Рубрика: Քիմիա, Uncategorized

Ֆիզիկական մարմին և նյութ: Ինչ՞ էնյութը, պարզ և բարդ նյութեր, անօրգանական և օրգանական նյութեր:Մաքուր նյութեր, խառնուրդներ։ Նյութի հատկությունները՝ ֆիզիկական, քիմիական, ֆիզիոլոգիական:

դաս — 1.  7,8- րդ դաս. անցածի կրկնողություն. Թեմաները՝ Ֆիզիկական մարմին  և  նյութ: Ինչ՞ էնյութը, պարզ և բարդ նյութեր, անօրգանական և  օրգանական  նյութեր:Մաքուր  նյութեր, խառնուրդներ(համասեռ և անհամասեռ): Նյութի  հատկությունները՝ ֆիզիկական,  քիմիական, ֆիզիոլոգիական: 

Հարցեր և վարժություններ.

  • Սահմանեք և բնութագրեք ո՞րն է կոչվում ֆիզիկական մարմին,օրինակներ…

Մեզ շրջապատող բազմաթիվ և տարատեսակ առարկաներն անվանում են  ֆիզիկական մարմիններ, օրինակ՝ սեղան, աթոռ, մատիտ, հայելի։

  • Մոտավորապես քանի՞ միլիոն  նյութ  է  հայտնի մարդկությանը

Նյութը փոքրագույն մասնիկների` ատոմ, մոլեկուլ, իոն փոխազդեթության արդյունքն է, իրեն բնորոշ բաղադրությամբ, կառուցվածքով, հատկություններով: Մարդկությանը հայտնի է մոտավորապես 30 միլիոն նյութ: Նյութերը դասակարգում են պարզ և բարդ: Պարզ 400, բարդ 30 միլիոն: Պարզերը լինում են մետաղ և ոչ մետաղ: Բարդերը լւնում են օրգանական և անօրգանական: Կա 118 տարր: 118-երորդ տարրը Օգանեսոն է:

  • Սահմանեք,դասակարգեք և բնութագրեք նյութերը, գրեք պարզ և բարդ, անօրգանական և օրգանական նյութերի օրինակներ…

Պարզ նյութերը կազմված են մեկ քիմիական տարրի ատոմներից:

Բարդ նյութերը կազմված են տարբեր քիմիական տարրերի ատոմներից: Նրանց նաև անվանում են քիմիական միացություններ:

Անօրգանական նյութերն են աղեր, թթուներ ,ջուր,սոդա,ցինկ

Օրգանական են կոչվում են այն բարդ քիմիական միացությունները, որոնց կազմի մեջ մտնում է ածխածին:

  • Սահմանեք և բնութագրեք մաքուր նյութերի հատկությունները`ֆիզիկական, քիմիական, ֆիզիոլոգիական, օրինակներ….

Նյութի ֆիզիկական հատկություններն են՝ ագրեգատային վիճակը (պինդ, հեղուկ, գազային), գույնը, հոտը, համը, լուծելիությունը ջրում, խտությունը, հալման և եռման ջերմաստիճանները, ջերմա և էլկտրահաղորդականությունը և պլաստիկություն, մետաղական փայլը: Բոլորը մետաղները բացի սնդիկից պինդ են, ունեն մետաղական փայլ, ունեն ջերմա և էլեկտրահաղորդականություն:

Նյութի քիմիական հատկությունները, դա նյութի փոխազդեցությունն է այլ նյութերի հետ և նոր նյութերի առաջացում:

Նյութի ֆիզիոլոգիական հատկություններն են այդ նյութի ազդեցութությունը կենդանի օրգանիզմների վրա:

Рубрика: Ռուսերեն

Русский

Такой необычный человек- Ашот Блеян

Ашот Блеян — необычный человек, потому что он создал такую школу,где можно свободно одеваться и высказывать свое мнение. Благодаря ему мы отличаемся от школ Еревана (и не только). Я учусь в образовательном комплексе «Мхитар Себастаци» с детства։ Должна сказать, что здесь детям будет легче учиться, потому что здесь нет строгих правил. Также благодаря Ашот Блеяну, мы можем путешествовать по другим странам и узнавать больше. Одним словом, Ашот Блеян — замечательный человек, я им очень горжусь.