Рубрика: Ֆիզիկա դասարանական և տնային առաջադրանքներ 8-րդ դասարան, Uncategorized

Հավասարաչափ արագացող շարժման ուսումնասիրումը և արագացման որոշումը

Աշխատանքի նպատակը. չափել այն արագացումը, որով շարժվում է գնդիկը թեք ճոռով:

Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր. մետաղե ճոռ, պողպատե գնդիկ, վայրկենաչափ, պողպատե գլան, չափերիզ, ամրակալան:

Աշխատանքի ընթացքը.

Ամրացրեցինք ամրակալանի թաթիկին, չափաժապավենով չափեցի ճոռի երկարությունը (դա կլինի գնդիկի անցած ճանապարհը՝ s-ը): Ճոռի տակ դրեցինք մետաղյա գլանը, մետաղյա գնդիկը ճոռի վերևի մասից բաց թողելու պահին միացրեցի վայրկենաչափը, երբ հասավ գլանին ձայնի հետ անջատեցի այն:

Այս փորձը՝ գնդիկի շարժումը ամբողջ ճոռի երկարությամբ կրկնեցի 5 անգամ:

Փորձ I.

t1=

S= 1,1 մ

a1-?

a1= 2S/t1 (2)