Рубрика: Հայոց լեզվի քերականություն

Հայոց լեզու 13.09.2021

Վարժություն 11. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերի բաց թողած տեղում է գրվում գ։

1.ա) անկարգ, անհոգի, անօգուտ, հրմշտուք

բ) բազմահոգ, բարեկարգ, երգել, դիցուք

գ) ավագանի, արտասուք, Բագրատ, աքցան

դ) անօգ, բարեհոգի, աներձագ, ճգնավոր +

2.ա) գոգավոր, եղերերգ, երաշխիք, երգահան

բ) երկարաձիգ, երկրպագել, զիգզագ, սյուք

գ) սգավոր, միգապատ, մոգական, քսուք

դ) հոգոց, հրձիգ, մոգական, ավագանի +

3.ա) օրհներգ, պատրույգ, սուգ, վարագույր +

բ) Միսաք, մտահոգ, մուգ, շագանակ

գ) նետաձիգ, ոգելից, կարագ, ժանիք

դ) ուրագ, նորոգել, Վարդգես, Օքսեն

4.ա) ձգտում, ձագուկ, ձագար, զորք

բ) մարգարիտ, մարգարեություն, ճրագու, ճիգուջանք +

գ) հրձիգ, հոգոց, հոգնակի, մանրուք

դ) թագուհի, զուգարան, գոգավոր, հերյուրանք

5. ա) ամոքիչ, անդրավարտիք, բերք, զուգերգ

բ) զուգս, իգական, ծեգ, հագնել +

գ) հագուկապ, համակարգ, հոգեբան, քսուք

դ) հագուստ, իգամոլ, հոգեվարք, ճաքել

6.ա) չօգնել, ճգնաժամ, կարգադրել, շոգեկառք, զուգել, էգուց +

բ) հոգնակի, սևագնած, միրգ, մարգարե, ձագ, ձիրք, տեգր

գ) հավաքել, թանգարան, թանկագին, հետաձգել, օգուտ

դ) ավագություն, բարեկարգել, սարքավորում, նորոգել, մարագ- հարդանոց

Վարժություն 5. Տրված բառակապակցությունների իմաստն արտահայտել մեկական հոմանիշ բառով

ա) թև տալ- քաջալերել, ուշքի գալ- սթափվել, ամոթանք տալ- ամոթահարել, ընծա տալ- նվիրել, միտք անել- մտածել, լեզու գտնել- հասկանալ, հոգոց հանել- հառաչել, փակագծերը բացել- բացահայտել, հոգի տալ- Փափագել, սիրտ առնել- համարձակություն, սիրտն առնել- սիրաշահել, սիրտ տալ- հույս տալ, աչքին ընկնել- նկատվել, գլուխ բերել- կարգի բերել, գլխի ընկնել- կռահել, գլուխ տալ- բարևել, գլուխ տանել- Ձանձրացնել, սիրտն առնել- վստահություն ստանալ, միտքն ընկնել- հիշել

բ)  մտքից ընկնել- Մոռացվել, միտք անել- մտածել, մտքերի մեջ ընկնել- Մտատանջվել, միտքն ընկնել- մտածել, միտքը բերել- հիշել, գլուխը կախել- ընկճվել, լաց լինել- լացել, ձայնը կտրել- լռել, խոսքը կտրել- ընդհատել, ականջ դնել- լսել, ոտքերն ընկնել- աղաչել, ձեռք բերել- Հայթայթել, ձեռք մեկնել- օգնել, քար կտրել- ապշել, անց կենալ- անցնել, տանջահար անել- տանջել, բաց անել- բացել, թույլ տալ- թույլատրել, խորասույզ լինել- խորասուզվել, ուշքից գնալ- ուշաթափվել, ձեռք առնել- ծաղրել

Վարժություն 6. Գրել տրված արևմտահայերեն բառերի արևելահայերեն հոմանիշները:

ա) աղջնակ- աղջիկ
աղվոր- գեղեցիկ
հեռատեսիլ- հեռուստացույց
ակռա- ատամ
մանչ- տղա
քով- կողք
ճերմակ- սպիտակ
կարգվել- նշանակվել
էրիկ- ամուսին
գոցել- փակել
հավկիթ- ձու
քարյուղ- նավթ
խածնել- կծել
սառնանույշ- պաղպաղակ
լմնցավ- լրացավ
աղեկ- լավ, ազնիվ
յուր- Ինքն դերանվան հնաձև սեռական հոլովը, իր
ասիկա- այս, սա
անիկա- այն, նա
երթալ- գնալ

բ) հեռաձայն- հեռախոս
ասանկ- այսպես, այսպիսի
ճերմակ- սպիտակ
ատիկա- այս
գամ- բևեռ
հոս- այստեղ
հոն- այնտեղ
կանուխ- վաղ առավոտյան
գեշ- վատ
անդին- այն կողմ
կաղանդ- Նոր տարի
պաղ- ցուրտ
մելան- թանաք
պագ- համբույր
էրիկ- ամուսին
սմբուկ- բադրիջան
դրացի- հարևան
պզտիկ- փոքր

Рубрика: English

My ingredients of happiness

Let՛s first consider what happiness is. Happiness is something that means different things to different people. Some will say that happiness is in money, while others will say that in order to be happy, they need only love or something else. Have you ever wondered what would be happiness for you or what you need to be happy? Many people will disagree with me if I say that happiness is in money too but please let’s go back to reality because outside is the 21st century and look around! You can buy everything, even happiness, even love with money.) For example, I would deceive if I say that happiness is not in money for me, because with the money I can buy many things that will make me happy. My favorite job,  the people around me, my family, all the things I love so much make me happy.
ОтветитьПереслать