Рубрика: Ռուսերեն

Ценность дружбы

Дружба — это очень важная вещь, которую должен чувствовать каждый человек. Например, я не представляю свою жизнь без друзей. У меня 3 лучших друга: Эллен, Гаянэ и Милена. Я знаю Елену 7 лет, Гаяне 5 лет, Милену 2 года.Я также знаю факт, что если дружба длится более 7 лет, эта дружба может длится вечно. Я также предпочитаю иметь немногих, но искренних друзей, чем многих, но ложных.

Рубрика: English

English

Assignments for 25.11.2020
NEF  Student’s Book Vocabulary  Money   slide 148/  Verbs , learn the following verbs
be worth  արժենալ, արժե
borrow – պարտք վերցնել
can’t afford – չի կարող իրեն թույլ տալ
charge-գանձել
cost-արժենալ
earn-վաստակել
inherit- ժառանգել
invest- ներդնել
lend-պարըք տալ
owe մեկին պարտք լինել
save  կուտակել
take out  հանել
waste  վատնել

Reading    My life without money slide23

Рубрика: Uncategorized

Պատմություն

9-ՐԴ ԴԱՍ.-ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՇՐՋԱՆ-/ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ/

Դեկտեմբերի 7-11-Առկա ուսուցում-ինքնակրթություն
Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու.
Թեմա 4. Խորհրդային Հայաստանը 1920-1922թթ.
ա/ Խորհրդային վարչակարգի հաստատումը
բ/ Խորհրդայի Հայաստանի առաջին Սահմանադրությունը
գ/ Անդրկովկասի Խորհրդային Դաշնային հանրապետության և ԽՍՀՄ-ի ստեղծումը /բանավոր, էջ 44-50, նաև այլ աղբյուրներ/.

Առաջադրանք.
1. Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո իշխանության ի՞նչ մարմիններ ստեղծվեցին:
2. Ներկայացրե՛ք Խորհրդային Հայաստանի դիվանագիտական կապերը…համեմատե՛ք ներկայիս Հայաստանի դիվանագիտական կապերի հետ /գրավոր-բլոգային աշխատանք/.

Նոյեմբերի 30-դեկտեմբերի 4-Առկա ուսուցում-ինքնակրթություն
Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու.
Թեմա 4. Հայ-ռուսական հարաբերությունները: ՀՀ անկումը
ա/ Հայաստանը ռուս-թուրքական հարաբերությունների ոլորտում
բ/ 1920թ.  թուրք-հայկական պատերազմը: ՀՀ անկումը /բանավոր, էջ 34-43, նաև այլ աղբյուրներ/.

Առաջադրանք.
1. Ուսումնասիրե՛ք և ներկայացրե՛ք ՀՀ հարաբերությունները Խորհրդային Ռուսաստանի հետ՝ 1918-20թթ. և հայ-ռուսական հարաբերություններն այսօր:
2. Ձեր կարխիքով՝ որո՞նք էին ռուս-թուրքական մերձեցման պատճառները 1920թ.: Իսկ ինչպիսի՞ն են այսօր ռուս-թուրքական հարաբերությունները:
3. Ներկայացրե՛ք Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը: Ձեր կարծիքով՝ ինչու՞ այն չի կարելի համարել իրավական ուժ ունեցող փաստաթուղթ /գրավոր-բլոգային աշխատանք/.

Նոյեմբերի 23-27-Առկա ուսուցում-ինքնակրթություն
1. Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու.
Թեմա 3. ՀՀ  միջազգային դրությունը և Հայկական հարցը /1918-1920թթ./
ա/ Հարաբերությունները հարևան պետությունների հետ
բ/ Հայկական հարցը Փարիզի խաղաղության կոնֆերանսում
գ/ Սևրի պայմանագիրը /բանավոր, էջ 26-33, նաև այլ աղբյուրներ/.

Առաջադրանք.
1. Ներկայացրե՛ք Հայաստանի հարաբերությունները հարևան երկրների հետ 1918-20թթ. և այսօր:
2. Ո՞րն էր Հայաստանի առաջին հանրապետության արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունը: Իսկ այսօ՞ր…
3. Ծանոթացե՛ք Սևրի պայմանագրին վերաբերող փաստաթղթերը և ներկայացրե՛ք ձեր տեսակետը պայմանագրի մասին՝

Սևրի պայմանագիրը և Լոզանի պայմանագիրը երկու տարբեր փաստաթղթեր են՝ տարբեր ոչ միայն մասնակիցների շրջանակով ու հարցերի ընդգրկումով, այլև, ամենակարևորը՝ էությամբ ու նպատակներով։ Սևրի պայմանագիրը վերաբերում է Առաջին համաշխարհային պատերազմին, իսկ Լոզանի պայմանագիրը՝ 1919-1922 թվականների տեղի ունեցած պատերազմական գործողություններին:Սևրի պայմանագրի առաջնային նպատակը մի կողմից Գլխավոր դաշնակից ուժերի և Դաշնակից ուժերի, իսկ մյուս կողմից Թուրքիայի միջև Առաջին համաշխարհային պատերազմին պաշտոնապես վերջ տալն էր և նրա փոխարինումը կայուն, արդար ու տևական խաղաղությամբ, իսկ Լոզանի պայմանագրի նպատակն ընդամենը Բարձր պայմանավորվող կողմերի՝ և Թուրքիայի Ազգային մեծ ժողովի կառավարության, և ոչ թե՝ Թուրքիայի կառավարության, միջև սոսկ պատերազմական իրավիճակի դադարեցումն էր։


-Սևրի դաշնագիր՝ 100-ամյակ /1920-2020/
-Սևրի պայմանագիր՝ 100 տարի անց
-Սևրի պայմանագիրը շարունակում է գոյություն ունենալ որպես պատմական փաստ. Ն. Փաշինյան
-Սևր-100. վաղեմության ժամկետ չունեցող պայմանագիր.