Рубрика: English

English

Wine

Wine is an alcoholic drink that is most often made from the juice of grapes.
Wine grapes are placed in large containers, then crushed or pressed to remove their juice. If white wine is being made, the grape skins are taken out of the juice. For red wine, the skins are left in. The juice is then fermented. Fermentation takes place when yeast turns the natural sugars found in grapes into alcohol. The skins of grapes have yeast on them, so yeast does not have to be added to make red wine but is added to make white wine. Fermentation takes from 10 to 30 days. After the grape juice has fermented, any material that has settled to the bottom of the container, including most of the yeast, is filtered out, or removed. Then the wine is put into large wooden containers and left to age. White wines do not need to be left very long, while red wines are usually left
for two to three years before they are bottled. Once they are bottled, some red wines are aged up to 20 years before they are drunk. Wild grapes were discovered about 6,000 years ago by people living in what is now Iran and Iraq. They picked these grapes and learned how to make them into wine. Their knowledge and the seeds of these wild grapes were passed down over the centuries, likely by traders, to other people, including the ancient Egyptians, Greeks, and Romans. They grew these grapes where they lived and made wine from them. The climate and soil of different regions produces different kinds of wines. Wine grapes grow best in a temperate climate, which is found in regions where temperatures never get very hot or very cold. In 2002, the countries that produced the most wine were France, Italy, Spain, the United States, and Australia.

Crushed- to press or squeeze with a force that destroys or deforms. To squeeze or pound into small fragments or particles, as ore, stone, etc.

Discover- To see, get knowledge of, learn of, find, or find out; gain sight or knowledge of  (something previously unseen or unknown).

Elisha Otis discovered first elevator.

Рубрика: Նախագծային շաբաթ, Գրականություն, Uncategorized

Փաստեր

 • Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի հեռավորությունը ընդամենը 4կմ է:
 • Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի մեդալում պատկերված են 3 մերկ տղամարդիկ, ովքեր ձեռքերը դնում են միմյանց ուսերին:
 • Որպեսզի տները ավելի արագ և թանկ վաճառել պետք է պարզապես ներկենք այն դեղին գույնով:
 • Խաղալիք yoyo- ն հայտնվեց 16-րդ դարում Ֆիլիպիններում ՝ որպես զենք:
 • «Գուշակ» -ը հորինել է 1920 թ.-ին հոգեվերլուծաբան Կառլ Գուստավ Յունգի կողմից:
Рубрика: Նախագծային շաբաթ, Գրականություն, Uncategorized

Փաստեր

 • Ամեն օր մարդը մոտավորապես անում է 18.000 քայլ:
 • Երկար կյանք ունեցողների 80%-ը աղջիկ է:
 • Նույնիսկ երկվորյակները ունեն տարբեր մատնահետքեր:
 • Տրանս-Սիբիրյան երկաթուղին անցնում է 8 ժամային գոտիներով ՝ Մոսկվայից մինչև Պեկինի:
 • Մարդը ամեն տարի թարթում է իր աչքերը 10 միլիոն անգամ:
 • Մարդկանց 40%-ը կյանքում չի գնացել ատամնաբույժի մոտ:
 • Էսկիմոսները երբեք չեն անում այն, ինչ իրենք համարում է ռիսկային:
 • Յուրաքանչյուր երեք վայրկյան մեկ երեխա ծնվում է Երկրի վրա:
 • Ողջ կյանքի ընթացքում մենք ուտում ենք մոտ 27 տոննա սնունդ, ինչը հավասար է յոթ փղերի քաշին: