Рубрика: Հայոց լեզու, Uncategorized

Հայոց լեզու

Հայոց լեզու

  1. Կարդա Պ.Բեդիրյանի «Բառերի խորհրդավոր աշխարհից» գրքի հերթական հոդվածը

Դեմքի ուղղությա՞մբ, թե դեպի աջ

Երբ լսենք առա՜ջ հրամանը, մենք, առանց վայրկյան անգամ մտածելու, մեր քայլերը կուղղենք դեպի այն կողմը, ուր դարձել է մեր դեմքը։ Եվ այստեղ զարմանալի ոչինչ չկա։ Սակայն մեր հեռավոր նախնիները, եթե այդ նույն հրամանն ստանային, կքայլեին…. դեպի աջ։ Որովհետև առաջ (= առ +աջ) ստուգաբանորեն նշանակում է «դեպի աջ»։

Այդ ինչպե՞ս պատահեց, որ աջ-ը նշանակեց «ուղիղ»։

Իմաստի այս անցումը սովորական երևույթ է ոչ միայն հայերենի, այլև ուրիշ լեզուների համար. ծանոթ շատ լեզուներում աջ միաժամանակ նշանակում է նաև «ուղիղ», «ճիշտ», անգամ «ճշմարիտ»։ Համեմատեք. правый «աջ» և правильный «ճիշտ», право «իրավունք», правда «ճշմարտություն»։ Անգլերեն right /ռայթ/, ֆրանսերեն droit /դղուա/, պահլավերեն ռասաթ ունեն հիշված երեք իմաստներն էլ։

Աջ բառի այս իմաստների հետ են ըստ էության առնչվում և աջել («ճիշտ կողմը շուռ տալ»), գործերը աջ գնալ («հաջողությամբ ընթանալ») արտահայտությունները, հենց ինքը՝ հաջողություն բառը։ Եվ ընդհակառակը, ձախ փոխաբերաբար նշանակում է «ոչ ճիշտ», «ձախորդ»։ Ձախել, գործերը ձախ գնալ, ձախողվել, ձախորդություն…

Ով գիտե, գուցե «աջ» >«ուղիղ», «ճիշտ» անցումը կապված է աջլիկության, իբրև ճիշտ ու նորմալ երևույթի ընկալման հետ։ Ով գիտե։ Փաստն այն է, որ առաջ (առջև), առաջարկել, առաջին, հաջորդ, հաջող… բառերի արմատն է աջ։

2. Առաջադրանք

  • Քանի՞ լեզվի մասին խոսք կա այս տեքստում։

Այս տեքստում կա 5 լեզվի խոսք՝ հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն և պահլավերեն։

  • Ի՞նչ է նշանակել հին հայերենում առաջ բառը։Հանդիպե՞լ եք նույն իմաստը ժամանակակից հայերենում։

Հին հայերենում առաջ բառը նշանակում էր աջ, այսինքն դու գտնվում ես ճիշտ ուղղու վրա։

  • Տեքստից գտիր երեք հնչյունափոխված բառ, բացատրիր՝ ինչ հնչյունափոխություն է տեղի ունեցել։
  • Գրիր սովորական, ծանոթ, ձախորդ, ճիշտ բառերի հականիշները։

Սովորական- անսովոր

Ծանոթ- անծանոթ

Ձախորդ- հաջողակ

Ճիշտ- սխալ

  • Տեքստում գտիր հոգնակի գոյականները, բացատրիր դրանց կազմությունը։

Քայլեր- ավելացել է եր

Նախնիներ- ավելացել է ներ

Լեզուներ- ավելացել է ներ

իմաստներ- ավելացել է ներ

արտահայտություններ- ավելացել է ներ

գործեր- ավելացել է եր

բառեր- ավելացել է եր

  • Նշիր վայրկյան, նախնի, հրաման, հաջողություն գոյականների հոլովումները։
Рубрика: English

English

1. Is food a pleasure for you?

Yes. I like eating delicious dishes.

2. What do you eat in a typical day?

I eat egg, potato, meat.

3. Do you ever cook?

I do not cook anything because I am not allowed to approach the stove.

4. Do you ever eat ‘unhealthy’ food? How do you feel about it?

I eat unhealthy food, for instance pizza, hamburger, fries, chips, and I like fast food, but it’s unhealthy food, so I don’t recommend you to eat unhealthy food.

5. Are you trying to cut down anything at the moment?

Yes, I’m trying to eat fewer chips and fast food.

6. Are peopel’s diets in your country getting better or worse?

In Armenia we don’t have fat people so much, so I think that peopel’s diets are going better.