Рубрика: Գրականություն

Գրականություն

Գրականություն

Կարդա Սարոյանի պատմվածքներից ևս մեկը՝ «Հանճարը»


Բնութագրիր գրողին մոտեցած մարդուն՝ բնավորության այն գիծը, որն ամենից ցայտունն է երևում։

Ամենասկզբից նշեմ, որ գրողին մոտեցած մարդը շատ ուրախ զվարթ և բարի մարդ էր , բայց դա միայն առաջին հայացքից, իրականում այդ մարդը ուզում էր պարծենալ իր պատմությունով, որը շատ հոգնեցուցիչ էր:


Գնահատիր Գրողի վարքը՝ հիմնավորելով ասածդ տեքստի տողերով։
— Նա թողել է գրելը, որովհետև բավարար չափով տաղանդավոր չէ։
-Նա չի թողել գրելը,պարզապես գլուխն ազատեց իրեն դիմող մարդուց։
-Նա նախանձեց իրեն մոտեցած մարդուն, դրա համար էլ չօգնեց նրան։
-Նա չի ընդունում, որ գրողին օգնական է պետք։

Իմ կարծիքով Սարոյանը արդեն հոգնել էր այդ պատմությունը լսելուց, ուստի որոշեց այնպես անի, որ այդ մարդը գնա:

― Աստված վկա, ես կանեի այդ չնչին բանը ձեզ համար, միայն թե երկու օր առաջ եմ թողել գրելը։

― Ինչո՞ւ, ― հարցրեց նա։

― Այնպես ձանձրացել էի, ― ասացի ես։ ― Միևնույն ծեծված թեման անընդհատ ու անդադար։

― Բայց սա ձեր ասած ծեծվածը չէ․ սա այլ է, ― ասաց նա։ ― Հապա հիշեք չինացուն․ Արևելքը՝ Արևմուտքի դեմ։

― Թերևս և այդպես, ― ասացի ես։ ― Միայն թե երկու օր առաջ թողել եմ գրելը։ Դուք գրեք։

― Իսկ ի՞նչ է, ձեր կարծիքով կտպե՞ն, ― հարցրեց նա։

― Հիմարներ են ուրեմն, եթե չտպեսն։ ― ասացի ես։

― Ինչպիսի՞ ոճ օգտագործեմ։

― Դե թող այդ հարցը չանհանգստացնի ձեզ։ Աշխատանքից հետո նստեք, մի թուղթ վերցրեք ու գրեք հենց այնպես, ինչպես կանցնի ձեր գլխով և ինքներդ էլ կտեսնեք, որ դրանից ավելի լավ ոճ չէիք կարող օգտագործել։ Կարծում եմ բավականին նյութ կմնա դեռ երկու ֆիլմ էլ ստեղծելու համար։

― Քերականությունից էլ մի քիչ կաղում եմ։

― Ես էլ մի բան չեմ։ Բայց դրա համար էլ մի անհանգստացեք։ Կարիք չկա։ Դա կլինի ձեր ինքնատիպ գրելաոճի մի մասը։ Եվ այնպես, ներքուստ համոզված եմ, որ դուք հանճար եք։

― Դե ի՞նչ եք ասում, ես պարզապես գրեքերի ու ֆիլմերի համար շատ պատմություններ գիտեմ։ Դեռ շատերն էլ մոռացել եմ, այլապես կարելի էր տասնյակ գրքեր գրել ու տասնյակ ֆիլմեր ստեղծել։

― Իսկ դուք գրեք անմիջապես, որպեսզի չմոռանաք, ― ասացի ես։ ― Ձեր ամեն մի րոպեն մի դոլար արժի։

― Մատիտ ունե՞ք, ― հարցրեց նա։

― Ցավոք սրտի ոչ, ― ասացի։ ― Երկու օր առաջ ես թողել եմ գրելը։

― Գրողը տանի, ինչո՞ւ։

― Ֆիլմերի համար իմ պատմությունները հարմար չեն, ― ասացի ես։ ― Ժամանակ առ ժամանակ պատմվածքներ եմ վաճառում՝ հատը երեսուն֊քառասուն դոլար։ Իսկ ֆիլմերի համար հարմար ոչինչ չունեմ։ Կարծում էի, թե ինչ֊որ ժամանակ մի բան կհորինեմ, բայց ոչինչ էլ չստացվեց ու այդպես էլ թողեցի գրելը։

Սարոյանը 4 անգամ ասաց, որ թողել է գրելը, ըստ իս նա այդպես ասեց, քանի որ չուզեց անծանոթին ասել, որ չի ուզում օգնի անծանոթին։

Рубрика: Հայոց լեզու

Հայոց լեզու

Բայի եղանակները՝

  • Սահմանական- Իրական գործողություն։ Ժամանակային ձևերը, իմաստը։
  • Հրամայական- Բուն և արգելական հրամայականը։ Դեմքը, ժամանակը, թիվը։
  • Ըղձական- Երազելի, ցանկալի գործողություն։ Կազմությունը։ Ժամանակները։
  • Ենթադրական-Կապը ըղձականի հետ։ Ենթադրականի ժխտականի կազմությունը։
  • Հարկադրական-Կազմությունը, ժամանակնկերը։

Առաջադրանք

Անարգանքի սյունին գամել
(Պետրոս Բեդիրյան. Բառերի խորհրդավոր աշխարհից)

Այս դարձվածքի առաջացումը կապված է միջնադարյան Եվրոպայում տարածված մի սովորույթի հետ, ըստ որի՝ հասարակության աչքում այպանելի մեղք գործած անձնանց քաղաքի հրապարակում կապում էին սյունից՝ «անարգանքի սյունից», ի տես անցորդների։ Այս սովորույթը կար և որոշ ասիական ժողովուրդների մեջ, ուր տեղ-տեղ կարգ էր, որ անցորդները թքեին մեղադրյալի վրա։
Ուրեմն անարգանքի կամ խայտառակության սյունին գամել, անարգանքի սյունի մոտ կանգնեցնել (ռուսերեն поставить к позорному столбу) նշանակում են «(հասարակական) խիստ պարսավանքի ենթարկել»։
Կա նաև մահվան սյուն արտահայտությունը, որ շրջաբանորեն նշանակում է «կախաղան»։ Հիշո՞ւմ եք.
Ես մինչ ի մահ, կախաղան,
Մինչև մահու անարգ սյուն,
Պիտի գոռամ, պիտ կրկնեմ
Անդադար, ազատությո՜ւն։ (Միքայել Նալբանդյան, «Ազատություն»)։

Այս տողերին համահունչ են Շուշանիկ Կուրղինյանի հետևյալ խոսքերը.

Թե լծի տակից,
Անարգ սյունից կախ՝
Մահի ահն ատած մտքով գիտակից
Կյանք կուզենք անվախ… («Մենք»)

  1. Դուրս գրիր դիմավոր բայերը, որոշիր եղանակը, ժամանակը, ժամանակային ձևը, դեմքը, թիվը։

  1. Դուրս գրիր անդեմ բայերը։ որոշիր՝ որ դերբայներն են։

  1. Գտիր գոյականները, որոշիր հոլովն ու հոլովումը։

Դարձվածքի- Սեռական հոլով

Սովորույթ- Ուղղական հոլով

Հասարակության- Սեռական հոլով

ԱչքումՆերգոյական հոլով

Մեղք- Ուղղական հոլով

Անձանց- Հայցական հոլով

Քաղաքի- Սեռական հոլով

Հրապարակում- Ներգոյական հոլով

Սյունից- Բացառական հոլով

ԱնցորդներիՍեռական հոլով

Ժողովուրդների- Սեռական հոլով

Կարգ- Ուղղական հոլով

Մեղադրյալի- Սեռական հոլով

Խայտառակության- Սեռական հոլով

Գտիր դերանունները, նշիր՝ որ դերանունն են։

Այս-ցուցական դերանուն

Рубрика: Ռուսերեն, Uncategorized

Русский

Домашнее задание: прочитать рассказ Бредбери “ Ржавчина”

письменно :

Задание 1. Вместо точек вставьте в текст союзы «что» или «чтобы».

Подруга напомнила, что у нас завтра две лекции. Я предупредила ее, что не смогу на них присутствовать и попросила, чтобы она подробно их записала. Подруга убеждала меня в том, что обязательно надо прийти в университет. Я сказала, что меня вызвали в посольство. Я упросила подругу, чтобы она извинилась перед преподавателем за мое неожиданное отсутствие. Она пообещала мне, что выполнит мою просьбу.

Задание 2. Присоедините к главной части придаточные изъяснительные предложения с союзами «что» и «чтобы».

  1. Надо передать, что контрольная отложено на завтра. 2. Необходимо сообщить, что занятия отминили на три дня. 3. Студентов следует предупредить, что завтра у них контролная по математики 4. Нужно позвонить домой, чтобы предупредить что позно приеду.
Рубрика: English

English

Assignmnets for 14.10.2020
NEF Student’ s Book Reading. When you hear the final whistle slide 12, page11
Past Continuous  

1. We were writing (write) the essay together.
2. Frank was preparing (prepare) breakfast.
3. Mrs Summers wasn’t listening (not listen) to him.
4. Daniel was doing (do) the shopping.
5. They weren’t reading (not read) the book.
6. I was having (have) a shower.
7. He wasn’t watching (not watch) TV.
8. We were swimming (swim) in the sea.
9. Tom and I were visiting (vist) the castle.
10. The sun was shining (shine).
11. She was cleaning (clean) the windows.
12. I was showing (show) them most of the sights.
13. Ann wasn’t taking (not take) a lot of photos.
14. We were playing (play) voleyball on the beach.
15. They were talking (talk) to their neighbours.