Рубрика: Հայոց լեզու

Հայոց լեզու

Հայոց լեզու
Նախորդ առաջադրանքի կատարում։

Լրացուցիչ առաջադրանք

Լրացրու բաց թողած տառերը, կետադրիր՝ որքան կարող ես։
Դուրս գրիր դիմավոր բայերը, որոշիր եղանակը, ժամանակը, ժամանակային ձեւը (եթե ունի), կազմությունը (պարզ է, թե ածանցավոր)։

Նվաճում է- դիմավոր բայ, սահմանական եղանակ, անկատար ներկա ժամանակ, եզակի թիվ, 3-րդ դեմք, պարզ բայ, պատկանում է ե խոնարհման

Հրամայեց- դիմավոր բայ, սահմանական եղանակ, անցյալ կատարյալ ժամանակ, եզակի թիվ, 3-րդ դեմք, ե խոնարհում, պարզ բայ

Հապաղում են- դիմավոր բայ, սահմանական եղանակ, անկատար ներկա, հոգնակի, 3-րդ դեմք, պարզ բայ, ե խոնարհում

Հասավ- դիմավոր բայ, սահմանական եղանակ, անցյալ կատարյալ, եզակի թիվ, 3-րդ դեմք, ածանցավոր բայ, ե խոնահում

Սլանում էին- դիմավոր բայ, սահմանական եղանակ, անկատար անցյալ, հոգնակի թիվ, 3-րդ դեմք, ա խոնարհում, պարզ բայ

Հոգնել էր- դիմավոր բայ, սահմանական եղանակ, վաղակատար անցյալ, եզակի թիվ, 3-րդ դեմք, ե խոնարհում, պարզ բայ

Գոռում էին- դիմավոր բայ, սահմանական եղանակ, անկատար անցյալ, հոգնակի թիվ, 3-րդ դեմք, ա խոնարհում, պարզ բայ

Չլսեց- դիմավոր բայ, սահմանական եղանակ, անցյալ կատարյալ, եզակի թիվ, 3-րդ դեմք, պարզ բայ, ժխտական խոնարհում

Թռավ- դիմավոր բայ, սահմանական եղանակ, անցյալ կատարյալ, եզակի թիվ, 3-րդ դեմք, ածանցավոր բայ, ե խոնարհում

Սկսեց- դիմավոր բայ, սահմանական եղանակ, անցյալ կատարյալ, եզակի թիվ, 3-րդ դեմք, պարզ բայ, ե խոնարհում

Արեց- դիմավոր բայ, սահմանական եղանակ, անցյալ կատարյալ, եզակի թիվ, 3-րդ դեմք, պարզ բայ, ե խոնարհում


Դուրս գրիր անդեմ բայերը, որոշիր՝ որ դերբայն է, ինչ կազմություն ունի (պարզ է, թե ածանցավոր)։

 Հնազանդեցնելով- անդեմ բայ, անորոշ դերբայ, ածանցավոր բայ, գործիական հոլով

Պաշարելով- անդեմ բայ, անորոշ դերբայ, պարզ բայ, գործիական հոլով

Մոտեցնել- անդեմ բայ, անորոշ դերբայ, ածանցավոր բայ

Պաշտպանելով- անդեմ բայ, անորոշ դերբայ, գործիական հոլով

Տեղացող- անդեմ բայ, ենթակայական դերբայ

Հանելով- անդեմ բայ, անորոշ դերբայ, գործիական հոլով

Մատնելով- անդեմ բայ, անորոշ դերբայ, գործիական հոլով

Լքված- անդեմ բայ, հարակատար դերբայ, վ կրավորական

Չլսված- անդեմ բայ, հարակատար դերբայ, վ կրավորական, ժխտական խոնարհում

Չտեսնված- անդեմ բայ, հարակատար դերբայ, վ կրավորական, ժխտական խոնարհում

Рубрика: Պատմություն

Պատմություն

Հայաստանում բնակված ադրբեջանցիները

Ադրբեջանցիները Հայաստանում, Հայաստանի տարածքում ձևավորված տարբեր պետական կազմավորումների ադրբեջանցի ազգաբնակչության ընդհանուր անվանումը։ Նախքան Արցախյան հակամարտությունը՝ Հայաստանի տարածքում բնակվել են ադրբեջանցիներ։ Արցախյան պատերազմին հաջորդած հայ-ադրբեջանական լարված իրադրության հետևանքով ադրբեջանական համայնքը լքել է Հայաստանի տարածքը։ Ի տարբերություն սրա՝ Ադրբեջանի հայ բնակչությունը ենթարկվել է զանգվածային ջարդերի և տեղահանումների։ Միավորված Ազգերի Կազմակերպության փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի համոզմամբ 2004 թվականի տվյալներով Հայաստանի տարածքում բնակվում են 30 ադրբեջանցիներ։ Հայաստանաբնակ ադրբեջանցիների թիվը աճել է Երևանի խանության գոյության տարիներին։ 1879 թվականին պարսկական լծից ազատված ռուսահպատակ Հայաստանում բնակվում էր 313 հազար ադրբեջանցի (այդ անվան տակ հանդես էին գալիս նաև Իրանի Արևմտյան Ադրբեջան երկրամասի պարսիկ բնակչությունը և մյուս թուրքերը) և շուրջ 50 հազար քուրդ և եզդի։ Չնայած 1918-1920 թվականների հայ-ադրբեջանական լարված հարաբերություններին՝ Հայաստանի Դեմոկրատական Հանրապետությունում բնակվել է շուրջ 12 հազար իսլամադավան ադրբեջանցի։ Հայաստանի ադրբեջանական համայնքի բնակչությունը վերստին աճել է Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո։ 1939 թվականին Հայկական ԽՍՀ-ում բնակվում էր ավելի քան 130 հազար ադրբեջանցի, 1959 թվականին՝ 107 հազար, 1970 թվականին՝ 148 հազար։

Рубрика: Հայոց լեզու

Հայոց լեզու

Կարդա տեքստը։

 • Կարդա տեքստը։
 • Բառարանի օգնությամբ բացատրիր անկապտելի, քերթող (քերթողահայր) բառերի բացատրությունները։

 • Անկապտելի- անձեռնմխելի
  Քերթող- Բանաստեղծ
 • Տեքստում գտիր հայ գրողների անունները, նշիր՝ որ ստեղծագործությունների մասին է խոսվում։ Համացանցից գտիր՝ ուիշ ինչ հետաքրքիր ստեղծագործություն ունեն նրանք։

Ղազարոս Աղայանն — <<Երկու քույր>> վեպի մասին է խոսվում, նաև նրա հայտնի ստեղծագործություններից է Անահիտը:

 • Տեքստից գտիր 5 հնչյունափոխված բառ, գրավոր բացատրիր՝ ինչ հնչյունափոխություն է տեղի ունեցել։

 • Տեքստում գտիր «գրավել» բառի հոմանիշները։

Գրավել— նվաճել, բռնել

 • Տեքստից առանձնացրու դիմավոր բայերը, որոշիր դրանց դեմքը, թիվը, եղանակը, ժամանակը, ժամանակային ձևը (եթե ունի)։

Արտահայտում է-անկատար ներկա, սահմանական, 3-րդ դեմք, եզակի, պարզ
Բնակվում են-անկատար ներկա, սահմանական, 3-րդ դեմք, հոգնակի, կրավորական
Բռնում են-անկատար ներկա, սահմանական, 3-րդ դեմք, հոգնակի, պարզ
Գալիս է-անկատար ներկա, սահմանական, 3-րդ դեմք, եզակի, պարզ
Սահմանում է-անկատար ներկա, սահմանական, 3-րդ դեմք, եզակի, պարզ
Գալիս էր-անկատար անցյալ, սահմանական, 3-րդ դեմք, եզակի, պարզ
Բռնում էին-անկատար անցյալ, սահմանական, 3-րդ դեմք, հոգնակի, պարզ
Գրավում էին-անկատար անցյալ, սահմանական, 3-րդ դեմք, հոգնակի, պարզ
Նվաճում էին-անկատար անցյալ, սահմանական, 3-րդ դեմք, հոգնակի, պարզ
Չէին ասում-անկատար անցյալ, սահմանական, 3-րդ դեմք, հոգնակի, պարզ
Կտրում է-անկատար ներկա, սահմանական, 3-րդ դեմք, եզակի, պարզ
Հասցրել է-վաղակատար ներկա, 3-րդ դեմք, եզակի, պատճառական
Արտահայտվում են-անկատար ներկա, 3-րդ դեմք, հոգնակի, կրավորական

 • Դիտարկիր այս հոդվածը այսօրվա պատերազմական իրավիճակի տեսանկյունից։

Ինչ որ բռնեցի կամ զավթեցի՝ իմն է
(Պետրոս Բեդիրյան. «Բառերի խորհրդավոր աշխարհից»)
Այժմ՝ ժողովուրդների ու մարդկանց ներկա գիտակցության պայմաններում, աշխարհիս երեսին շատ մարդիկ ու պետություններ չէ, որ կարող են այս կարգախոսով առաջնորդվել ու հաջողության հասնելու հույս ունենալ։ Բայց….
Ղազարոս Աղայանն իր «Երկու քույր» վեպի «Միջանկյալ պատմության» մեջ, ի միջի այլոց, այսպիսի միտք է արտահայտում. «Գյուղացիք որտեղ որ բնակվում են, ինչքան տեղ որ բռնում են, ասում են՝ էս տեղերը մերն է։ Այստեղից առաջ է գալիս սեփականության մասին ջոկ գաղափար, որ նման չէ այն սեփականությանը, որ տիրող օրենքն է սահմանում»։
Այս մտայնությունը, որն ինչ-որ տեղ նաև բարոյականություն էր, գալիս էր դեռևս նախնադարից. նախապատմական վայրենիների տոհմերի կամ ցեղերի ըմբռնմամբ ինչ որ իրենք բռնում էին կամ գրավում, նվաճում՝ իրենցն էր, իրենց անկապտելի սեփականությունը, որ կարող էր միայն ու միայն ուժով էլ օտարվել, այսնիքն՝ դառնալ նոր գրավողինը։ Իզուր հո չէի՞ն ասում հնում. «Սահմանք քաջաց զէնն իւրեանց, որքան հատանէ՝ այնքան ունի» («Քաջերի սահմանը նրանց զենքն է. որքան կտրում է, այնքան էլ ունի»)։ Ի դեպ, հնադարյան սույն ասույթն իր «Հայոց պատմության» միջոցով մեզ է հասցրել քերթողահայր Մովսես Խորենացին։
Բերված այս նախապատմությունը պերճախոս կերպով արձանագրված կա նաև բառերի մեջ, ուր «բռնելու» և «ունենալու» գաղափարներն արտահայտվում են միևնույն արմատների օգնությամբ։
Սկսենք հայերենից։
Հին հայերենի բնիկ ունիմ բայը, որի անցյալ կատարյալը կլինի կալայ, նշանակում էր թե՛ «բռնել», թե՛ «ունենալ»։ Համեմատեք ձեզ ծանոթ «Վահագնի ծնունդից» այս տողերը՝ «Երկն ի ծովուն ունէր եւ զկարմրիկն եղեգնիկ («Իր պատմության ընթացքում Հայաստանը տասներկու մայրա¬քաղաքներ է ունեցել՝ Վան, Արմավիր, Երվանդաշատ, Արտաշատ, Տիգրանակերտ, Վաղարշապատ, Դվին, Բագարան, Շիրակավան, Կարս, Անի և Երևան։
Վան — Ք. ա. 9-րդ դարի երկրորդ կեսին, ինչպես հայտնի է, Սարդուրի I արքան հիմնադրեց Տուշպա (Տոսպ, Վան) մայրաքաղաքը:
Քաղաքի հիմնադիր արքայի օրոք Վանի կենտրոնում վեր խոյացող լեռան լանջերին կառուցվում են բազմաթիվ զինանոցներ, պահեստներ, դիտակետեր, իսկ միջնաբերդի ստորոտում՝ հզոր պարիսպ։
Վանի բերդը — Դրանից հետո էլ՝ Երվանդունիների օրոք, Վանը դարձյալ Հայաստանի մայրաքաղաքն էր։ Արքայանիստ քաղաքը որոշ ժամանակ կրում էր Երվանդավան անունը։ Քաղաքի բուռն զարգացումը շարունակվեց նաև Արտաշեսյանների ժամանակ։ Տիգրան Մեծն այստեղ բազմաթիվ արհեստավորներ ու առևտրականներ բնակեցրեց։ Քաղաքը ծաղկում էր ապրում նաև 10-11-րդ դարերում Վասպուրականի Արծրունյաց թագավորության
օրոք։ 19-րդ դարում Վանը Արևմտյան Հայաստանի կարևոր կեն¬տրոններից էր, այստեղ հատկապես զարգացած էին արհեստները։ Մեծ համբավ ունեին վանեցի ոսկերիչներն ու արծաթագործները։ Մեծ եղեռնի ժամանակ հայկական Վանը ոչնչացվեց։
Այժմ Վանը գավառական ոչ մեծ քաղաք է ներկայիս Թուրքիայի տարածքում։
Արմավիր — Ներկայիս Արմավիրի մարզի Հայկավան գյուղի մոտ մի մեծ բլուր կա։ Բլրի գագաթին պա-րիսպների, պալատների, տա¬ճարների և այլ շինությունների հետքեր կան։ Դրանք բոլորն ի հայտ են եկել պատմական Հայաստանի Արմավիր քաղաքի՝ մեր օրերում կատարված պե¬ղումների հետևանքով։ Գրեթե երեք մետր բարձրությամբ հողագույն պատերն ու աղյուսաշեն սենյակները վկայում են, որ ժամանակին այստեղ ծաղկուն քաղաք է եղել։ Մովսես Խորենացին Արմավիրի հիմնադրումն ու անվան ծագումը կապում է Հայկ Նահապետի թոռ Արամայիսի անվան հետ։
Արմավիրը մշակութային ու կրոնական խոշոր կենտրոն էր։ Այստեղ բազմաթիվ մեհյաններ և հեթանոսական այլ սրբավայրեր կային։ Իսկ քաղաքի շրջակայքում Սոսյաց անտառն էր, որի ծառերի տերևների սոսափյունով քրմերը գուշակություններ էին անում։ Ք. ա. 3-րդ դարի վերջերին, երբ Հայաստանի նոր մայրաքաղաք դարձավ Երվանդաշատը, Արմավիրի դերը նվազեց։
Արմավիր մայրաքաղաքն այժմ չկա։ Բայց նրա անունով կա Արմավիր մարզկենտրոնը, Հայաստանի այլ բնակավայրեր և Արմավիր հայաշատ քաղաքը Հյուսիսային Կովկասում։
ծովում բռնել էր և կարմրիկ եղեգնիկին»)- «Նա հուր հեր ունէր» («Նա հուր մազեր ուներ»)։ Այս բային են հանգում նաև ունեցվածք, կալված(ք) բառերը, որոնք փաստորեն, ստուգաբանորեն նշանակում են «բռնված կամ գրավված բան՝ առարկա»։
Ինչպես ասացի, այսպես էր ոչ միայն հայոց ու հայերենի, այլև ուրիշ ժողովուրդների ու լեզուների մեջ։ Հին հույներն ասում էին (կատ)է՛խո և հասկանում էին «հափշտակել. գրավել, տիրել», նաև «ունենալ», (կատ)օ՛խիմուս՝ «ունեցվածքը՝ կալվածը՝ սեփականությունը հանդիսացող», նոր հույները՝ կատոքի՛ «ունեցվածք. կալված»։
Ռուսերեն (о)владеть և владение, անգլերեն (to) possess (փըզզես) և possission (փըզզեշըն), ֆրանսերեն posseder (պոսեդե ) և possession(s) (պոսեսիոն), առաջինները բայեր, երկրորդները՝ դրանցից առաջացած գոյականներ,- իմաստային չնչին նրբեերանգով արտահայտում են «հափշտակել, գրավել, տիրել» և «ունեցվածք, կալված» նշանակությունները։ Անգլերեն (to) take possission of something (թեյք փըզզեշըն ըվ սամթհինգ) դարձվածքը նշանակում է «հափշտակել մի բան, տիրել մի բանի» և «մի բան ձեռք բերել, մի բանի սեփականատերը դառնալ» Անգլերեն possess և ֆրանսերեն posseder իրենց ձևով ու իմաստներով վերջին հաշվով հանգում են լատիներեն possideo (պոսսիդե՛ո)ա բային, որը, սակայն, բառացի նշանակում էր «ուժեղ նստել». potis (պո՛տիս) «ուժեղ» + sedeo (սեդե՛ո) «նստել»։
Ի՞նչ է դուրս գալիս։
Պարզվում է, որ եթե որոշ ժողովուրդների (ինչպես հայերիս) նախնադարյան մտայնությամբ ինչ որ բռնում էին կամ գրավում , ա՛յն էր իրենցը, ապա ուրիշների համար ուր որ ամուր նստում էին, դա էր նրանցը։ Ի միջի այլոց նույն այս «տրամաբանությամբ» են կազմվել նաև գերմաներենի besitzen (բեզիթցըն) բայն ու Besitzung (բեզիթցունգ), Besitztum (բեզիթցթում) գոյականները։ Առաջինը նշանակում է «գրավել, տիրել», նաև «ունենալ», մյուսները՝«ունեցվածք. կալված»։ Խնդիրը հստակ կդառնա, եթե նկատի առնենք, որ սրանց հիմքում կա sitzen (զիթցըն) բայը՝ «նստել»։
Այսպես ուրեմն. «Ի՛նչ որ բռնեցի կամ գրավեցի ու հափշտակեցի, կամ ո՛ւր որ ուժեղ նստեցի՝ իմն է»,- բառերի միջոցով ևս ազդարարում էր մարդը սրանից հազարավոր տարիներ առաջ (ու դրանից հետո դեռ երկար դարեր)։
Սակայն այն, ինչ մարդկության վայրենության շրջանում միանգամայն բնական ու բարոյական էր դիտվում, մեր օրերում բարոյականության տեսանկետից դիտվում է, պետք է որ դիտվի… վայրենություն։

Рубрика: Գրականություն

Գրականություն

Ավետիք Իսահակյանի <<Մի հին չինական զրույց>> <<Պատրանք>> և <<Անհաղթ խալիֆան>> պատմությունները շատ հետաքրքիր էին։ Նրանց մեջ կան իմաստներ, օրինակ՝ Մի հին չինական զրույցում ասելիքը այն է, որ չպետք է ամեն ինչ անես, որպեսզի բոլորը քեզ սիրեն, պետք է ամեն ինչ անես, որ ժողովրդին հարմար լինի։ Պատրանք պատմվածքում մի աղքատ գուսան է լինում, որը անձրևի ժամանակ գնում է մի խրճիթ, որտեղ տեսնում է մի կրակի բոց, բայց առավոտը պարզվում է, որ այդ բոցերը ոչ թե կրակինն էին այլ կատվի աչքերինը։ Իսկ Անհաղթ խալիֆան պատմվածքում մի խալիֆա է լինում, որը հայտարարում է ժողովրդին, որպեսզի ապրեն այնպես ինչպես ուզում են, միայն թե թողնեն, որ ուրիշներն էլ ապրեն։ Խալիֆան անհաղթ մնաց, քանի որ նա չսկսեց պատերազմ, և ոչնչի բանի տեղ չդրեց, այսինքն նրան չէր հուզում այն փաստը, որ իր երկիրը ուզում են գրավեն, նա միայն լսում էր երաժշտություն։

Рубрика: English

English

Assignmnets for 28.10.2020
NEF  Student’s Book. Reading  We  are  family slide 13, Reading  “Two Sisters”  slide 15

Unknown words

We are family

Extendedերկարացված

In lawօրենքով

Wideլայն

Nuclearմիջուկային

Shapeձևավորել

Isolatedմեկուսացված

Two Sisters

Spiky- փշոտ

Desperately- հուսահատորեն

Separate- առանձին

Age gap- տարիքային տարբերություն

Compete- մրցակցել

Incredible-անհավանական

Attractive- գրավիչ

Defend- պաշտպանել

Рубрика: Քիմիա

Ինքնաստուգում

1.Ո՞ր  շարքում են  նշված միայն ֆիզիկական մարմիններ.

   ա) գիրք, մեխ, ալյումին, ազոտ
   բ) սեղան, գրիչ, տետր, մատանի
   գ) երկաթ, քանոն, ոսկի, թթվածին
  դ) պղինձ, ջուր, արծաթ, ջրածին

 • Քանի՞ նյութ է ներկայացված հետևյալ բառակապակցություններում.   ջրի կաթիլ, պղնձե թաս,  ալյումինե կաթսա,   ռետինե գնդակ,  պղնձե կուժ, սառցե դղյակ,  ոսկե  մատանի.

1)3                        2)  6                            3)  4                                  4) 5

3. Նշվածներից ո՞ր շարքում են գրված միայն օրգանական նյութեր.
     1) 
 ջուր, թթվածին, կավիճ, սպիրտ
    2)  կերակրի աղ, սպիտակուց, ճարպ, ազոտ
    3)  շաքարավազ, քացախաթթու, գլյուկոզ, սպիրտ
    4)  սոդա, ջուր, ածխաթթու գազ, բենզոլ

4. Ինչպիսի՞ ագրեգատային վիճակում կարող է գտնվել սնդիկը.

 1. միայն պինդ  վիճակ
 2. միայն  գազային վիճակում
 3. միայն  հեղուկ  վիճակում
 4. բոլոր  երեք  վիճակներում
 • Որքա՞ն է ոսկու  ձուլակտորի զանգվածը,  որի ծավալը  2 սմէ, իսկ ոսկու խտությունը  19,3 գ/սմ3է.

m=Pv   m=?  P=19,3գ/սմ3  v=2սմ3  m=19,3*2=38,6

1) 38,6գ                    2) 9,65գ                   3) 3,86գ                       4) 1,93գ

6. Ո՞ր  շարքում  են գրված միայն բարդ նյութերի բանաձևեր.

ADVERTISEMENT

REPORT THIS AD

    1)   Al, HCl,  Cu, Na2SO4                                      3)  H2O, N2, O3,  Ni, S8

   2)   AgBr, H2, CaCO3, P4                                      4)  NaOH, CO2, NH3, CuSO4

7. Ո՞ր  շարքում են առկա միայն կովալենտային կապերով միացություններ.

     1)  NaCl, HCl, Cl2, NaHCO3                                      3)  H2, NH3, H2O, CH4

    2)  KBr, HNO3, CaO, P4                                            4)  N2, Br2, CuSO4, Fe

8. Հետևյալ նյութերից չորս  սյունակով  առանձնացրեք  օքսիդները, հիմքերը, թթուներն  ու   աղերը, նշեք  յուրաքանչյուրի  անվանումը.    HNO3,  Na2O,  Ca(OH)2, AgNO3,  BaO,  HCl, CO2,   Al2O3, NaHCO3, Fe(OH)2, K2SiO3, NaCl, H2SO4, MgO, NaOH, H3PO4, SO3, CaCl2, CuSO4, Al(OH)3.

Օքսիդ Na2O   BaO   Al2O3   CO2   SO3             MgO   Հիմք Ca(OH)2 Fe(OH)2 NaOH Al(OH)3   Թթու HNO3 HCl H2SO4 H3PO4 Աղեր AgNO3 NaHCO3 CaCl2 NaCl     


9. Ո՞ր 
 շարքում է  գրված ֆոսֆոր,  թթվածին,  ածխածին, երկաթ և ազոտ քիմիական տարրերի նշանները.

    1)  F, C, P, Si, Na
    2)  O, C, Li, K, Ba
    3)  P, O, C, Fe, N
    4)
  K, Na, P, Fe, C 

 10. Ո՞ր տարրական մասնիկներից է կազմված ատոմը.
    1)  միայն էլեկտրոններից
    2)  նեյտրոններից  և  էլեկտրոններից
    3)  պրոտոններից, էլեկտրոններից  և  նեյտրոններից
    4) 
 միայն պրոտոններից

 1.  Բնութագրեք  հետևյալ  տարրերը՝ ածխածին, ջրածին, թթվածին, ազոտ, ֆոսֆոր, ծծումբ, նատրիում, կալիում, կալցիում, մագնեզիում, երկաթ, ֆտոր, քլոր, բրոմ, յոդ, սիլիցիում, մանգան, պղինձ, ցինկ, արծաթ, ոսկի ….  (նշված տարրերից ընտրեք մեկ մետաղ և մեկ ոչմետաղ)  ըստ  հետևյալ ըստ հետևյալ սխեմայի.

Ածխածին

ա)  քիմիական  տարրի  նշանը C
բ)  կարգաթիվը, միջուկի  լիցքը՝ Z = 6, -6
գ)  ատոմի  բաղադրությունը (պրոտոնների, նեյտրոնների, էլեկտրոնների  թիվը) 4 ազատ էլեկտրոն ունի

դ)  պարբերության  համարը, լրիվ  լրացված  էներգիական  մակարդակների  թիվը….

ե)  խմբի  համարը, ենթախումբը (գլխավո՞ր  է, թե՞ երկրորդական), արտաքին

էներգիական  մակարդակում  էլեկտրոնների  թիվը երրորդ պարբերություն, չորրորդ խումբ գլխավոր խումբ

զ)  էլեկտրոնների  բաշխումն  ըստ էներգիական  մակարդակների

է)  էլեկտրոնային  բանաձևը (էլեկտրոնների  բաշխումն ըստ էներգիական

մակարդակների  և  ենթամակարդակների)

ը) ո՞ր հատկություններն  են  ավելի  ուժեղ  արտահայտված`  մետաղակա՞ն, թե՞   ոչ մետաղական Մետաղական

  թ)  ինչպիսի՞  պարզ  և  բարդ  նյութերի  օրինակներ  գիտեք, որոնց  բաղադրության  մեջ

առկա  է  այդ   տարրի  ատոմներ……..

ժ)  Կատարեք հաշվարկներ ` որոշեք  այդ  տարրի  մեկ  ատոմի  զանգվածը` mo (գ),

տարրի  առաջացրած  օքսիդի  հարաբերական  մոլեկուլային  զանգվածը`Mr,

տարրերի  զանգվածային   հարաբերությունները, զանգվածային  և մոլային բաժինները օքսիդում:

 1. Համապատասխանեցրեք նյութի հատկությունները և անվանումը.   
ՀատկություններըԱնվանումը
  ա) բնորոշ  հոտով   թափանցիկ  հեղուկ     բ) ջրում  լավ  լուծվող  պինդ  նյութ     գ) մետաղական  փայլով  պինդ  գունավոր  նյութ     դ) ջրում  քիչ  լուծվող  անհոտ, անհամ  գազ    1) կավիճ   2) սախարոզ   3) քացախաթթու   4) թթվածին   5)  քլոր   6)  յոդ  

Ա) բնորոշ հոտով թափանցիկ հեղուկ-  3 քացախաթթու

Բ)ջրում լավ լուծվող պինդ նյութ- 2 սախարոզ                                                                                                

Գ) մետաղական  փայլով  պինդ  գունավոր  նյութ- 6յոդ

Դ)ջրում  քիչ  լուծվող  անհոտ, անհամ  գազ- 4թթվածին

Рубрика: English

English

Assignmnets for 27.10.2020

Writing. My peaceful autumn

Autumn is my favorite season․ In autumn the leafs are falling but not this year, this year are falling tears of many mothers’. I was expecting a lot from this autumn, of course in a good way, but this autumn is the worst autumn in my life, because of the war between Artsakh and Azerbaijan. I felt the war for the first time in my life, when all this started on September 27. I hope that the last month of autumn will be good month, with good news.

Reading. Read the text, write down all the unknown words and make up 5 questions related to the text

Why he decided to become a cook?

How many countries have shown his programmes?

What the age did Jamie Oliver left school?

What profession Jamie Oliver have except cook?

How did Jamie helped his parents in their pub?

Text

Jamie Oliver is a genius in the world of food and one of Britain’s most famous cooks. He has encouraged people to spend more time in the kitchen and enjoy it. His programmes are shown in over 100 countries including the USA, Australia, South Africa, Brazil, Japan and Iceland. They were translated into over 30 languages. Jamie Oliver’s cookery books are bestsellers not only in the UK but across the world.

Jamie Oliver was born in 1975 in England. From an early age he got interested in food. His parents had a pub where he often helped them in the kitchen. He actually began working there at the age of eight. Jamie cut vegetables like any other ordinary worker in the pub.

Jamie Oliver left school at 16 without any official certificate. He went to Westminster College to study economics and after that travelled to France. Jamie knew that in France cooking was a kind of art. And he wanted to master that art. It was no doubt the best place to study if he wished to become a professional chef.

After returning from France, Jamie worked in a number of British restaurants. At that time there was a programme on the telly about the cafe where Jamie worked. TV producers were impressed by the young chef. The next day Jamie received calls from five different TV companies wishing to work with him. He soon became the best-liked celebrity chef on television and his programme was a real revolution in cooking shows. Thanks to an informal and friendly manner Jamie Oliver won crowds of fans around the world.

However, Jamie devotes his time not only to cooking. He’s a family man, with a wife and four children. He also works on a number of projects. For example, Jamie Oliver created the “Fifteen Foundation”. Each year, fifteen young people are trained and taught to work in the restaurant business. It’s interesting that they are not common people. They are from unhappy families, they are unemployed. Some of them were in prison or took drugs. In this way Jamie Oliver tries to help them start a new life.

Another project by Jamie Oliver was connected with school dinners and lunches. He wanted school children to begin eating healthy food instead of junk food. The British government supported the project. It spent extra 280 million pounds to improve school meals. Part of the money was spent on training cooks and buying modern equipment for schools.

It’s really hard to name all the TV programmes, shows, projects that Jamie Oliver had and is still having. He’s so creative and imaginative, that there’s no end to new ideas and projects. Except television, Jamie Oliver is a writer. His every book immediately becomes a bestseller. It’s interesting that he became the best-selling author in the country after J. K. Rowling, the “Harry Potter” writer.

Genius- հանճարեղ

Encourage- խրախուսել

Telly-հեռուստացույց

Impress- Տպավորվել

Crowd- ամբոխ

Manner- վարվելակերպ

Devote- նվիրել

Drugs- թմրանյութ

Junk- անպիտան

Equipment- սարքավորումներ

Рубрика: Իրավունք

ՄԱԿ-ի և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի գործունեությունը Հայաստանում

ՅՈՒՆԻՍԵՖը երեխայի իրավունքների գծով համաշխարհային առաջատարն է: ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը աշխատում է ավելի քան 190 երկրների հետ: Նրանց գործունեության նպատակն է, որպեսզի որպեսզի յուրաքանչյուր երեխա ունենա կյանքի լավագույն սկիզբ և կարողանա հաղթահարել աղքատության, բռնության, հիվանդությունների և խտրականության հետևանքով առաջացած խոչընդոտները: Հայաստանում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը գործում է սկսած 1994 թվականից: Արդեն 25 տարի է ինչ աջակցում է Հայաստանի կառավարությանը՝ մշակել և իրագործել բարեփոխումներ՝ ուղղված Հայաստանի երեխաների իրավունքների իրականացմանը խոչընդոտող բացերի վերացմանը՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով ամենակարիքավոր և խոցելի երեխաներին:

ՄԱԿ, իսկ ավելի կոնկրետ <<Միավորված ազգերի կազմակերպություն>>- ը հիմնադրվել է 1945 թվականին։ ՄԱԿ-ը անդամակցում է 193 երկրների հետ։ ՄԱԿ-ի պաշտոնական լեզուներն են՝ անգլերենը, ֆրանսերենը, չինարենը, իսպաներենը, ռուսերենը և արաբերենը: Հայաստանը 1992 թվականին դարձավ ՄԱԿ-ի անդամ և ընդունելով համամարդկային արժեքների, մարդու իրավունքների պաշտպանության և ժողովրդավարության հաստատման սկզբունքները` որպես պետական գաղափարախոսության անբաժանելի մաս, Հայաստանն ակտիվորեն մասնակցում է այս համաշխարհային կազմակերպության շրջանակներում ծավալվող աշխատանքներին և համագործակցում կազմակերպության բազմաթիվ կառույցների և օղակների հետ: Նաև կարող եմ հավելել, որ Հայաստանը արդեն 10 տարուց ավել է, ինչ գտնվում է ՄԱԿ-ի պատվո ցանկում։ 2019թ. Հայաստանի Հանրապետությունը դարձյալ ներառվել է ՄԱԿ-ի պատվո ցանկում` կազմակերպության կանոնավոր բյուջեին ժամանակին և ամբողջությամբ կատարված անդամավճարների համար: 2019թ. հունվարին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ՄԱԿ-ի կանոնավոր բյուջեին է փոխանցվել 195,176 ամերիկյան դոլար` որպես ՄԱԿ-ին ՀՀ անդամակցության գծով 2019թ. տարեկան անդամավճար: