Рубрика: English

English

Untitled.png

Unknown words

pollution- the presence in or introduction into the environment of a substance which has harmful or poisonous effects.

exhaust- make (someone) feel very tired.

fumes- an amount of gas or vapor that smells strongly or is dangerous to inhale.

scheme- a large-scale systematic plan or arrangement for attaining some particular object or putting a particular idea into effect.

spokesman- a person who makes statements on behalf of a group or individual.

reduce- make smaller or less in amount, degree, or size.

atmosphere- the envelope of gases surrounding the earth or another planet.

rainforests- a luxuriant, dense forest rich in biodiversity, found typically in tropical areas with consistently heavy rainfall.

environment- the surroundings or conditions in which a person, animal, or plant lives or operates.

Рубрика: Գրականություն

Պամելա Թրևերս. Մերի Փոփինս

download (1) Այսօր ավարտեցի Պամելա Թրևերսի՝ Մերի Փոփինս գիրքը: Շատ հետաքրքիր գիրք էր, արկածային ժանրից է: Այս գիրքը ես կարդում էի հաճույքով, բայց երբ ավարտեցի կարդալը, հասկացա, որ պետք է միշտ լսեմ ծնողներիս, չկռվեմ քույրիկիս հետ, հարգեմ մեծերին (չնայած ես այս ամենը, բացի 2-րդից անում եմ): Գրքի գլխավոր հերոսներն էին՝ Մերի Փոփինսը, Ջեյնը և Մայքլը՝ Ջեյնի եղբայրը: Գիրքը երկու մասից է բաղկացած, և այդ գրքի ամեն մի գլխում նոր իրադարձություններ էին կատարվում: Այս գիրքը ասում է, որ եթե չարություններ չանես, դու կստանաս լավ բաներ: Ես խորհուրդ կտամ յուրաքանչյուրիդ կարդալ այս գիրքը: