Рубрика: Աշխարհագրություն

Աշխարհագրություն

 Այլ հղումներ 1 2 3 4
  1. Նշել Իտալիայի աշխարհագրական դիրքի առավելություններն ու թերությունները:

Իտալիան Եվրոպայի հզորագույն երկրներից մեկն է, Հարավային Եվրոպայի ամենազարգացած երկիրը: Դա պայմանավորված է մի շարք գործոններով, որոնցից մեկը բարենպաստ աշխարհագրական դիրքն է: Իտալիայի դիրքը Միջերկրական ծովի կենտրոնական մասում պատմական վաղ ժամանակներից դրական ազդեցություն է ունեցել նրա զարգացման համար:

  1. Նշել Իտալիայի բնական պայմանների առավելություններն ու թերությունները:
  2. Ի՞նչ դեր ունի Իտալիան ժամանակակից աշխարհում:
  3. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Իտալիայի հարևան պետությունները, ափերը ողողող ջրային ավազանները, արդյունաբերական խոշոր կենտրոնները:

    իտալիա