Рубрика: English

English homework

Reading.
Of the Seven Wonders of the Ancient World, only one had a practical use in addition to its architectural elegance: The Lighthouse of Alexandria. For sailors, it made their return to the Great Harbour safe. For architects, it meant even more: it was the tallest building on Earth. And for the scientists, it was the mysterious mirror that attracted them most … The mirror the reflection of which could be seen more than 50 km (35 miles) off shore.
The project was suggested by Ptolemy Soter, but was completed after his death, during the rule of his son. The monument was built in memory of Ptolemy Soter and his wife. For centuries, the Lighthouse of Alexandria was used to mark the harbour, using fire at night and reflecting sun rays during the day. It was even shown on Greek and Roman coins, just as famous monuments are on banknotes today.
When the Arabs conquered Egypt, they admired Alexandria and its wealth. But the new rulers moved their capital to Cairo since they had no ties to the Mediterranean. Later the mirror was brought down. In 956 AD, an earthquake shook Alexandria and caused little damage to the Lighthouse. It was later in 1303 and in 1323 that two stronger earthquakes partially destroyed the structure.
The final chapter in the history of the Lighthouse came in 1480 AD when the Egyptian sultan decided to strengthen Alexandria’s defense. He built a medieval fort on the same spot where the Lighthouse once stood, using the fallen stone and marble.


architectural elegance ճարտարապետական նրբագեղություն
Great Harbour մեծ նավահանգիստ
reflection-արտացոլում
lighthouse փարոս
the Mediterranean Միջերկրական ծով
little damage- փոքր վնաս
earthquake – երկարշարժ
defense- պաշտպանություն
fort – բերդ
marble-մարմար
banknote- թղթադրամ1. In what way did the Lighthouse differ from the other Wonders?
a) It was very tall.
b) It was not only magnificent but also useful.
c) It had an architectural elegance.

2. What attracts modern visitors most of all?
a) the mysterious destruction of the Lighthouse
b) the height of the building and the remarkable mirror
c) it is not stated in the reading passage

3.Which of the following statements is true?
a) The Lighthouse was built by Ptolemy Soter.
b) The Pharos was designed by Soter’s son.
c) The idea of building a Lighthouse belongs to Ptolemy Soter.

4. The Lighthouse of Alexandria was damaged
a) by earthquakes following one another.
b) by the Arabs.
c) by barbaric tribes

Рубрика: Հայոց լեզվի քերականություն

Հայոց լեզու 08.09.2021

Վարժություն 6. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերի բաց թողած տեղում է գրվում յա:

ա) Աղավնյակ, Արաքսյա, Էմիլյա, կրիա

բ) Լիլյա, Լյուսյա, ոոպնյակ, որդյակ +

գ) Մատյան, Մանյա, լուսնյակ, հեքիաթ

դ) Ամալյա, այծյամ, եղյամ, Էքսկուրսիա

Վարժություն 7. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերի բաց թողած տեղում է գրվում իա :

ա) Ազարիա, ակադեմիա, բարյացկամ, դիակ

բ) Անգլիա, Արփիար, Եղիա, կրիա +

գ) Օվկիանոս, մումիա, միլիարդ, Իլյա

դ) Զաքարիա, Եղիազար, Բյուզանդիա, կղզյակ

Վարժություն 8. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերի բաց թողած տեղում է գրվում յ

1. ա) վերարկուի, միջօրեի, վայրկյանք, թեյի

բ) Կարոյի, Մարոյի, երեխայի, խաղայի +

գ) տույժ, հեռակայել, Միքայել, վաշխառուի

դ) երկրպագուի, հայելազարդ, ատամնաբույժ, մրջյուն

2. ա) շրջագայել, Անդրեի, միայնակ, խնայել

բ) հայելի, լեգիոն, Նարիրի, հմայել

գ) հայելազարդ, վայելուչ, զգույշ, Սոնայի +

դ) բուի, րոպեական, տիեզերք, վայելչագրություն

Վարժություն 1. Գրել տրված բառերին մեկ հոմանիշ

ա)

­­­Թավ- Խիտ

Հորդ- Առատ

Բոկոտն- Ոտաբոբիկ

Սրտատրոփ- Անհամբեր

Կոհակ- Ալիք 

Շղարշ- Քող

Նզովք- Անեծք

Շանթ- Կայծակ

Թիրախ- Նշան

Անհեթեթ- Անիմաստ

Դեռատի- Դեռահասակ

Անտերունչ- Անտեր

Ախտ- հիվանդություն

Շողոքորթ- Կեղծավոր

Աղտ- Աղբ

Շրջմոլիկ- Թափառական

Ունայնություն- Դատարկություն

Ցնծալ- Ուրախանալ

Երկչոտ- վախկոտ

Ոստյուն- Ցատկ

Ստեպ- Հաճախ

Ստեպ-ստեպ- Հաճախակի

Պատգամ- Պատվեր

Գայթել- Սայթաքել

Անգայթ- Անսայթաք

Քանքար- Տաղանդ

Հռետոր- Ճառ ասող

Խոհածին-  Խոհեր ծնող՝ առաջացնող

Անձուկ- Նեղ

Խոնջանք- Հոգնածություն

Սեթևեթել-  Նազել

բ)

Շռնդալից- Աղմկալից

­Տարագիր- Աքսորական

Խամաճիկ- Տիկնիկ

Աղավաղել- Խեղաթյուրել

Անպատշաճ-  Անհարմար

Անվրեպ- Անսխալ

Անքակտելի- Անբաժանելի

Բոթ- Վատ լուր

Գիրգ- Փափուկ

Գաղջ- Գոլ

Գեղանի- Գեղեցիկ

Գերեվարել- Գերի տանել

Գլխահակ- Գլխակոր

Դաշույն- Թուր

Դրվատել- Գովել

Մեծատուն- Հարուստ

Ջեննաթ- Մահմեդական կրոնում՝ դրախտ

Շեղջ- Կույտ

Ժահր- Թարախ

Խոլական- Հիմարական

Ժանտ- Դաժան

Նախճիր- Կոտորած

Ելուզակ- Ավազակ

Եսամոլ- Եսասեր

Զարտուղի- Ծուռ

Զերդ- Գործածվում է համեմատության համար՝ Ինչպես, 

Ըմպել- Խմել

Ընծայել- Նվիրել

Ընձյուղ- Ծիլ

Կարկանդակ- Բլիթ

Թռչուն- Հավք

Մանուկ- Երեխա

Рубрика: Հայոց լեզու 10, Uncategorized

Իմ կրթական հավակնությունները

Ես այս տարի տեղափոխվեցի ավագ դպրոց, որտեղ կրթական համակարգը այլ է։ Այստեղ ես կարող եմ հրաժարվել այն առարկաներից, որոնք ինձ հետագայում պետք չեն գալու, ինչը շատ լավ է, քանի որ ավելորդ ծանրաբեռնվածություն չի լինի։ Որպես ապագա լեզվաբան ընտրել եմ լեզուներ և խորացված հայոց լեզու։ Այս տարի պետք է էլ ավելի ուշադիր լինեմ դասերին և շատ կարևորություն տամ դրանց։ Մեր երկիրը ահագին բան տրամադրում է։ Օրինակ՝ Թումոն կա, որտեղ տարբեր առարկաներ են ուսումնասիրում և հմտանում են դրանցում։ Շատ դասախոսություններ են լինում, որոնց նույնպես արժե այցելել։ Իսկ ավելի շատ կրթվելու համար կարող եմ օգտվել 21-րդ դարի ամենատարածված բանից՝ ինտերնետից, որի շնորհիվ կարծում եմ բավական գիտելիք կստանամ: Իսկ հետո պետք է կարդալ, կարդալ ու շատ կարդալ: