Рубрика: English

English homework

Assignments for 06.09.2021
New Headway Intermediate Reading Wonders of the Modern World, slide 10/ ex 1 orally
Words and Expressions
International travel- Միջազգային ճանապարհորդություն
Medical Science -բժշկական գիտություն
Agriculture – գյուղատնտեսություն
Space travel-տիեզերական ճամփորդություն
Solar system Արեգակնային համակարգ
Corn -եգիպտացորեն
Health care – Առողջապահություն
Drug abuse -թմրամիջոցների չարաշահում
Famine -սով
Galaxies- գալակտիկաներ
achievements- ձեռքբերումներ
humble- հասարակ, համեստ
benefit- օգտվել
greed- ագահություն

  1. Match each topic in A with two items in B

International travel- airlines, abroad

Medical Science- health care, penicillin

The Internet- online, website

Agriculture- corn, famine

Space travel- Solar system, galaxies

The Olympic games- competition, drug abuse