Рубрика: Ռուսերեն

Русский

Домашнее задание: сочинение-размышление » Какие чувства вызывает у меня тонкий»

У меня были не хорошие чувства, потаму что это было очевидно, что тонкий- не верный друг. Он не порадовался, когда узнал что у толстова хорошая работа, а у него нет. Тонкий очень ревновал, он очень ревновал своего лучшего друга. Я думаю, что Тонки совершила большую ошибку, проявив ревность․ В конце текста он уже саркастически разговаривал с Толстым, и это было не приятно. Я с уверенностью могу сказать, что толстый обрадывался, если узнал что у тонкий хорошая работа с хорошим зарплатом.

Рубрика: English

English

Hometask for 03.02.2021
NEF Student’s Book Reading . Why I didn’t want to be a millionaire   slide 36 /  write down all the unknown words,  make up 5 questions to the text.

Unknown words.

orphan- որբ

volunteer- կամավոր

orphanage- որբանոց

obsessed- տարված

convinced- համոզված

deposit- ավանդ

Questions.

 1. How old was Lydia when she won 16,000 pound sterling?
 2. What did Lydia do when she won the money?
 3. Where did Lydia visit when she was 17 years old?
 4. What was the name of the building that Lydia had built with her money?
 5. What did she work in Thailand?

Рубрика: Հայոց լեզու

Հայոց լեզու

Առաջադրանքներ

 1. Տեքստից գտիր կապերն ու շաղկապները։
 2. Լրացրու բաց թողած տառերը։
 3. Գտիր բազմաթիվ, բանակ, գոռոզ, տղամարդ բառերի հոմանիշները։

Բազմաթիվ-բազմաքանակ
Բանակ-զորք
Գոռոզ-ամբարտավան
Տղամարդ-այր

 1. Տեքստում կան իրար հոմանիշ 2 զույգ բառեր. գտիր դրանք։
 2. Տեքստից գտիր երեք հնչյունափոխված բառ։

Արնախում, վճռական, մարմնացում

 1. Տեքստից գտիր մեկական բառ, որ համապատասխանի տրված կառույցին.
 • արմատ+հոդակապ+արմատ Փառասեր
 • արմատ+ածանց Վճռական
 • արմատ+արմատ+ածանց

6.  Ընդգծված բառերը ձևաբանական վերլուծության ենթարկիր։

տիրելով-անորոշ, գործիական, պարզ, չեզոք

սկսում է-դիմավոր բայ, ե խոնարհում, անկատար ներկա, սահմանական, 3-րդ դեմք, եզակի, պարզ, ներգործական

մեջ-կապ, հետադրություն

բոլոր-որոշյալ դերանուն

փառասեր-որակական ածական

փրկված-հարակատար դերբայ, ե խոնարհում, կրավորական, կրավորական

ինքն-անձնական դերանուն, 3-րդ դեմք, եզակի թիվ, ուղղական, դերանվանական հոլովում

վճռական-հարաբերական ածական

կհասցներ-դիմավոր բայ, ենթադրական անցյալ, 3-րդ դեմք, եզակի, ե խոնարհում, պատճառական, ներգործական

վերջնականապես-ձևի մակբայ

թշնամուն-գոյական, հայցական, եզակի, անձնական, ու արտաքին հոլովում

վեհանձնության-գոյական, սեռական, եզակի, իրանիշ, ա ներքին հոլովում

տալիս է- դիմավոր բայ, ա խոնարհում, սահմանական, անկատար ներկա, եզակի, 3-րդ դեմք, անկանոն

ամբողջ-հարաբերական ածական

ձմեռ-գոյական, ուղղական, եզակի, իրանիշ

հանդիսականներով-գոյական, գործիական, հոգնակի, անձանիշ

օրը-գոյական, ուղղական, եզակի, իրանիշ

Տեքստ

Հռոմեացի զորավար Մարկոս Անտոնիոսը, տիրելով Լիբիային և Եգիպտոսին, իր մեծաքանակ զորքով արշավանք է սկսում պարթևների դեմ։
Անտոնիոսի մեջ արարիչն ասես կուտակել էր մահկանացուներին բնորոշ բոլոր այպանելի գծերը. նա ուխտադրուժ էր, արնախում և փառասեր։ Այդ ինքնահավան և ամբարտավան այրը, պարթևներից մի լավ ջարդ ստանալով, զորքերի փրկված մնացորդներով մի կերպ ճողոպրում է, խուճապահար հասնում Հայաստան՝ օթևան խնդրելով հայոց արքա Արտավազդից։ Եթե լիներ խորամանկ դիվանագետ, հայոց թագավորն ինքն էլ մի վճռական հարված կհասցներ և վերջնականապես կջախջախեր վաղեմի թշնամուն՝ դաս տալով նրա հաջորդներին։ Բայց լինելով բանաստեղծ, մարդկային կարեկցանքի ու վեհանձնության մարմնացում, ոչ միայն չի ջախջախում մազապուրծ թշվառականին, այլև ապաստան է տալիսամբողջ ձմեռ կերակրում զորքի սովալլուկ մնացորդներին։ Մի երեկո Արտաշատի կիսաշրջանաձև թատրոնը լեփ-լեցուն էր հանդիսականներով։ Այդ օրը բեմադրվելու էր Արտավազդի՝ Տիգրան Մեծին նվիրված թատերգությունը։ Դավադիրները հենց թատերասրահում ձերբակալում են արքային՝ Արտավազդին՝ տանելով Ալեքսանդրիա կնոջ և երեխաների հետ միասին։