Рубрика: Պատմություն

Պատմություն

Նոյեմբերի 30-դեկտեմբերի 4-Առկա ուսուցում-ինքնակրթություն
Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու.
Թեմա 4. Հայ-ռուսական հարաբերությունները: ՀՀ անկումը
ա/ Հայաստանը ռուս-թուրքական հարաբերությունների ոլորտում
բ/ 1920թ.  թուրք-հայկական պատերազմը: ՀՀ անկումը /բանավոր, էջ 34-43, նաև այլ աղբյուրներ/.

Առաջադրանք.
1. Ուսումնասիրե՛ք և ներկայացրե՛ք ՀՀ հարաբերությունները Խորհրդային Ռուսաստանի հետ՝ 1918-20թթ. և հայ-ռուսական հարաբերություններն այսօր:


2. Ձեր կարխիքով՝ որո՞նք էին ռուս-թուրքական մերձեցման պատճառները 1920թ.: Իսկ ինչպիսի՞ն են այսօր ռուս-թուրքական հարաբերությունները:

Ռուս-թուրքական մերձեցման տեսակետից քարոզչական և գործնական մեծ դեր խաղաց 1920թ. սեպտեմբերի սկզբին Բաքվում կոմունիստական ինտերնացիոնալի կողմից կազմակերպած Արևելքի ժողովուրդների համագումարը։ Այն ուներ ընդգծված հակահայաստանյան ուղղվածություն։ Համագումարում Թուրքիան հայտարարվեց Արևելքում համաշխարհային հեղափոխության միջնաբերդ, իսկ Հայաստանը որակվեց «միջազգային իմպերիալիզմի գործակալ»։ Դրանով հող նախապատրաստվեց Հայաստանի վրա հարձակման համար։


3. Ներկայացրե՛ք Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը: Ձեր կարծիքով՝ ինչու՞ այն չի կարելի համարել իրավական ուժ ունեցող փաստաթուղթ /գրավոր-բլոգային աշխատանք/.