողոցներ: Որոշ փողոցներում վերականգնվեցին նաև կոմունիկացիոն գծերը` ջրի, կոյուղու, գազի խողովակներ, էլեկտրագծեր: Ամբողջովին նորացվել է փողոցային լուսավորությունը: Խաչմերուկներում տեղադրվել են նոր լուսակիրներ: Հիմնովին վերակառուցվել է Երևանի Հանրապետության հրապարակը: Հրապարակի ներքին շրջանը և մայթերը պատվել են հայկական տարբեր քարատեսակներով: «Հաղթանակ» կամրջի շարունակության հատվածում, Մյասնիկյանի արձանի դիմաց, կառուցվել է եռանկյունաձև նոր հրապարակ
2․ Աշխատանքը հրապարակում եք բլոգում և պատրաստվում ներկայացնելու դասարանում՝ ուսումնական արձակուրդի ավարտից հետո։
«Հին Երևան» նախագիծ

Рубрика: Ֆիզիկա դասարանական և տնային առաջադրանքներ 8-րդ դասարան, Uncategorized

Փորձեր Նյուտոնի երեք օրենքների վերաբերյալ

Փորձ 1

Ունենք սայլակ, որի դիմացից ամրացված է առաձգական թիթեղ: Այն գտնվում է դադարի վիճակում սեղանի նկատմամբ: Առաձգական թիթեղը ճկեցի կապեցի թելով: Այրեցինք թելը և առաձգական թիթեղը ուղղվեց, իսկ սայլակը մնաց սեղանի նկատմամբ դադարի վիճակում: Եզրակացություն` ես հասկացա, որ միայնակ մարմինը ինքը իրեն չի շարժվում:

Փորձ 2

Նույն սայլակի առաձգական թիթեղը կապենք ճկենք թելով: Այն մոտեցրեցի պատին և լուցկիով այրեցի թելը: Առաձգական թիթեղը ուղղվելով հարվածեց պատին և պատից հեռացավ: Եզրակացություն` ես հասկացա, որ որպեսզի մարմինը շարժվի, անհրաժեշտ է նրան այլ մարմնի ազդեցություն: Ստացվեց, որ սայլակը առաձգական թիթեղով ազդեց թիթեղի վրա, իսկ պատը իր հերթին ազդեց սայլակի վրա: Այս երևույթը կոչվում է փոխազդեցություն:

 

Փորձ 3

Նորից նույն սայլակի ճկեցի կապեցի թելով: Նրան մոտեցրեցի նույնատիպ սայլակ և այրեցի թելը: Թելը այրելուց հետո առաձգական զսպանակը ուղղվելով հարվածեց երկրորդ սայլակին և երկուսը միաժամանակ իրարից հեռացան նույն չափով: Եզրակացություն` ես հասկացա, որ նույնատիպ մարմինները իրար վրա փոխազդեցին նույն ձևով:

 

Рубрика: English, Uncategorized

Wine

Wine

Wine is an alcoholic drink that is most often made from the juice of grapes.
Wine grapes are placed in large containers, then crushed or pressed to remove their juice. If white wine is being made, the grape skins are taken out of the juice. For red wine, the skins are left in. The juice is then fermented. Fermentation takes place when yeast turns the natural sugars found in grapes into alcohol. The skins of grapes have yeast on them, so yeast does not have to be added to make red wine but is added to make white wine. Fermentation takes from 10 to 30 days. After the grape juice has fermented, any material that has settled to the bottom of the container, including most of the yeast, is filtered out, or removed. Then the wine is put into large wooden containers and left to age. White wines do not need to be left very long, while red wines are usually left
for two to three years before they are bottled. Once they are bottled, some red wines are aged up to 20 years before they are drunk. Wild grapes were discovered about 6,000 years ago by people living in what is now Iran and Iraq. They picked these grapes and learned how to make them into wine. Their knowledge and the seeds of these wild grapes were passed down over the centuries, likely by traders, to other people, including the ancient Egyptians, Greeks, and Romans. They grew these grapes where they lived and made wine from them. The climate and soil of different regions produces different kinds of wines. Wine grapes grow best in a temperate climate, which is found in regions where temperatures never get very hot or very cold. In 2002, the countries that produced the most wine were France, Italy, Spain, the United States, and Australia.
COMPREHENSION QUESTIONS
A. True or False. Read the statements below. If the statement is true, write T beside the
sentence. If it is false, write F. If it is false, correct the information.
1. Different climates produce different kinds of wine. True
2. White wine needs to age longer than red wine. False
3. Iran is one of the largest producers of wine today. False
4. A tropical climate is the best climate for wine production. True
5. The origins of wine-making first began in Iran and Iraq. False

B. The Process of Making White Wine – Put the following statements in the correct order.

The grapes are placed in large containers

The grapes are crushed to remove the juice.

The grape skins are taken out of the juice.

The juice is fermented.

Yeast is added to the juice.

The material that has settled to the bottom is removed.

 The wine is left to age.

 The wine is put into large wooden containers.
C. Practice asking and answering the following questions with your partner. Then write
the answers in complete sentences.
1. What is the main difference in the production process of red and white wine?
Wine grapes are placed in large containers, then crushed or pressed to remove their juice. If white wine is being made, the grape skins are taken out of the juice. For red wine, the skins are left in.
2. What happens when fermentation takes place?

Fermentation takes place when yeast turns the natural sugars found in grapes into alcohol. The skins of grapes have yeast on them, so yeast doesn’t to be added to make red wine but is added to make white wine. Fermentation takes from 10 to 30 days.
3. How did the ancient Egyptians acquire the knowledge of wine-making?

They picked these grapes and learned how to make them into wine Their knowledge and the seeds of these wild grapes were passed down over the centuries, likely by traders, to other people, including ancient Egyptians, Greeks and Romans.
4. What conditions affect the kind of the wine that is made in a certain region?
___________________________________________________________________________________
5. What is the best climate for wine production?
Wine grapes grow best in a temperate climate, which is found in regions where temperatures never get very hot or very cold. In 2002, the countries that produced the most wine were France, Italy, Spain, the United States, and Australia.

 
A. Match the words on the left with the correct meaning on the right.
_____ 1. yeast a) ground, upper layer of earth
_____ 2. crush b) sink to the bottom
_____ 3. fermentation c) moderate; not very hot and not very cold
_____ 4. wild d) period of 100 years
_____ 5. settle e) a substance used in fermenting and in making bread rise
_____ 6. filter f) growing in natural conditions, not cultivated by farmers
_____ 7. century g) weather conditions
_____ 8. age h) press into small pieces
_____ 9. ancient i) belonging to times long ago
_____ 10. climate j) remove or separate or hold back certain substances
_____ 11. soil k) process of turning sugar into alcohol
_____ 12. temperate l) become mature or become ready for use

 

B. Choose the correct word from the left column above to complete the sentences below.
1. I just bottled this wine last week. Don’t open it for a few months. I want it to __________________ a little longer.
2. My child cannot swallow a whole pill. I have to __________________it and mix it with orange juice before she can take it.
3. I don’t like extreme temperatures. I prefer a more moderate __________________.
4. I don’t think I added enough __________________to these buns. They didn’t rise enough.
5. I like to go to the countryside and pick __________________berries in the fall. They taste so much better than the ones you buy in the grocery store.
6. Our crops will not be good this year. We didn’t get enough rain and the __________________ is very dry.
7. If you don’t stir the sugar in your coffee, it will all __________________to the bottom.
8. I want to visit Egypt and tour the __________________pyramids.

DISCUSSION QUESTIONS

1. Is wine a popular beverage in your country? What is more popular, beer or wine?
2. Have you ever used wine in your cooking?
3. Do you think you would be able to taste the difference between a $20 bottle of wine and a $100 bottle? Why do you think some wines are so much more expensive than others?
4. Can you buy wine in a grocery store in your country? What kind of stores sell wine in your country?
5. In some countries many people are starting to make wine at home. Why do you think this is becoming such a popular hobby nowadays?
Notes: 

1. In general, wine making is very developed in our country. In our country wine is more developed than beer.

2. I myself don’t use wine in wine making, but in every restaurant they make fish with wine.

3. I wouldn’t taste it because I hate alcohol, but I can say it’s the same wine, just dry wines are expensive and semi-sweet cheaper.

4. Every supermarket in our country sells different kinds of wines, there is a great place for alcohol.

5. Winery is very developed in every part of the world. Yes, wine making can become a hobby, and then if it goes deeper, it can become a winemaker.

Рубрика: Ռուսերեն, Uncategorized

Русский

В один из зимних вечеров 1786 года на окраине Вены в маленьком деревянном доме умирал слепой старик – бывший повар богатой графини. Несколько лет назад повар ослеп от жара печей, и управляющий графини поселил его в сторожке старого сада. Вместе с поваром жила его дочь Мария, девушка лет восемнадцати. Всѐ убранство их дома составляли кровать, несколько старых стульев, стол, фаянсовая посуда в шкафу и, наконец, старый клавесин. Когда Мария умыла отца и надела на него чистую рубашку, он сказал:

– Выйди на улицу и попроси первого встречного зайти к нам в дом. Мне надо исповедаться перед смертью.

Мария вышла на улицу и долго ждала. Улица была тѐмная и пустынная. Наконец на улице появился прохожий. Мария подбежала к нему и дрожащим голосом попросила зайти к ним в дом, чтобы исповедать умирающего.

– Хорошо, – сказал человек спокойно. – Я не священник, но это всѐ равно. Идѐмте. Они вошли в дом. При свете свечи Мария увидела, что незнакомец невысокий, худой и очень молодой. Он придвинул к кровати стул, сел и наклонился к умирающему.

– Говорите, – сказал он. – Может быть, властью, данной мне не от Бога, а от искусства, я смогу облегчить ваши последние минуты и вашу душу.

– Я работал всю жизнь, пока не ослеп, – прошептал старик. – У меня не было времени грешить… Но когда заболела моя жена и доктор прописал ей разные дорогие лекарства, я украл маленькое золотое блюдо из сервиза графини и продал его. Мне тяжело вспоминать об этом. Я скрывал это от дочери и учил еѐ не брать ничего чужого…

– А кто-нибудь из слуг графини пострадал за это? – спросил незнакомец.

– Клянусь, сударь, никто! – ответил старик и заплакал. – А золото не помогло моей Марте, она умерла.

– Как вас зовут? – спросил незнакомец.

– Иоганн Мейер, сударь.

– Так вот, Иоганн Мейер, – сказал незнакомец, положив руки на слепые глаза старика. – Вы невиновны перед Богом и перед людьми. То, что вы сделали, не есть грех, и совершили вы это ради любви. А теперь скажите мне вашу последнюю просьбу.

– Я хочу, чтобы кто-нибудь позаботился о Марии.

– Я сделаю это. А ещѐ чего вы хотите?

Тогда умирающий неожиданно улыбнулся:

– Чего я хочу? Я хотел бы ещѐ раз увидеть Марту такой, какой я встретил еѐ в молодости. Увидеть солнце и этот старый сад, когда он цветѐт весной… Простите меня за мои глупые слова.

– Хорошо, – сказал незнакомец и встал. Он подошѐл к кла-весину и сел перед ним на стул. – Хорошо! – повторил он. – И как будто звон хрустальных шариков рассыпался по дорожке. – Слушайте! Слушайте и смотрите.

Он заиграл. Старый клавесин пел полным голосом впервые за много лет. Звуками наполнялся не только дом, но и старый сад.

– Я вижу, сударь! – сказал старик, приподнимаясь на кровати. – Я вижу день, когда я встретился с Мартой. Это было зимой в горах. Белый снег, синее небо и Марта. Марта смеялась…

Незнакомец играл, глядя в окно, за которым была тѐмная ночь.

– А теперь, – спросил он, – вы видите, как ночь становится синей, потом голубой. В старом саду начинают цвести белые цветы… Видите?

– Я всѐ это вижу! – крикнул старик. – Мария, открой окно! – Незнакомец стал играть тихо и медленно. – Я видел всѐ так ясно, как много лет назад, – уже с трудом проговорил старик. – И я хочу узнать ваше имя… Имя! Незнакомец перестал играть, подошѐл к кровати:

– Меня зовут Вольфганг Амадей Моцарт.

Мария низко, почти касаясь коленом пола, склонилась перед великим музыкантом. Когда она выпрямилась, старик был уже мѐртв. За окном начинался рассвет и виден был сад, засыпанный цветами мокрого снега.

 

Домашнее задание: докажите с помощью текста, что музыка обладает чудесными свойствами.

Песня играет большую роль в моей жизни, потому что нет дня, когда я не услышу песню. Мы должны помнить наши старые армянские песни, потому что, если мы не помним, у нас не будет никаких воспоминаний. У нас много армянских композиторов, таких как Комитас, мы поем его песни каждый день, чтобы не забыть его и его песни.

Задание .  Дополните текст глаголами ИДТИ или ХОДИТЬ с приставками В(ВО)-, ВЫ-, ПОД-, ПРО-.

Мария вышла на улицу и долго ждала. Мимо их дома проходил какой-то человек. Она подошла к нему и обратилась с просьбой. Они вместе вошли в дом. Незнакомец выслушал просьбу старика и подошел к роялю.

Задание № 3. Скажите, являются ли следующие предложения истинными или ложными.

– В один из летних вечеров 1786 года на окраине Вены в маленьком деревянном доме умирал слепой старик, бывший повар бедной графини. – Вместе с поваром жил его сын, юноша лет восемнадцати. – Но когда заболела моя жена и доктор прописал ей разные недорогие лекарства, я не брал маленькое золотое блюдо из сервиза графини и не продавал его. – То, что вы сделали, не есть грех, и совершили вы это ради любви. – Мария низко, почти касаясь коленом пола, склонилась перед неизвестным музыкантом.

В один из зимних вечеров 1786 года на окраине Вены в маленьком деревянном доме умирал слепой старик – бывший повар богатой графини. Вместе с поваром жила его дочь Мария, девушка лет восемнадцати. Но когда заболела моя жена и доктор прописал ей разные дорогие лекарства, я украл маленькое золотое блюдо из сервиза графини и продал его. То, что вы сделали, не есть грех, и совершили вы это ради любви. Мария низко, почти касаясь коленом пола, склонилась перед великим музыкантом. 

 

Рубрика: English

English

Ex. 1

1. It has been raining all day. (rain)
2. How long have you been waiting for me? (you wait)
3. I have known my girlfriend for two months. (know)
4. I have done my homework. Now I can go out. (do)
5. I have been doing my homework for three hours. (do)
6. What has she been doing all afternoon (she do)? She has been reading that book you lent her, but she has not finished it yet. (read / not finish)
7. Amanda is a famous film star. She has made about ten films. (make)
8. What countries have you already visited ? (you already visit)
9. Mike has had a cold since last Thursday. (have)
10. I’m tired. I have been working very hard today. (work)
11. Susan has tried to reach you by phone several times. (try)
12.He has never danced with Kate. (never dance)
13. Someone has eaten my chocolate. (eat)
14. How long has she been working as a lawyer? (she work)
15. We have been living here for eight years. (live)

 

Ex.2

1. We have been playing basketball for the last few hours. (play)
2. She has never lived in Berlin. (never live)
3. There have been a lot of earthquakes in California. (be)
4. It has been raining hard since yesterday evening. (rain)
5. They have already planned a birthday party for her. (already plan)
6. The department store is still closed. It has not opened yet. (not open)
7. They have been living in Boston since they arrived in the USA ten years ago. (live)
8. Have you been working on anything interesting lately? (you work)
9. His company has made a lot of money in the last years. (make)
10. I left her a message but she has not called me back yet. (not call)
11. My wife is exhausted because she has been working too hard all day. (work)

12. How many times have you taken this exam? (you take)
13. The actress has deserved this award for a long time. (deserve)
14. Amanda has been learning Italian for more than three years. (learn)
15. How long has she studied French? (she study)

 

Ex. 3

1. How long  TV this afternoon? (watch)
2.  a mountain? (you climb)
3. They have been repairing the car since three o’ clock and they have not finished yet. (repair / not finish)
4. He has already arrived at the airport. (already arrive)
5. How long has he been waiting for Linda? (he wait)
6. Have you bought all the presents yet? (you buy)
7. He has just passed the driving test. (just pass)
8. They have been playing cards all day. (play)
9. She has never met him before. (never meet)
10. She has not seen her since Friday. (not see)
11. We have been learning English since 5 years. (learn)
12. They have been looking for him all day but they have not found him yet. (look / not find)
13. He has already woken up. (already wake up)
14. Fred and Jim have been learning for their exam all day. (learn)
15. The girls have been swimming in the pool for two hours. (swim)

 

Ex. 4

 1. I have not worked today.
 2. We have bought a new lamp.
 3. We have not planned our holiday yet.
 4. Where have you been ?
 5. He has written five letters.
 6. She has not seen him for a long time.
 7. Have you been at school?
 8. School has not started yet.
 9. Has he spoken to his boss?
 10. No, he has not had the time yet.
Рубрика: English

Facts about wine

1. Drinking red wine in small doses is better for you than not drinking at all!

It might come as a surprise, but several human trial studies have shown moderate red wine consumption to be better for you than not drinking at all. Why? The antioxidants found in red wine lower incidences of cardiovascular disease, mortality, and type-2 diabetes. Of course, if you drink more than you’re supposed to, the benefits are replaced by increased health risks. So, do yourself a favor, drink red wine in moderation.


whats-in-wine-tannin-polyphenol-catechin-winefolly-illustration

2. Red wine’s health benefits come from tannin.

Pretty much everything in wine that’s not alcohol or water is a type of polyphenol. Polyphenols include tannin, color pigment, wine aromas, resveratrol, and about 5,000 other plant compounds. Of these polyphenols, the most abundant in wine for health reasons are Procyanidins, which are a type of condensed tannin also found in green tea and dark chocolate. This compound is specifically associated with inhibiting cholesterol plaque in blood vessels, which is highly beneficial to heart health and longevity.


red-wine-tannin-level-pinot-cabernet-tannat-illustration

Wine Map of Australia

Wine Map of Australia

Get to know the regions and the wines of Australia on this illustrated map.

Buy Map

3. Some red wines are better for you than others.

Not all red wines are made the same. Some wines have significantly higher levels of “good for you stuff” than others (condensed tannins–see above). For example, Cabernet Sauvignon has more condensed tannins than Pinot Noir, but both wines have much less than Tannat, Petite Sirah, or Sagrantino. While it’s rather difficult to determine which wines are best (exactly), here are some clues:

 1. Dry red wines are better than sweet wines.
 2. Red wines with lower alcohol (preferably below 13% ABV) are better than high alcohol wines
 3. Red wines with higher tannin are better than low tannin wines.

old-wine-new-wine-differences-illustration-winefolly

4. Young red wines are better for you than old red wines.

We’ve been told for years that old wines are the best wines. It’s true that some wines taste better when well-aged, but when it comes to the health aspects of wine, old wine isn’t as good! Young red wines contain greater tannin levels than any other type of wine.


wine-grape-cutaway-illustration-winefolly

5. The color in red wine comes from the grape skins.

The color in wine comes from a plant pigment called anthocyanin, which is found in the skins of red grapes.


aging-red-wine-color-change-illustration-winefolly

6. As red wines age, they become lighter in color.

The color becomes less intense as wine ages. Very old wines are pale and translucent in color.


wine-grape-vitis-vinifera-family-tree-illustration-winefolly

7. Nearly all red wines are made from one species of grape.

All of the most common red wines, including Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, and Pinot Noir are of just one species of grape: Vitis vinifera. There are certainly other species used for wine (there are some 65-70 vitis species), but they are very rarely used for wine. Vitis vinifera is commonly considered the wine grape species. And, get this, Vitis vinifera didn’t originate in France. It came from Eastern Europe!


red-wine-grapes-vs-white-grapes-illustration-winefolly

8. Red grapes are older than white wine grapes.

The yellow and green-colored grapes that produce white wines are thought to have originally come from a DNA mutation of red grapevines. This is a pretty convincing hypothesis, since Pinot Noir and Pinot Blanc share the same DNA.


sulfites-in-wine-illustration-by-wine-folly

9. Red wines commonly contain less sulfites than white wines.

In general, sulfite levels in red wines are lower than white wines. This is because red wines tend to be more chemically stable than white wines and do not degrade as quickly.


white-pinot-noir-winemaking-illustration-winefolly

11. Red wine grapes can be made into white wine.

Because the color comes from grape skins (and not the juice), it’s possible to make a white wine out of red grapes. The wine is made like white wine, without contact with the grape skins. This happens more than you might imagine. For example, a Blanc de Noirs Champagne is a white sparkling wine made with Pinot Noir and Pinot Meunier (red) grapes.


aromas-in-red-wine-illustration-by-winefolly

12. Hundreds of aromas found in red wine come from just grapes.

All those aromas of cherry, berry, jam, and herbs found in a glass of red wine are derived from nothing more than fermented grapes and the aging wine in oak barrels. There are no flavor additives.

Рубрика: Աշխարհագրություն, Uncategorized

Աշխարհագրություն

Ռուսաստան: Աշխարհագրական դիրքը, բնական պայմանները:

Դասի հղումը
Այլ հղումներ 1 2 3
Ռուսատանի սահմանները

 1. Ի՞նչ դեր ունեն Ռուսաստանի բնական պայմաններն ու բնական ռեսուրսները երկրի զարգացման հարցում

Ռուսաստանի Դաշնությունը  բնական ռեսուրսներով աշխարհի հարուստ երկրներից է: Բնական ռեսուրսների առանձին տեսակների քանակական և որակական պաշարների հետախուզումն ու գնահատումը Ռուսաստանում դեռևս շարունակվում են: ՌԴ–ն աշխարհում հայտնի է հանքահումքային, հողային, ջրային, անտառային և այլ ռեսուրսների մեծ ներուժով: Նավթի համաշխարհային պաշարների ՌԴ բաժինը կազմում է 12 %, բնական գազինը` 33 %, ածխինը` 14 %, երկաթինը` 14 %, կապարինը` 10 %, ցինկինը` 15 %, կալիումական աղինը` 31 %: Նիկելի, ոսկու, արծաթի, ալմաստի և միքանի այլ օգտակար հանածոների պաշարներով ՌԴ–ն զբաղեցնում է աշխարհում առաջինից երրորդ տեղերը: Բայց այս ամենը անելու համար մեզ պետք է տարածքային գործոնը,տարածքի  ձևավորման երկրաբանական առանձնահատկությունները,բնակլիմայական պայմանների բազմազանությունը:

 1. Ուրվագծայի քարտեզի վրա նշել Ռուսաստանի հարևան պետությունները, ափերը ողողողջրային ավազանները:

Ռուսաստան 1

Ռուսաստանի բնակչությունը:

 1. Դասի հղումը

 • Ինչով է բացատրվում Ռուսաստանի բազմազգ լինելը

ՌԴ-ի գերակշռող ազգը ռուսներն են: Նրանք կազմում են երկրի բնակչության ընդհանուր թվի ավելի քան 81%-ը: Համեմատաբար մեծաքանակ բնկի ազգությունները, որոնք զբաղեցնում են ընդարձակ հավաք տարածքներ, Ռուսաստանի կազմում ունեն իրենց կիսանկախ քաղաքական տարածքային կազմավորումները: Դրանք նախորդ դասից ձեզ հայտնի հանրապետությունները և ազգային օկրուգներ են:

 • Ինչպես են առաջացել Ռուսաստանի խոշոր ագլոմերացիաները

Խորհրդային տարիներին արդյունաբերության առաջանցիկ զարգացմանը և երկրի ինդուստրացմանը զուգընթաց կառուցվել են բազմաթիվ նոր քաղաքներ, կտրուկ աճել է հին քաղաքների բնակչության թիվը: Ներկայումս քաղաքներում բնակվում է Ռուսաստանի բնակչության ավելի քան 73%-ը, իսկ խոշոր՝ 1մլն-ից ավել բնակիչ ունեցող քաղաքների թիվը հասել է 12-ի: Մի քանի քաղաքներ շուրջը ձևավորել են քաղաքային ագլոմերացիաներ: Այդպիսիք են Մոսկվայի, Սանկտ-Պետերբուրգի, Սամարայի, Նիժնի Նովոգորոդի, Եկատերինբուրգի և այլ ագլոմերացիաները:

 • Ինչով է բացատրվում Ռուսաստանի բնակչության անհամաչափ բաշխումը

Ռուսաստանը բազմակրոն պետություն է. բնակչության գերակշիռ մասը քրիստոնյաներ են՝ ռուսներ, ուկրաինացիներ: Մեծ թիվ են կազմում մահմեդականները՝ թաթարներ, չեչեններ, Դաղստանի ժողուրդները: Բուդդայական (լամայական) ուղղություն են դավանում կալմիկները, տուվացիները և բուրյաթները:

 

Ռուսաստանի տնտեսությունը:

 1. Դասի հղումը

 

 1. Որոնք են Ռուսատանի տնտեսական զարգացման նախադրյալները

Ռուսաստանի տնտեսության առաջատար ճյուղն արդյունաբերությունն է: Այն մի բարդ համալիր է՝ բաղկացած հարյուրավոր ճյուղային համալիրներից, առանձին ճյուղերից ու ենթաճյուղերից: Դրանց թվում գլխավորներն են վառելիքա-էներգետիկական, մետալուրգիական, մեքենաշինական, քիմիական համալիրները, անտառային և թեթև արդյունաբերության ճյուղերը: Ռուսաստանի տնտեսությունը ամբողջապես հենվում է սեփական վառելիքաէներգետիկ բազայի վրա:

 1. Որոնք են Ռուսաստանի տնտեսության առաջատար ճյուղերը

Առաջատար ճյուղերն են նավթի պաշարները, գազը, ածխի հանույթը, մետաղների բազան, սև մետալուրգիայի երեք բազները՝ Ուրալյանը, Կենտրոնականը և Սիբիրյանը: Տնտեսության առաջատար ճյուղ է նաև Ռուսաստանի գունավոր մետալուրգիան, մեքենաշինական համալիրը:

 1. Ի՞նչ դեր ունի Ռուսաստանտ ժամանակակից աշխարհում
Рубрика: Ռուսերեն, Uncategorized

Русский

Домашнее задание: 

 1. Прочитайте и перескажите текст. Сделайте вывод.

В одной стране жил чудесный певец. Он пел прекрасные песни. Его песни были не только прекрасными, но они имели цвет. Они были разноцветными. Вы скажете – так не бывает. В сказке всѐ бывает. Его разноцветные песни были так хороши, что скоро он стал любимым народным певцом. Но он не был счастлив. Он не был счастлив потому, что ни разу он не спел песню, которая понравилась бы всем. Когда он пел розовые и зеленые песни, его слушали все юноши и девушки, а старики проходили мимо. Когда же певец пел красные и синие песни, то все люди средних лет открывали окна и двери, зато маленькие дети не обращали на них внимания. Но люди были разными не только по возрасту, но и по характеру. Веселые люди любили желтые и ярко-красные песни. Грустным и скучным людям нравились песни темные, коричневые и лиловые. Легко-мысленным людям нравились песни любого цвета, но чтобы они были яркими и нарядными. Всю жизнь певец искал такую песню, которая понравилась бы всем – старым и молодым, жизнерадостным и печальным, задумчивым и легкомысленным. Из его светлой души вылетали песни удивительной красоты. Но каждый раз был человек, которому эта песня не нравилась. И певец сказал себе: «Значит, я плохо пел, если ни одна моя песня не понравилась всем». Его слова услышало Солнце. – Мой брат! – сказало Солнце. – Каждому нравится свое. И это очень хорошо. – Что же здесь хорошего? – Как что? – сказало Солнце. – Если всем будет нравиться одно и то же, у всех будут одинаковые чувства и одинаковые мысли. Тогда жизнь остановится и тебе не надо будет сочинять новые песни, а мне каждое утро появляться на небе. Певец понял, и ему стало легко и весело. Он снова запел свои песни. Они были разные. Но каждый слушал ту, которая ему больше нравится.

 

Из этого текста я поняла, что у каждого человека есть свое мнение и вкус. Вы не можете диктовать людям, что они должны делать и чего не делать. Текст был о забавном человеке, который любил петь разноцветные песни, но были цвета, которые людям не нравились и они не обратили внимание на него потаму что у каждого есть своего мнения.

Рубрика: Քիմիա, Uncategorized

Տարբեր քիմիական կապերով մոլեկուլների և բյուրեղացանցերի մոդելների հավաքում

Մենք այսօր քիմիայի դասին գրատախտակի վրա գրված բարդ նյութերը պատրաստեցինք այսպիսի փոքր գնդիկներով և փոքր ձողերով: Փոքր գնդիկները իրար ամրացնում էինք ձողերի շնորհիվ: Ես և Մարգարիտան իրար հետ էինք աշխատում, և ասեմ, որ շատ հետաքրքիր էր: