Рубрика: Ֆիզիկա 9, Uncategorized

ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ ՄԱԳՆԻՍՆԵՐ։ՀՈՍԱՆՔԻ ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏԸ

 1. Ի՞նչ է նշանակում «մագնիս» բառը:

Մագնիս՝ մագնիսական դաշտ ստեղծող մարմին, որն ընդունակ է ձգելու երկաթընիկելը և այլն։

 • Ո՞րն է բնական մագնիսը:

Բնական մագնիսները մագնիսական երկաթաքարի՝ մագնետիտի կտորներ են, որը կազմված է FeO-ից: 

 • Ինչպե՞ս են ստանում արհեստական մագնիսներ: Արհեստական մագնիսներ ստանում են երկաթի, նիկելի և կոբալտի համաձուլվածքից: Արհեստական մագնիսներին հատուկ ձև են տալիս և հաճախ ներկում երկու գույնով:
 • Ի՞նչն են անվանում մագնիսական բևեռներ:

Մագնիսի այն տեղամասերը, որտեղ մագնիսական ազդեցությունն առավելագույնն է, կոչվում են մագնիսի բևեռներ։

 • Ինչպե՞ս են փոխազդում մագնիսների բևեռները:

Տարանուն մագնիսական բևեռները ձգում են միմյանց, իսկ նույնանուն մագնիսական բևեռները վանում են:

 • Ինչպե՞ս կարելի է մագնիսական սլաքի օգնությամբ որոշել մագնիսացած պողպատե
  ձողի բևեռները:

Եթե մագնիսացած պողպատե ձողին մոտեցնենք մագնիսական սլաքը, ապա սլաքի հյուսիսային բևեռը կձգվի դեպի ձողի հարավային բևեռը և կվանվի ձողի հյուսիսային բևեռի կողմից։

 • Ինչի՞ ազդեցությամբ է կողմնացույցի սլաքը ուղղորդվում որոշակի ուղղությամբ: Ո՞ր կողմն է այն ցույց տալիս:
 • Որտե՞ղ են կիրառվում մագնիսները:

Կիրառվում է տեխնիկայում՝ իբրև հաստատուն մագնիսական դաշտի աղբյուր։

 • Ինչու՞ է բնության մեջ գոյություն ունեցող մագնիսական երկաթաքարը մագնիսացած լինում: Ի՞նչն է նրան մագնիսացրել:
 1. Ի՞նչն են անվանում մագնիսական դաշտ:

Փոխազդեցությունն իրականացվում է մագնիսի կողմից ստեղծվող հատուկ դաշտով, որին անվանում են մագնիսական դաշտ: