Рубрика: Կենսաբանություն

Կենսաբանություն

Տեսանյութում կարճ նկարագրված է բջիջի կառուցվածքը, առաջին հերթին էուկարիոտիկ բջիջը: Բջիջը կարելի է առանձնացնելմակերեսային ապարատը, ցիտոպլազմը և միջուկը: Մակերևութային ապարատը բաղկացած է ցիտոպլազմային թաղանթից , վերամեմբրանային կոմպլեքս և ենթամեմբրանային կոմպլեքս: