Рубрика: Ռուսերեն

Русский

Сталинградская битва-Песнивоенных лет.

Итоги

В результате победы Красной Армии в Сталинградской битве, ей удалось перехватить у противника стратегическую инициативу, что создано предпосылки для подготовки нового широкомасштабного наступления и в перспективе полного разгрома агрессора. Битва стала началом коренного перелома в войне, а также способствовала укреплению международного авторитета СССР. Кроме того, столь серьезное поражение подорвало авторитет Германии и ее вооруженных сил и способствовало усилению сопротивления со стороны порабощенных народов Европы.

Даты: 17.07.1942 – 2.02.1943

Место: СССР, Сталинградская область

Результаты: Победа СССР

Противники: СССР, Германия и ее союзники

Командующие: А.М. Василевский, Н.Ф. Ватутин, А.И. Еременко, К.К. Рокоссовский, В.И. Чуйков, Э. фон Манштейн, М. фон Вейхс, Ф. Паулюс, Г. Гот.

Силы сторон (к 17 июля 1942 г.):

Красная Армия: 187 тыс. чел., 2,2 тыс. орудий и минометов, 230 танков, 454 самолета

Германия и союзники: 270 тыс. чел., ок. 3000 орудий и минометов, 250 танков и САУ, 1200 самолетов

Силы сторон (к началу контрнаступления):

Красная армия: 1 103 000 чел., 15 501 орудие и миномет, 1463 танка, 1350 самолетов

Германия и ее союзники: ок. 1 012 000 чел. (в т.ч. ок. 400 тыс. немцев, 143 тыс. румын, 220 итальянцев, 200 венгров, 52 тыс. Хиви), 10 290 орудий и минометов, 675 танков, 1216 самолета

Потери:

СССР: 1 129 619 чел. (в т.ч. 478 741 чел. безвозвратные, 650 878 – санитарные)), 15 728 орудий и минометов, 4341 танк и САУ, 2769 самолетов

Германия и ее союзники: 1 078 775 чел. (в т.ч. 841 тыс. чел. – безвозвратные и санитарные, 237 775 чел. – пленные)

Рубрика: Հայոց լեզու

Հայոց լեզու

  1. Շարադրությունդ ներկայացրու ընկերներդիդ։
  2. Կարդա տեքստը.
    -Գտիր դիմավոր բայերը, որոշիր եղանակը, ժամանակը, դեմքը, թիվը, որոշիր՝ ածանցավո՞ր է, թե պարզ։

Պետք է սպասեր -հարկադրական եղանակ, 3-րդ դեմք, եզակի թիվ, պարզ
Հիշում եք-անկատար ներկա, 2-րդ դեմք, հոգնակի թիվ, պարզ
Նշանակում է-անակատար ներկա, 3-րդ դեմք, եզակի թիվ, պարզ
Գրում է-անկատար ներկա, 3-րդ դեմք, եզակի թիվ, պարզ
Դարձրեք-հրամայական եղանակ, 2-րդ դեմք, հոգնակի թիվ, պարզ
Սովորեցնում է-անկատար ներկա, 3-րդ դեմք, եզակի
թիվ, պատճառական
Ասում են-անկատար ներկա, 3-րդ դեմք, հոգնակի թիվ, պարզ
Նշանակում է-անակատար ներկա, 3-րդ դեմք, եզակի թիվ, պարզ

Սպասարկվում էանակատար ներկա, 3-րդ դեմք, եզակի թիվ, կրավորական
Մատուցվում էանկատար ներկա, 3-րդ դեմք, եզակի թիվ, կրավորական
Հեռանումանկատար ներկա, 3-րդ դեմք, եզակի թիվ, սոսկածանցավոր
Մոռացելվաղակատար ներկա, 3-րդ դեմք, եզակի թիվ, պարզ

Մատուցելուապակատար ապառնի, 3-րդ դեմք, եզակի թիվ, պարզ
Անելուապակատար ապառնի, 3-րդ դեմք, եզակի թիվ, պարզ

Ծառայելուապակատար ապառնի, 3-րդ դեմք, եզակի թիվ, պարզ
Մոռացելվաղակատար ներկա, 3-րդ դեմք, եզակի թիվ, պարզ
Մատուցելուապակատար ապառնի, 3-րդ դեմք, եզակի թիվ, պարզ

Ներկայացնումանկատար ներկա, 3-րդ դեմք, եզակի թիվ, պատճառական

-Որոշիր այսպիսի, սովորության, ճերմակ, նույն, կես, հետաքրքրական բառերի քերականական հատկանիշները։

Այսպիսի- ցուցական դերանուն

Սովորություն- գոյական, ուղղական հոլով, եզակի թիվ

Ճերմակ- որակական ածական

Նույն- ցուցական դերանուն

Կես- մակբայ

Հետաքրքրական- որակական ածական


-Գտիր մեկական պարզ, բարդ, ածանցավոր և բարդածանցավոր բառ տեքստից։


-Գտիր՝ ինչ հնչյունափոխություն կա հանդիպած, արևմտահայերեն, պարսկերեն բառերում։

Հանդիպած-

Արևմտահայերեն-

Պարսկերեն-

Գտիր տեքստից անձ ցույց տվող հատուկ անունները։ Պարզիր՝ ովքեր են նրանք։ Ո՞ր անունն ես սովորել Պ. Բեդիրյանի այս գրքի նախորդ տեքստերից։

Րաֆֆիհայ գրող, հրապարակախոս և հասարակական գործիչ։

Հովհաննես Թումանյան-  հայ բանաստեղծ, արձակագիր, գրական, ազգային և հասարակական գործիչ։

Հրաչյա Աճառյան- ականավոր հայ լեզվաբան և բառարանագիր, ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս է ։

Հակոբ Օշական- արևմտահայ հայտնի գրող, ուսուցիչ և մանկավարժ։

Պերճ Զեյթունթյանց-

Քրիստոս- Քրիստոնեության գլխավոր անձը, առաջին դարի կրոնական քարոզիչ և կրոնական առաջնորդն է եղել։

Սպասավոր է՝ պիտի սպասի

Րաֆֆու «Սամվելում» անպայման հանդիպած կլինեք այսպիսի տողերի. «Ժամանակի սովորույթի համեմատ սպասավորը ամեն ծառայության համար պետք է յուր տիրոջ աչքին երևնար միայն. նա համարձակություն չուներ յուր կողմից առաջարկություններ անելու, այլ պետք է սպասեր տիրոջ հրամանին»։

Կամ՝ «Իսկ երկու նաժիշտները կանգնած էին նրանց սպասում»։

Այս վերջին բառի կիրառությունը դուք հանդիպել եք նաև Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործություններում. բոլորդ երևի անգիր էլ հիշում եք.
Մենք, առույգ ու ժիր գեղջուկ մանուկներ,
Երեք դասընկեր
Նրանց առաջին գլխաբաց կանգնած,
Ձեռքներս խոնարհ սրտներիս դրած,
Զի՜լ, ուժեղ ձայնով նրանց սպասում
Տաղ էինք ասում։ (Հին օրհնություն)

Արևմտահայերենն էլ չի մոռացել այս բառը, և Հակոբ Օշականն իր «Պաղտո» պատմվածքում գրում է. «…Ու բամբակի պետ թավ, ձյունի պես ճերմակ մահիճներուն սպասը (այսինքն՝ ծառայությունը) իրն էր»։

Կապ կա՞ այս բոլոր բառերի մեջ։ Այո, անմիջական կապ։ Բոլորի արմատն է սպաս, որ նշանակում է «պաշտոն, ծառայություն» (ուշադրություն դարձրեք Րաֆֆուց բերված հատվածին)։

Հրաչյա Աճառյանը մեզ սովորեցնում է, որ այն փոխ է առնված պարսկերենից, ուր նույն իմաստն ունի։ Ուրեմն սպասավոր բառացի նշանակում է «պաշտոն տանող, ծառայող», ասել է թե՝ «ծառա»։ Կանգնել մեկի սպասում- «կանգնել մեկին ծառայելու»։ (Այստեղից մինչև սպասել բայը ընդամենը կես քայլ է, մանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ այդ բայը ժամանակին առաջին հերթին նշանակել է ծառայել, խնամել»)։

Սակայի սպասավոր-ը մի շարք դարձվածային արտահայտություններում ունի նաև փոխաբերական հետաքրքրական իմաստ։ Հետևենք Պերճ Զեյթունցյանի «Արշակ Երկրորդ» բարձրարժեք պատմավեպից վերցված այս հատվածում ընդգծված բառերին. «Քրիստոսի սպասավորները այն (հեթանոսական տաճարը) ավերել էին Երիզայի Անահիտի տաճարի հետ միաժամանակ ու նրա տեղում եկեղեցի կառուցել»։ Քրիստոսի սպասավորները քրիստոնյաներն են, ավելի ճիշտ՝ քրիստոնյա կրոնավորները։ Սրանց ասում են նաև Աստծո սպասավորներ կամ պաշտոնյաներ՝ ծառաներ։

Կա նաև Մելպոմենի սպասավոր։ Մելպոմենը հին հույների թատրոնի աստվածուհին էր։ Նրա սպասավորն էլ, ինչ խոսք, կլինի դերասանը։

Ի միջի այլոց, պարսկերենից ենք փոխառել նաև ամիր սպասալար բառը, որ զինվորական ու պետական ծառայության բարձրագույն աստիճանի անունն էր միջնադարում։

Այս բոլորը երևի այնքան էլ անակնկալ ու զարմանալի չթվան, որքան այն, որ այս նույն արմատն է ներկայացնում նաև… սպաս (թանապուր) բառը։ Սա մի ժամանակ նշանակել է ընդհանրապես «ապուր»։ Օրինակ՝ ունեցել ենք ոսպնասպաս- ոսպապուր։ Ուրեմն՝ սպաս-ը ապուրն է, որ սպասարկվում՝ մատուցվում է։

Հետո այդ նույն արմատից բոլորովին վերջերս կազմել ենք նոր մի բառ՝ սպասք, որ նշանակում է «ճաշ և այլն մատուցելու համար օգտագործվող ամանների հավաքական ամբողջություն» (օրինակ՝ ճաշի, թեյի, նաև գրասեղանի սպասք)։

Ինչպես քիչ չի պատահում լեզվի մեջ, բառն իր արմատի նախնական իմաստից քայլ առ քայլ այնքան է հեռանում, որ երկու ծայրերն իրար կողքի դնելիս հավատալդ էլ չի գալիս, թե դրանք կարող են որևէ կապ ունենալ։ Ինքներդ դատեցեք. «պաշտոն»-ն ո՜ւր, «սպաս»-ն ու «գրասեղանի սպասք»-ը ո՜ւր։

Рубрика: English

English

Assignments for 21.10.2020
NEF Workbook slide 8 Olympic History/ learn the unknown words and be ready to retell , ask and answer questions. Research work. Olympic Champions/ choose any champion or team from any kind of sport, country and year and post it on your blog.

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/...

Michael Jordan was born on February 17 in New York. He is now 57 years old. He is an American former professional basketball player and the principal owner of the Charlotte Hornets of the National Basketball Association. The Chicago Bulls selected Jordan with the third overall pick of the 1984 NBA draft, after Hakeem Olajuwon and Sam Bowie. One of the primary reasons why Jordan was not drafted sooner was because the first two teams were in need of a center. However, Trail Blazers general manager Stu Inman contended that it was not a matter of drafting a center, but more a matter of taking Sam Bowie over Jordan, in part because Portland already had Clyde Drexler, who was a guard with similar skills to Jordan.